Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
14.02.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Turecký Vrch - vybudovanie vodovodu - prívodného potrubia pitnej vody - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.02.2018 VÚ 1101 Trebišov - Výzva na zabezpečenie celodenného stravovania formou dovozu stravy Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.02.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie kalibrácií snímačov Integrovaného pracoviska pozorovateľa - ceilometrov a transmissometrov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.02.2018 VÚ 9994 Nemšová - Dodávky cukrárenských výrobkov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.02.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Výzva na predkladanie cenových ponúk za vypracovanie znaleckého posudku Obchodná verejná súťaž
06.02.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS - energetických systémov a náhradných zdrojov elektrickej energie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.02.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS - technológia záznamu činnosti operátora riadenia letovej prevádzky ODRS Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.02.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie nálezových servisných opráv leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - rádionavigačných systémov ILS/DME Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
05.02.2018 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany - Ovocie a zelenina Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.02.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie nálezových servisných opráv a pravidelnej profylaktickej údržby LPIS - rádiokomunikačného systému VzS OS SR a vojenských hasičských jednotiek a taktického mobilného pristávacieho systému TMPS Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
02.02.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS - technológia záznamu činnosti operátora riadenia letovej prevádzky ODRS - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
31.01.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Turecký Vrch - vybudovanie vodovodu - prívodného potrubia pitnej vody - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
30.01.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Sereď, kasárne - výmena regulačnej stanice plynu - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.01.2018 Taktické krídlo Sliač - Obsluha lanového záchytného zariadenia BAK-12 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.01.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS - technológia záznamu činnosti operátora riadenia letovej prevádzky ODRS Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
25.01.2018 VÚ 4650 Trenčín - Čerstvé ovocie a zelenina - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.01.2018 VÚ 4650 Trenčín - Čerstvé ovocie a zelenina Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.01.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, kasárne SNP - vyregulovanie vykurovacej sústavy b.č. 24 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.01.2018 VÚ 4650 Trenčín - Ostatné trvanlivé potraviny Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
24.01.2018 VÚ 4650 Trenčín - Čerstvé ovocie a zelenina Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
24.01.2018 VÚ 4650 Trenčín - Čerstvé zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
24.01.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie nálezových servisných opráv leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - rádionavigačných systémov TACAN Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
23.01.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Výzva na predkladanie cenových ponúk za vypracovanie znaleckého posudku - Zrušenie Obchodná verejná súťaž
19.01.2018 VÚ 4444 Hlohovec - Zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.01.2018 Zásobovacia základňa II. Martin - Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR - príslušníkov Zásobovacej základne II. Martin v posádke Poprad-Kvetnica Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu