Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
25.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Zvolen - opravy bleskozvodov po OP a OS v pôsobnosti SPO Zvolen -1 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.09.2017 Zásobovacia základňa II. Martin - Prístroje na meranie a kontrolu - laboratórny multimeter precízny digitálny laboratórny 8a1/2 miestny multimeter pre veličiny AC/DC napätie, AC/DC prúdu, odporu a frekvencie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.09.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie kalibrácií snímačov Integrovaného pracoviska pozorovateľa - ceilometrov a transmissometrov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.09.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Údržba, servis a opravy alkoholtesterov Dräger Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Nováky, Sklad Trebianka - oprava klampiarskych prvkov MS 29-60 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, kasárne, ČOV MBČ 1400 - oprava miešadla č. 2 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.09.2017 VÚ 1037 Martin - Likvidácia nebezpečného odpadu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.09.2017 VÚ 4977 Sliač - Vykonanie servisného ošetrenia na 6 ks umývacích (odmasťovacích) stoloch Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Zvolen-opravy elektrických zariadení po vykonaných OP a OS v pôsobnosti SPO Zvolen - III. časť Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.09.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Kuchyňa, Letisko - vybudovanie spojovacej dráhy ECHO 1 - PD- Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Zem. Kostoľany, kas. Kaštieľ - oprava strechy b.č. 6 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Zvolen-opravy elektrických zariadení po vykonaných OP a OS v pôsobnosti SPO Zvolen - II. časť Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.09.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Skriňa na zbrane CZ 805 BREN kovová - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - OP a OS zdvíhacích zariadení Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Zvolen-opravy elektrických zariadení po vykonaných OP a OS v pôsobnosti SPO Zvolen - I. časť Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - BA, Vajnory b.č. 55 - oprava vnútorných priestorov KJB Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.09.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Insígnie - šnúry audienčné, doplnky výstroja pre generálov - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - BA, Vajnory b. č. 55 - oprava vnútorných priestorov KJB - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Poprad, Stráže, b. č. 2, 3, 4, 5 a 13 - odstránenie nedostatkov po odborných prehliadkach a skúškach zdvíhacích zariadení, výťahy Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, Budova na Smetanovej č. 6 - úprava terasy (zatekanie do kancelárskych priestorov) Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.09.2017 VÚ 4977 Sliač - Nákup sorpčných materiálov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Zem. Kostoľany, Chem. zbroj., Kasárne Kaštieľ, Sklad Trebianka, Dukelské kasárne - odstránenie nedostatkov po OPaOS bleskozvodov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.09.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Servisné opravy padákového materiálu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - BA, Vajnory b.č. 55 - oprava vnútorných priestorov KJB Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu