Vyhradené technické zariadenia - elektrické


DIP-MOSR


Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
012-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Miroslav Hatala - ELKONEKT Gejzu Dus... 16.08.2018
-
16.08.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A,B
011-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B//O,S MENERT spol. s r.o. Hlboká 3 927 01... 09.08.2018
-
09.08.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A,B
010-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O,S PSK elektro, s.r.o. Pusté 861 013 2... 06.07.2018
-
06.07.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 22kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, E4.1, E4.2 trieda: A
009-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O/pp 3S POWER, s.r.o. Líščie údolie 29 8... 06.07.2018
-
06.07.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba / s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.2 trieda: A
008-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/OS Ján Lauro JEEL Gorkého 760/14 962 3... 25.06.2018
-
25.06.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov
skupina: E3 trieda: A
007-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S merga s.r.o. Komenského 2826 069 01... 09.05.2018
-
09.05.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
006-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O/pp Jozef Ľupták - Elektroinštalácie a bl... 09.05.2018
-
09.05.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E trieda: A,B
005-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp Miroslav Novák - REZ Partizánska 13... 10.04.2018
-
10.04.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
004-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S-P ANTES GM, spol. s r.o. Jilemnického ... 05.04.2018
-
05.04.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Projektovanie alebo konštruovanie TZ-E
skupina: E2 trieda: A,B
003-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S-P SPEMA mont, s.r.o. Miloslavov 414 9... 04.04.2018
-
04.04.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Projektovanie alebo konštruovanie TZ-E
skupina: E1 trieda: A,B
002-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp Vojenský útvar 5728 Martin Českoslov... 28.03.2018
-
04.04.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V ~ /
1500V ±
skupina: E4, E5 trieda: A
spojovacie, komunikačné mobilné a prepravné prostriedky
001-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp Vojenský útvar 5728 Martin Českoslov... 28.03.2018
-
04.04.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V ~ /
1500V ±
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
034-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ALCO.SK, s.r.o. 913 11 Malé Stankov... 19.12.2017
-
19.12.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
033-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S APPLIPOWER, s.r.o. Bytčická 2/2830 ... 12.12.2017
-
12.12.2022
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Projektovanie alebo konštruovanie TZ-E
skupina: E1.0 trieda: A,B
032-V-17/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Tom-Ers, s.r.o. Veľký Lég 84 930 07... 12.12.2017
-
12.12.2022
Montáž, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu