MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky


Bezpečnostná politika a obrana


Úplné znenie programového vyhlásenia Plné znenie programového vyhlásenia vlády na roky 2016 - 2020 (.pdf)