Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
16.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín - vybudovanie náhradného zdroja budovy K - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
14.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Nitra - požiarne hydranty Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.08.2018 Taktické krídlo Sliač - Nákup bojovej zástavy pre Taktické krídlo Sliač Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nemšová, Dolné kasárne - bleskozvody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.08.2018 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany - Ovocie a zelenina Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Demineralizačné zariadenia - odborné servisné prehliadky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.08.2018 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Neplánované opravy a ošetrenia prídavných a prípojných zariadení Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie výšky škody Obchodná verejná súťaž
09.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
07.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne b.č.23 - oprava podlahy v sklade PHM Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
07.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - MS Ruskov, výmena vetracích mriežok na všetkých skladoch Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.08.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Oprava a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
06.08.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Oprava zariadení dátových sietí Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
06.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, kasárne SNP - oprava elektromotorov a čerpadiel výmenníkových staníc Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zemianske Kostoľany - požiarne hydranty Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Rašov, TP - Oprava nahnutej časti vonkajšieho oplotenia (cca 150 m) - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Žilina, kasárne P. Jilemnického - príprava výmenníkových staníc b.č. 30, 35, 54, 55, 60 a kotolní b.č. 3, 22, 32 na vykurovaciu sezónu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, kasárne SNP - vybudovanie manipulačnej plochy pre zber nebezpečného odpadu - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne budova č. 151 - modernizácia výťahov - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
01.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - MS Ruskov, výmena vonkajšieho osvetlenia za LED osvetlenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
01.08.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Technické overenie skúšobnej stanice 2V8M1E Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
31.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra - vytvorenie chránených priestorov b.č. 152 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
31.07.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náboj 12/70 OPEN DOOR, náboj 12/70 Jednotná strela a náboj 12/70 Buck shot 8,4 Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu