Vyhradené technické zariadenia - elektrické


 Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
020-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S NBL s.r.o. 055 51 Veľký Folmar 103 ... 22.11.2018
-
22.11.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
019-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Miloš Kováč - FIRE BLOCK 056 06 Ore... 22.11.2018
-
22.11.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
018-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ADIFEX, a.s. Mostová 2 811 02 Brati... 20.11.2018
-
20.11.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
017-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S František Kobza ELMAKO 972 15 Kľačno... 12.11.2018
-
12.11.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
016-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S PETRA +, spol. s r.o. Račianska 146 ... 04.10.2018
-
04.10.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
015-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O THterm, s.r.o. Brestová 1 040 14 Ko... 14.09.2018
-
14.09.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
014-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S RELEX, s.r.o. Cabajská 10 949 01 Ni... 28.08.2018
-
28.08.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 45 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, E2, E4.1 trieda: A
013-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Stanislav KASÁK Smreková 3093/12 01... 24.08.2018
-
24.08.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
012-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Miroslav Hatala - ELKONEKT Gejzu Dus... 16.08.2018
-
16.08.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A,B
011-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B//O,S MENERT spol. s r.o. Hlboká 3 927 01... 09.08.2018
-
09.08.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A,B
010-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O,S PSK elektro, s.r.o. Pusté 861 013 2... 06.07.2018
-
06.07.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 22kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, E4.1, E4.2 trieda: A
009-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O/pp 3S POWER, s.r.o. Líščie údolie 29 8... 06.07.2018
-
06.07.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba / s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.2 trieda: A
008-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/OS Ján Lauro JEEL Gorkého 760/14 962 3... 25.06.2018
-
25.06.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov
skupina: E3 trieda: A
007-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S merga s.r.o. Komenského 2826 069 01... 09.05.2018
-
09.05.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
006-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O/pp Jozef Ľupták - Elektroinštalácie a bl... 09.05.2018
-
09.05.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E trieda: A,B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu