Aktuálne výberové konania Osobného úradu a Personálneho úradu


Vyhlásené výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest.

Výberové konanie - akciové spoločnosti, štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie

Dátum Názov výberového konania
08.02.2018 Výberové konanie na obsadenie dvoch (2) funkcií členov predstavenstva akciovej spoločnosti HOREZZA, a.s.,
Výberové konania Personálneho úradu OS SR

Dátum Názov výberu
25.05.2018 4P/2018 – výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

Ak v niektorej kategórii niesú žiadne aktuálne konania, daná kategória nie je viditeľná.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu