Slovenský projekt nepriamej palebnej podpory "EuroArtillery" sa prebojoval medzi finálne projekty PESCO

Obrázok k článku
Slovenský projekt nepriamej palebnej podpory „EuroArtillery“ sa prebojoval medzi finálne projekty Stálej štruktúrovanej spolupráce Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany (PESCO). Medzi participujúcimi krajinami vzbudil značný záujem a dostal sa tak spomedzi 49 navrhovaných projektov medzi finálnych 17, ktoré budú realizované už v prvej fáze. Zapojenie do neho predbežne deklarovalo Taliansko, pričom z pozície pozorovateľov majú ambíciu zapojiť sa aj Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Portugalsko, Slovinsko a Španielsko. 
 
V tejto súvislosti je cieľom rezortu obrany pre ďalšie obdobie zaujať uvedených partnerov natoľko, aby do projektu vstúpili v pozícii plnohodnotného účastníka. Okrem iného bude rezort obrany naďalej vyvíjať úsilie pri hľadaní ďalších relevantných partnerov. 
 
„Skutočnosť, že sme navrhli vlastný projekt a ten sa prebojoval do finále, je dôkazom aktívneho členstva SR v Európskej únii. Slovensko tým dokazuje, že na Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike Európskej únie sa nesnaží len participovať, no zároveň ju aj spoluvytvárať,“  uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
Slovenská republika vyjadrila oficiálny záujem participovať na PESCO 13. novembra 2017 na pôde Rady Európskej únie. Oficiálne má byť táto iniciatíva spustená na základe rozhodnutia členských štátov 11. decembra 2017.
 
Členské štáty Európskej únie, ktoré doposiaľ vyjadrili záujem byť súčasťou PESCO, súhlasili s plnením 20 spoločných záväzkov, ktoré z tejto účasti vyplývajú. Ich podstatou je okrem iného aj spoločný rozvoj obranných spôsobilostí ozbrojených síl účastníckych členských štátov s cieľom posilniť ich vzájomnú kompatibilitu a interoperabilitu. To by v konečnom dôsledku malo viesť k zintenzívneniu a zefektívneniu ich vzájomnej spolupráce. Jedným zo záväzkov vyplývajúcich z účasti na PESCO je zároveň požiadavka, aby sa každý účastnícky štát zapojil aspoň do jedného mnohonárodného projektu, ktorý bude v rámci PESCO rozvíjaný.
 
Cieľom projektu „EuroArtillery –  Nepriama palebná podpora“ je vyvinúť presnú mobilnú delostreleckú platformu s ďalekým dostrelom, vrátane spoločného systému riadenia paľby na koordinované použitie zbraňových systémov v mnohonárodných operáciách. Keďže delostrelecké systémy sú tradičnou súčasťou výrobného portfólia slovenského obranného priemyslu, Slovensko má ambíciu zastávať v tomto projekte vedúcu pozíciu. 
 
Modernizácia samohybného delostreleckého oddielu a vývoj uceleného systému riadenia paľby sú pritom nielen súčasťou priorít rozvoja spôsobilostí Ozbrojených síl SR, no zároveň predstavujú príležitosť pre väčšie zapojenie sa slovenského obranného priemyslu do mnohonárodných projektov, ktoré sú súčasťou PESCO. Rezort obrany sa tak zároveň snaží napĺňať aj jednu z priorít Programového vyhlásenia vlády SR, ktorou je okrem iného aj podpora domáceho obranného priemyslu.

Autor: MO SR - KOd, Foto: Internet - ilustračné - Dátum: 09.12.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 16259


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu