Územné vojenské správy


Od 1. januára 2013 je účinný zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktorým boli zrušené územné vojenské správy. Pôsobnosť územných vojenských správ prešla na existujúce okresné úrady v sídle kraja.

Kontakty na okresné úrady v sídle kraja nájdete tu.

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu