Výročné správy rozpočtových a príspevkových organizácií za aktuálny rok


Organizácia

Vystavené

PDF

Výročná správa Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality za rok 2018

18.3.2019

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie za rok 2018

26.3.2019

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Vojenského historického ústavu za rok 2018

15.4.2019

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o činnosti za rok 2018 - Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

26.4.2019

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa o hospodárení za rok 2018 - Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

26.4.2019

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa za rok 2018 - Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky

29.4.2019

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa za rok 2018 Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava

30.4.2019

Otvoriť PDF dokument

Výročná správa Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany za rok 2018

3.5.2019

Otvoriť PDF dokumentSkočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu