MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Generálny štáb OS SR


Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

náčelník generálneho štábu generál Ing. Daniel ZMEKO
tel. štátna linka +421 (2) 44 45 50 54


Sekretariát náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

asistent NGŠ kapitán Mgr. Ľubomír MURÁŇ
tel. vojenská linka +421 960 313 132
e-mail lubomir.muran@mil.sk
Odborný referent Daniela LÍNEKOVÁ
tel. vojenská linka +421 960 313 094
e-mail daniela.linekova@mil.sk


Hovorca Ozbrojených síl SR

hovorca             podplukovník Ing. Štefan ZEMANOVIČ
tel. vojenská linka +421 960 313 055
mob. telefón +421 903 824 241
e-mail hovorca.ossr@mil.sk


Osobný odbor náčelníka GŠ OS SR

náčelník plukovník Ing. Ján HOLLÁN
tel. vojenská linka +421 960 317 323
e-mail gs.oodngs@mil.sk


Zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

zástupca NGŠ generálmajor Ing. Josef POKORNÝ
tel. vojenská linka +421 960 313 200
e-mail josef.pokorny@mil.sk


Zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR - NŠ

zástupca NGŠ - NŠ  generálmajor Ing. Miroslav LORINC
tel. vojenská linka +421 960 313 464
e-mail miroslav.lorinc@mil.sk


Hlavný poddôstojník Ozbrojených síl SR

hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír BELUŠ
tel. vojenská linka +421 960 312 819
e-mail vladimir.belus@mil.sk


Kancelária generálneho štábu Ozbrojených síl SR

náčelník plukovník Ing. Martin REMEŠ
tel. vojenská linka +421 960 312 387
e-mail gs.kags@mil.sk


Štáb strategického plánovania

náčelník brigádny generál Ing. Peter BABIAR
tel. vojenská linka +421 960 313 300
e-mail peter.babiar@mil.sk


Štáb pre podporu operácií

náčelník plukovník Ing. Ferdinand MURÍŇ
tel. vojenská linka +421 960 313 711
e-mail juraj.fekec@mil.sk


Strategické centrum krízového manažmentu

veliteľ brigádny generál Ing. Martin MICHALKO
tel. vojenská linka +421 960 311 520
e-mail martin.michalko@mil.sk