Zákony v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky


Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/281/

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/319/

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/321/

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/570/

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/569/

Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/378/

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/124/

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/198/

Zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/455/

Zákon č. 144/2008 Z. z. o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/144/

Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/281/

Zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/11/

Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/110/

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/328/

Zákon č. 335/2002 Z. z. o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/335/

Zákon č. 471/2003 Z. z. o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2003
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/471/

Zákon č. 586/2006 Z. z. o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/586/

Zákon č. 508/2007 Z. z. o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2007
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/508/

Zákon č. 433/2008 Z. z. o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/433/

Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/463/

Zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/726/

Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/285/

Zákon č. 255/1946 Sb. o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1946/255/

Zákon č. 541/2005 Z. z. o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/541/

Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/435/

Posledná aktualizácia: 25.07.2018, 08:24

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu