Vyhradené technické zariadenia - elektrické


 Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).

Číslo Sídlo Platnosť Rozsah
018-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O ELEKTRA BŠ, spol. s r.o. Cesta mláde... 24.05.2019
-
24.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
017-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O/pp BALÁŽIK-SK s.r.o. 956 02 Urmince ok... 21.05.2019
-
21.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
016-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp REWID s.r.o. Starohorská cesta 1673/... 13.05.2019
-
13.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A,B
015-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O/pp Jozef MASARYK Posádka 673 920 56 D... 13.05.2019
-
13.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
014-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp STAVEA, s.r.o. Štrková 999/44 010 0... 13.05.2019
-
13.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
013-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 2207 Levice Šafárikov... 13.05.2019
-
13.05.2024
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V ~ /
1500V ±
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
012-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp Vojenský útvar 1115 Ružomberok Zarev... 12.05.2019
-
12.05.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V ~ /
1500V ±
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
011-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/S/pp Vojenský útvar 4650 Trenčín Železnič... 10.05.2019
-
10.05.2024
S-odborné prehliadky a odborné skúšky do 1000V ~ /
1500V ±
skupina: E4, E5 trieda: A
mobilné a prepravné prostriedky
010-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S/pp PORVAZ s.r.o. Hviezdoslavova 14 IČO... 17.04.2019
-
17.04.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
009-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ján Lukáč - ELINER 913 32 Dolná Súč... 21.03.2019
-
21.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A, B1
008-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O Milan AUGUSTÍN 922 42 Madunice okr... 21.03.2019
-
21.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A
007-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S KALORIM s.r.o. 023 41 Nesluša 759 ... 21.03.2019
-
21.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
006-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Mgr. Jarmila KOSOVÁ-Juraj KOS 093 02... 01.03.2019
-
01.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A
005-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ján BRTÁŇ 094 34 Hermanovce n/T 82 ... 01.03.2019
-
01.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A, B1

004-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELECTROCONTROL, spol. s r.o. Konštan... 01.03.2019
-
01.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A,B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu