Aktuálne výberové konania Osobného úradu a Personálneho úradu


Vyhlásené výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest.

Výberové konanie - akciové spoločnosti, štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie

Dátum Názov výberového konania
25.09.2019 Výberové konanie na obsadenie dvoch (2) funkcií členov predstavenstva akciovej spoločnosti LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN, a. s.,
10.06.2019 Výberové konanie na funkciu riaditeľ odboru
Výberové a prijímacie konania Personálneho úradu OS SR

Dátum Názov výberu
11.10.2019 4P/2020 - Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba
11.10.2019 3P/2020 - Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba
11.10.2019 2P/2020 - Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

Ak v niektorej kategórii nie sú žiadne aktuálne konania, daná kategória nie je viditeľná.Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu