Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky


Bezpečnostná politika a obrana


Úplné znenie programového vyhlásenia Plné znenie programového vyhlásenia vlády na roky 2016 - 2020 (.pdf)



Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu