Vestníky MO SR vydané v roku 2018


Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 62, 15. októbra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie

Vestník MO SR, čiastka 61, 15. októbra 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 63/2018 o výške príplatku za výkon špecializovanej činnosti
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 60, 15. októbra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 73/2017 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch miest profesionálnych vojakov zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky

Vestník MO SR, čiastka 59, Bratislava 10. októbra 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 9/2018 k 100. výročiu vzniku Československa a 100. výročiu skončenia prvej svetovej vojny
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 61/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2014 o evakuácii v znení neskorších predpisov
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 58, 27. septembra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 60/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 57, 25. septembra 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 59/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017 o vojenskej symbolike

Vestník MO SR, čiastka 56, Bratislava 24. septembra 2018

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí schválenia slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenského obranného štandardu

Vestník MO SR, čiastka 55, 5. septembra 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 8/2018 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Vojenského spravodajstva o vydaní služobných predpisov hlavného služobného úradu
 3. Oznámenie Vojenskej polície o vydaní metodických pokynov
 4. Oznámenie odboru štátnej správy vo vojenskom letectve Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní pokynov pre realizáciu špecializovanej intenzívnej jazykovej prípravy vojenského leteckého personálu č. OdŠSVL-6-12/2018-MP z 27. júla 2018

Vestník MO SR, čiastka 54, 23. augusta 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 58/2018 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave v akademickom roku 2018/2019

Vestník MO SR, čiastka 53, 20. augusta 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 57/2018 o zrušení stupňa utajenia vojenských predpisov a o zrušení vojenských predpisov a služobnej pomôcky

Vestník MO SR, čiastka 52, 16. augusta 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 55/2018 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, na Fakultu vojenského zdravotníctva Univerzity obrany, na Fakultu vojenského leadershipu Univerzity obrany a o študijných odboroch vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2019/2020
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 56/2018 o počtoch prijímaných študentov na vysokoškolské štúdium otvárané v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2019/2020
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 51, 9. augusta 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 50, 9. august 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 53/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 21/2014 o podrobnostiach o jednorazovom mimoriadnom odškodnení, jednorazovom odškodnení pozostalých, zvýšenom jednorazovom odškodnení pozostalých, o postupe nadriadených pri prerokúvaní a určovaní náhrady škody a o ďalších podrobnostiach o poskytovaní náhrad v súvislosti so služobnými úrazmi a chorobami z povolania profesionálnych vojakov

Vestník MO SR, čiastka 49, 8. august 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 52/2018, ktorou sa mení smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 99/2016 o cestovných náhradách pri pracovnej ceste a služobnej ceste v tuzemsku

Vestník MO SR, čiastka 48, 2. augusta 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 51/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2014 o evakuácii v znení neskorších predpisov

1 2 3 4 5 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu