Aktuálne výberové konania Osobného úradu a Personálneho úradu


Vyhlásené výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest.

Výberové konania Personálneho úradu OS SR

Dátum Názov výberu
16.10.2018 3DS/2019 - Výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov vo vojenskej polícii
28.09.2018 2DS/2019 - Výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov
27.09.2018 1DS/2019 - Výberové konanie pre absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov

Ak v niektorej kategórii niesú žiadne aktuálne konania, daná kategória nie je viditeľná.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu