Profil verejného obstarávateľa


Dňa 1.7.2013 vstúpila do platnosti novela zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá ukladá verejným obstarávateľom zverejňovať v profile verejného obstarávateľa vybrané dokumenty z procesu verejného obstarávania.

Metodický pokyn
 

Vyhlásenie súťaže Názov súťaže
21.03.2014 Bratislava, Kutuzovove kasárne - oprava náhradného zdroja elektrickej energie
20.03.2014 Žilina, MaSÚ - vybudovanie klimatizácie v budove č. 53 a 57 - projektová dokumentácia
19.03.2014 Nové Mesto nad Váhom - vodovodná prípojka - projektová dokumentácia - opakovaná výzvna
19.03.2014 VO Malacky, ubytovňa - oprava výťahu
13.03.2014 Detekčné trubičky na BOL a na priemyselné škodliviny
13.03.2014 Hronsek - rekonštrukcia b.č. 21
12.03.2014 Rožňava, Delostrelecké kasárne - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove č. 3 a 4 - Projektová dokumentácia
10.03.2014 Sliač kasárne, trafostanica hlavná - Oprava transformátorov po vykonaných OP a OS
06.03.2014 Prenájom a údržba bezpečnostných rohoží
06.03.2014 Bratislava, KK, KJB - Oprava výťahu
04.03.2014 Hlohovec, Duklianske kasárne, b.č. 30 - Oprava kondenzačnej nádrže - havária
03.03.2014 Zvolen, kasárne SNP, sklad PHM - Úprava manipulačnej plochy
28.02.2014 Rožňava DK b č 17 - oprava živičnej strešnej krytiny
26.02.2014 Trenčín, kasárne kpt. Nálepku - oprava klimatizačnej jednoty - havária
26.02.2014 Nové Mesto nad Váhom - vodovodná prípojka - projektová dokumentácia
1 2 3 4 >>

Predbežné a iné oznámenia
Informácia o zadaní zákazky - Spravodajský servis SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
Informácia o zadaní zákazky - Spravodajský servis Tlačovej agentúry slovenskej republiky
Odkúpenie hygienických dávkovačov
Projekt zabezpečenia súboru odborných služieb pre potreby správy portfólia nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu