Bezpečnostná rada a vláda schválili strategické dokumenty rezortu obrany

Obrázok k článku
Bezpečnostná rada a vláda SR dnes schválili strategické dokumenty, ktoré pripravilo Ministerstvo obrany SR. Ide o Obrannú a Vojenskú stratégiu Slovenskej republiky  a Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. Rezort obrany tak splnil ďalšie zo svojich záväzkov z Programového vyhlásenia vlády SR. Tieto dokumenty nadväzujú na aktualizovanú Bezpečnostnú stratégiu SR, ktorú pripravil rezort diplomacie.
 
Ako uviedol šéf rezortu obrany Peter Gajdoš, prioritou Ministerstva obrany SR pod vedením Slovenskej národnej strany je aj naďalej pokračovať v systémovom a systematickom rozvoji a budovaní ozbrojených síl. „Jednoznačne chceme moderné a akcieschopné ozbrojené sily, ktorým občania Slovenskej republiky môžu plne dôverovať, pretože budú disponovať adekvátnym potenciálom na zaručovanie obrany našej krajiny. A rovnako tak budú pripravené podieľať sa na kolektívnej obrane v rámci NATO a EÚ,“ zdôraznil minister.
 
Obranná stratégia určuje základné prístupy Slovenskej republiky k zabezpečovaniu svojej obrany. Od roku 2005, kedy bola prijatá predošlá verzia, došlo k viacerým zmenám ovplyvňujúcim zabezpečovanie obrany štátu. Nový dokument teda reaguje na zväčšovanie rizík v tejto oblasti, pričom  rieši strategickú adaptáciu obrany štátu, ktorej cieľom  je zvýšenie úrovne zabezpečovania obrany, v meniacom sa bezpečnostnom prostredí. Táto adaptácia je založená na dôslednom napĺňaní primárnej zodpovednosti Slovenskej republiky za svoju obranu a zodpovednosti za plnenie jej záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v oblasti obrany, ktorými je viazaná. V tomto kontexte je previazaná so strategickou adaptáciou NATO a EÚ na meniace sa bezpečnostné prostredie.
 
Predchádzajúca Vojenská stratégia z roku 2001 bola nahradená Obrannou stratégiou SR v roku 2005. Ťažisko tohto nového dokumentu spočíva v špecifikovaní základných parametrov výstavby a rozvoja ozbrojených síl v meniacom sa bezpečnostnom prostredí v súlade s ich strategickými cieľmi a úlohami.
 
Na tieto strategické dokumenty nadväzuje Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj  Ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030.  Je výnimočný tým, že predstavuje plán obranných investícií do roku 2030 a v rezorte obrany absentoval takmer 25 rokov.

Pri samotnej modernizácii chce rezort uplatňovať princíp „hodnota za peniaze“.  „Tak, aby peniaze daňovníkov boli využité čo najefektívnejšie. A dôležité je aj to, aby do modernizácie ozbrojených síl boli v maximálnej možnej miere zapojené kapacity domáceho obranného priemyslu s cieľom podporiť rozvoj zamestnanosti, slovenskej ekonomiky a rast HDP Slovenskej republiky,“ zdôraznil minister.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - ilustračné - Dátum: 04.10.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 8624


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu