Voľný vstup do vojenských lesov nezbavuje povinností

Obrázok k článku
Vstup do vojenských lesov na území vojenských obvodov Záhorie a Valaškovce je síce od 1. júla voľný, občania však musia naďalej rešpektovať pravidlá, ktoré im z novely zákona o vojenských obvodoch vyplývajú. Jednou z nich je, že občan je povinný sa informovať, či na území vojenského obvodu neprebiehajú vojenské cvičenia alebo do nich nie je zakázaný vstup z iných dôvodov, ktoré vymedzuje zákon. Tieto informácie môže občan získať osobne alebo telefonicky na príslušnom obecnom úrade, budú tiež zverejnené na úradných tabuliach týchto obcí a na webovej stránke ministerstva obrany http://www.mosr.sk.
 
Hoci režim pobytu a správania sa na území vojenských lesov je prísne upravený zákonom – na území vojenských obvodoch sa verejnosť napríklad nesmie zdržiavať dlhšie ako 24 hodín, zakázané je okrem iného manipulovať s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami, či vstupovať do uzavretých alebo ohradených častí vojenského obvodu a objektov obrannej infraštruktúry – už v tejto chvíli sa ukazuje ako zmysluplné podniknúť určité kroky na zvýšenie bezpečnosti osôb. „Zákon síce ukladá osobám vstupujúcim do vojenských lesov povinnosti a zákazy, nezavádza však nijaký kontrolný mechanizmus ich dodržiavania. Neviem si celkom dobre predstaviť, že by sa vo vojenských lesoch nekontrolovane pohybovali osoby, ktorých aktivity by mohli vyústiť do škôd, alebo do obmedzenia či zabránenia plneniu úloh obrany a bezpečnosti štátu. No predovšetkým z dôvodu ochrany občanov zvažujeme istú povinnosť veľmi jednoduchej registrácie pri vstupe do vojenských obvodov a pri výstupe z nich. A to takou formou, aby sme ľudí nezahlcovali zbytočnou byrokraciou,“ vyhlásil minister obrany SR Martin Glváč. Na forme, akou by k takejto registrácii mohlo dôjsť, chce ministerstvo obrany spolupracovať s miestnymi úradmi príslušnými k vojenským obvodom Valaškovce a Záhorie.

Podrobné informácie o zmene zákona sú spolu s odkazom na kompletné znenie zákona zverejnené na http://www.mosr.sk/nove-pravidla-pre-vstup-do-vojenskych-obvodov/.

Autor: MO SR - KaTOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 01.07.2012
Hodnotenie:
Čítanosť: 94


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu