Výmena na Štábe strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OS SR

Slávnostná výmena na pozícii náčelníka Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OS SR sa uskutočnila dnes 29. júna na Generálnom štábe v Bratislave. Za účasti zástupcov náčelníka GŠ generálmajora Miroslava Kociana, generálporučíka Jaroslava Vývleka a príslušníkov Štábu strategického plánovania bol do tejto funkcie ustanovený brigádny generál Josef Pokorný, ktorý pôsobil  ako zástupca veliteľa Síl výcviku a podpory a ktorý na tejto pozícii nahradil brigádneho generála Ľubomíra Svobodu. Brigádny generál Ľubomír Svoboda bol k 1.7.2012 vymenovaný do funkcie veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR.

Počas slávnostného aktu generálmajor Kocian odovzdal v mene náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Petra Vojteka vojenský čestný odznak OS SR II. triedy brigádnemu generálovi Ľubomírovi Svobodovi a vojenskú medailu za vernosť OS SR II. stupňa brigádnemu generálovi Josefovi Pokornému.

„Služba v ozbrojených silách v dnešnom neľahkom období nie je iba práca, je to služba pre štát hodnotovo neporovnateľná s ničím iným, a to v zmysle povinnosti a cti služby v prospech štátu. Je to poslanie v plnom zmysle slova. Vziať na seba vedúcu úlohu v tomto náročnom období je nielen výzva, ale zároveň obrovská zodpovednosť. Čaká Vás množstvo práce. Pri riešení množstva úloh sa však budete môcť spoľahnúť a oprieť o kvalitných profesionálov, ktorých naša armáda bezpochyby má“, uviedol generálmajor Miroslav Kocian. V závere slávnostného ceremoniálu im do budúcej práce na nových pozíciách poprial veľa energie, trpezlivosti, odhodlania a mnoho správnych rozhodnutí.

Autor: KaNGŠ - Andrea Hankoščáková, Foto: MO SR - Pavol Vitko - Dátum: 29.06.2012
Hodnotenie:
Čítanosť: 570


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu