Zahraničné operácie


Afanistan.jpgAktívna účasť Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenských operáciách a mierových misiách medzinárodného krízového manažmentu patrí od vzniku samostatnej Slovenskej republiky ako aj samotných ozbrojených síl medzi priority zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Členstvom v Európskej únii,  NATO a OSN získalo Slovensko mnoho výhod, ale zároveň aj povinností, ktoré z členstva vyplývajú. Ambícia nebyť len konzumentom, ale aj aktívnym prispievateľom k medzinárodnej bezpečnosti, sa realizuje aj vojenskými príspevkami do operácií a misií. Taktiež je prejavom záujmu našej krajiny o aktívne prispievanie nielen ku globálnej, ale aj domácej bezpečnosti. Zapájanie sa do operácii a misií a iniciatívna snaha o riešenie krízových situácii aj za našimi hranicami prispievajú k bezpečnosti každého občana Slovenskej republiky a zlepšujú naše postavenie v rámci medzinárodného spoločenstva.

Významný vplyv na zapájanie sa do zahraničných operácií a misií je aj transformačný efekt na rozvoj ozbrojených síl. Pôsobenie slovenských vojakov v medzinárodnom prostredí, práca s novými technológiami, spoznávanie kultúrnych aj prírodných špecifík jednotlivých regiónov a ich vplyv na konflikty, nútia naše ozbrojené sily držať krok s dobou.

Od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 prešla angažovanosť ozbrojených síl v operáciách a misiách postupným kvalitatívnym vývojom. Spočiatku sme participovali len na misiách OSN, neskôr sa však účasť rozšírila na  finančne, personálne a kvalitatívne náročnejšie operácie a misie NATO a Európskej únie.

Taktiež sa výraznejšie zosúladilo prispievanie ozbrojených síl do misií a operácií so zahranično-politickými prioritami Slovenska a našimi spojeneckými záväzkami. Slovenská republika sa tiež v rámci medzinárodného krízového manažmentu čoraz viac posúva k vysielaniu žiadaných spôsobilostí a preberaniu náročnejších úloh.

Príkladom je prevzatie pozície vedúcej krajiny v Regionálnom koordinačnom centre – Juh v operácii ALTHEA v Bosne a Hercegovine, či prevzatie velenia v operačnom a výcvikovom styčnom tíme (OMLT) zameranom  na logistickú podporu v operácii ISAF v Afganistane, ako aj vyslanie jednotky špeciálnych síl do tejto operácie.

V súčasnosti sa príslušníci Ozbrojených síl SR zúčastňujú na dvoch operáciách pod velením NATO (operácia RS v Afganistane a v rámci veliteľstva NATO v Bosne a Hercegovine),  na dvoch operáciách a misiách pod velením EÚ (operácia EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine a misia EUMM v Gruzínsku), ako aj na dvoch misiách OSN (UNFICYP na Cypre a v pozorovateľskej misii UNTSO v Izraeli a Sýrii).


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu