Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
22.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač - zvýšenie parametrov infraštruktúry NATO - 2. časť Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, kas. letecké b. č. 69 - oprava technologického zariadenia v redukčnej stanici pary - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, kasárne letecké b. č. 53 - oprava technologického zariadenia vo výmenníkových staniciach - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač - zvýšenie parametrov infraštruktúry NATO - 1. časť Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.11.2017 VÚ 4977 Sliač - Vykonanie revízií a opráv kompresorov na plnenie dýchacích prístrojov a súčastí dýchacích prístrojov značky Dräger Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.11.2017 VÚ 4977 Sliač - Vykonanie revízií a opráv súčastí dýchacích prístrojov značky AUER Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.11.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Diferenciálny tepelný analyzátor Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.11.2017 VÚ 4977 Sliač - Nákup palivovej hadice a filtračných vložiek Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.11.2017 Taktické krídlo Sliač - Vykonanie revízií výstroje pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.11.2017 VÚ 4977 Sliač- Nákup predného panela do informačného znaku Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - okuliare Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
07.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Zem. Kostoľany, kas. Kaštieľ - oprava strechy b.č. 6 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
07.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kasárne, b. č. 20 - oprava živičnej strešnej krytiny Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Odstránenie holubieho trusu z povál budov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.11.2017 VÚ 4444 Hlohovec - Pravidelný výcvik vodičov na získanie kvalifikačnej karty - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.11.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie nálezových opráv a predpísaných prác na meteostaniciach GFS 3000 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín kasárne SNP - oprava a epoxidový ochranný náter podláh skladov PHM č.36 a č.43 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
31.10.2017 Čestná stráž prezidenta SR Bratislava - Kalendár 2018 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
31.10.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Licencie k prístupom EPI Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
31.10.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nitra, Kasárne obrancov mieru, autopark - výmena radiátorov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
31.10.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Prešov, Sokolovské kasárne - rekonštrukcia sociálnych zariadení b.č. 2 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
31.10.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Michalovce, MK, kotolňa ORK pri b. č. 2 - oprava kotla č.1 formou výmeny Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
31.10.2017 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Filter ochranný NBC, filter ochranný kombinovaný Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
30.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Motešice - oprava poškodenej strešnej krytiny a odkvapov - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu