Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
21.06.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Sliač - rekonštrukcia stáčiska LPH-R Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
21.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Rašov, MS - rekonštrukcia manipulačnej a výdajnej plochy PHM - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zvolen - zdvíhacie zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne - výstavba kamerového systému spoločného skladu zbraní v budove č. 1 - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Kasárne Voderady, požiarna nádrž - oprava ponorného kalového čerpadla a elektrického rozvádzača - H - Oprava Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Žilina, kas. P. Jilemnického - rekonštrukcia elektroinštalácie v budove č. 4 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Kasárne Voderady, požiarna nádrž - oprava ponorného kalového čerpadla a elektrického rozvádzača - H Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Dendrologický prieskum Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nové Mesto nad Váhom - bleskozvody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.06.2018 VÚ 4650 Trenčín - Ostatné trvanlivé potraviny Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.06.2018 VÚ 4650 Trenčín - Dodávky chleba a pekárenských výrobkov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Nitra - kotolne Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zemianske Kostoľany, Chemická zbrojnica, b. č. 141 - oprava špeciálnej klimatizačnej jednotky - H Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zvolen - zdvíhacie zariadenia - RŠÚ - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.06.2018 VÚ 4650 Trenčín - Čerstvé ovocie a zelenina Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.06.2018 VÚ 4650 Trenčín - Čerstvé zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.06.2018 VÚ 4650 Trenčín - Spracované zemiaky (čistené) Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.06.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby letiskových vlečných zametačov Overaasen - Oprava Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne, b.č. 007,025,035,041,110,114,118 - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Dodávka tlakových nádob a propán-butánového plynu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nováky - modernizácia oplotenia technického priestoru Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, kasárne kpt. Nálepku - spoločný sklad zbraní b.č.3 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, kasárne SNP - vybudovanie manipulačnej plochy pre zber nebezpečného odpadu - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.06.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Servisné opravy padákového materiálu - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - "Bratislava, Kutuzovove kasárne budova č. 151 - modernizácia výťahov" - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu