Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8

832 47  Bratislava


vojenská linka: 0960 11 22 33


kontaktný email na ministra: minister@mod.gov.sk
elektronická podateľna: http://e-podatelna.mil.sk/Minister obrany SR - sekretariát

minister obrany Ing. Peter GAJDOŠ
tel. štátna linka +421 (2) 44 25 88 61
tel. vojenská linka +421 960 312 137
fax +421 (2) 44 25 89 04
e-mail jana.duricova@mod.gov.sk


Kancelária ministra obrany

riaditeľka Mgr. Andrea URMANIČOVÁ
telefón +421 960 311 720
fax +421 960 312 531
e-mail kamo@mod.gov.sk


Komunikačný odbor

riaditeľka Mgr. Danka CAPÁKOVÁ
telefón +421 903 820 031
fax +421 960 312 642
e-mail tlacove@mod.gov.sk


Štátny tajomník MO SR - sekretariát

štátny tajomník Ing. Marián SALOŇ, PhD.
tel. štátna linka +421 (2) 44 25 99 46
tel. vojenská linka +421 960 313 902
+421 960 313 903
fax +421 960 312 549
e-mail andrea.hepnerova@mil.sk


Kancelária štátneho tajomníka

riaditeľ Ing. Drahoslav MEDZEŇÁK
telefón +421 960 311 717
e-mail drahoslav.medzenak@mod.gov.sk


Štátny tajomník MO SR - sekretariát

štátny tajomník PhDr. Róbert ONDREJCSÁK, PhD.
telefón +421 960 311 783
e-mail dana.tomaskovicova@mod.gov.sk


Kancelária štátneho tajomníka

riaditeľ Mgr. Marian MAJER, PhD.
telefón +421 960 311 782
e-mail marian.majer@mod.gov.sk


Generálny tajomník služobného úradu - sekretariát

generálny tajomník služobného úradu Ján HOĽKO
tel. štátna linka +421 (2) 44 25 88 64
tel. vojenská linka +421 960 311 735
e-mail kagt@mod.gov.sk


Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

riaditeľka JUDr. Petra KAŠELÁKOVÁ
telefón +421 960 311 734
e-mail petra.kaselakova@mod.gov.sk


Sekcia riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania

generálny riaditeľ brig. gen. Ing. Slavomír STAVIARSKÝ, M.Sc.
tel. štátna linka +421 (2) 44 25 87 81
tel. vojenská linka +421 960 312 855
fax +421 960 312 574
e-mail slavomir.staviarsky@mil.sk


Sekcia modernizácie

generálny riaditeľ - národný riaditeľ pre vyzbrojovanie plk. Ing. Vladimír KAVICKÝ, PhD.
tel. vojenská linka +421 960 317 558
fax +421 960 312 553
e-mail mosr.semi@mil.sk


Sekcia ľudských zdrojov

generálny riaditeľ brig.gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc.
tel. vojenská linka +421 960 317 500
fax +421 960 312 587
e-mail boris.durkech@mil.sk


Sekcia kontroly

generálny riaditeľ JUDr. Miloš MOJTO
tel. vojenská linka +421 960 311 760
fax +421 960 312 502
e-mail milos.mojto@mod.gov.sk


Útvar vnútorného auditu

riaditeľka útvaru - vnútorná audítorka Ing. Mária PRIEHRADNÍKOVÁ
tel. vojenská linka +421 960 312 228
fax +421 960 312 527
e-mail maria.priehradnikova@mod.gov.sk


Odbor medzinárodných vzťahov

riaditeľ Ing. Július DEMETRIAN, MSc
tel. vojenská linka +421 960 317 521
SMT +421 903 820 474
fax +421 960 312 540
e-mail julius.demetrian@mod.gov.sk


Osobný úrad

riaditeľka JUDr. Mgr. Ingrid BEŇOVÁ
tel. štátna linka +421 (2) 44 45 90 90
tel. vojenská linka +421 960 313 212
fax +421 960 312 509
e-mail ingrid.benova@mod.gov.sk


Sekcia legislatívy a práva

riaditeľ Mgr. Peter KARDOŠ
tel. vojenská linka +421 960 312 019
fax +421 960  312 582
e-mail tana.guzyova@mod.gov.sk


Úrad centrálnej logistiky

riaditeľ plk. Ing. Ján BONK
tel. vojenská linka +421 960 311 558
e-mail jan.bonk@mil.sk


Odbor štátnej správy vo vojenskom letectve

riaditeľ Ing. Ľubomír ŽÁK
tel. vojenská linka +421 960 315 800
fax +421 960 315 827
e-mail lubomir.zak@mod.gov.sk


Analytický útvar

riaditeľka RNDr. Jana ŠINDLEROVÁ
tel. vojenská linka +421 960 311 881
fax +421 960 315 827
e-mail jana.sindlerova@mod.gov.sk


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu