Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku


Odpredaj nehnuteľného majetku

Dátum Názov výberu
22.10.2018 Centrum výcviku Lešť - Oznámenie o vyhlásení elektronických aukciách s lehotou predkladania ponúk do 23.11.2018 na stránke MO SR
24.08.2018 AOS Liptovský Mikuláš - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
26.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
31.05.2018 Ministerstvo obrany SR Bratislava - Osobitné ponukové konanie s lehotou na predkladanie ponúk do 22.6.2018
31.05.2018 Ministerstvo obrany SR Bratislava - Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie - Administratívna budova Nitra
22.05.2018 Ministerstvo obrany SR Bratislava - Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie - Kasárne Mokraď
25.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
06.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
06.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
06.02.2018 Centrum výcviku Lešť - Oznámenie o vyhlásení elektronických aukcií s lehotou predkladania ponúk do 01.03.2018
30.01.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
22.12.2017 Centrum výcviku Lešť - Oznámenie o vyhlásení elektronických aukcií s lehotou predkladania ponúk do 15.01.2018
27.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenájom
27.11.2017 Ministerstvo obrany SR Bratislava - Oznámenie o vyhlásení elektronických aukcií s lehotou predkladania ponúk do 9.1.2018
27.11.2017 Ministerstvo obrany SR Bratislava - Oznámenie o osobitných ponukových konaniach s lehotou predkladania ponúk do 9.1.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu