Video Gallery


video

Defence Minister visited the flooded Devin
Date: 05.06.2013
Location: Devín

Minister obrany navštívil zaplavený Devín

Size: 61.89 MB

Length: 3 min.

Play

Download

Tlačová správa

video

Soldiers assist during floods
Date: 04.06.2013
Location: Devín

Vojaci pomáhajú pri povodniach

Size: 29.19 MB

Length: 2 min.

Play

Download

Tlačová správa

video

Iron man 2013
Date: 31.05.2013
Location: Lešť

Železný muž 2013

Size: 98.58 MB

Length: 5 min.

Play

Download

Tlačová správa

video

The BVP 2 Upgrade is a return to the "Made in Czechoslovakia" label
Date: 28.05.2013
Location: Brno

M. Glváč: Modernizácia BVP 2 je návratom k značke "Made in Czechoslovakia"

Size: 46.61 MB

Length: 3 min.

Play

Download

Tlačová správa

video

Sharp combat firing in Poland
Date: 27.05.2013
Location: Poľsko

Ostré bojové streľby v Poľsku

Size: 42.78 MB

Length: 3 min.

Play

Download

Tlačová správa

video

Statement by the Minister of Defenceto the internal vetting of alleged tunneling of SS
Date: 24.05.2013
Location: Bratislava

Vyhlásenie ministra obrany Martina Glváča k internému preverovaniu kauzy údajného tunelovania Vojenského spravodajstva

Size: 102.67 MB

Length: 6 min.

Play

Download

Tlačová správa

video

The situation in military intelligence
Date: 20.05.2013
Location: Bratislava

Situácia vo Vojenskom spravodajstve

Size: 175.62 MB

Length: 12 min.

Play

Download

Tlačová správa

video

Scandal in military intelligence is a scandal of the former government
Date: 17.05.2013
Location: Bratislava

Škandál vo vojenskom spravodajstve je škandálom bývalej vlády

Size: 294.84 MB

Length: 15 min.

Play

Download

Tlačová správa

video

Minister Glvac filed a criminal complaint for the purchase of military ambulances
Date: 14.05.2013
Location: Bratislava

Minister Glváč podal trestné oznámenie pre nákup vojenských sanitiek

Size: 145.47 MB

Length: 10 min.

Play

Download

Tlačová správa

video

M. Glvac: We must not forget those who fought for peace
Date: 09.05.2013
Location: Bratislava

M. Glváč: Nesmieme zabudnúť na tých, ktorí bojovali za mier

Size: 43.63 MB

Length: 2 min.

Play

Download

Tlačová správa

video

State Secretary M. Koterec commemorate the anniversary of the death of M. R. Stefanik
Date: 06.05.2013
Location: Bratislava

Štátny tajomník M. Koterec si pripomenul výročie smrti M.R. Štefánika

Size: 44.17 MB

Length: 2 min.

Play

Download

Tlačová správa

video

Defence Minister pays tribute to General Stefanik at Bradlo
Date: 06.05.2013
Location: Bradlo

Minister obrany si uctil pamiatku generála Štefánika na Bradle

Size: 40.65 MB

Length: 2 min.

Play

Download

Tlačová správa

video

Defence Minister Glváč introduced new L-410 planes
Date: 02.05.2013
Location: Kuchyňa

Minister Glváč predstavil nové lietadlá L-410

Size: 38.95 MB

Length: 2 min.

Play

Download

Tlačová správa

<<1 2 3


Jump to main menu


Jump to main menu