Vestníky MO SR vydané v roku 2018


Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 9, 21. februára 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 1/2018 o zrušení interných predpisov

Vestník MO SR, čiastka 8, 15. februára 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 8/2018 o štandarde riaditeľa Vojenského spravodajstva
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 7, 14. februára 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2014 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch miest profesionálnych vojakov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Vojenskej polície v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 6, 8. februára 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 6/2018 o priznaní znaku
 2. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 3. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 53. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 4. Oznámenie štábu pre podporu operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Programy výcviku vodičov priamo podriadených útvarov a zariadení Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky a útvarov veliteľstva vzdušných síl (evid. zn. SPJ-4-1/Výcv)
 5. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o zrušení služobnej pomôcky a o vydaní služobných pomôcok

Vestník MO SR, čiastka 5, 31. januára 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 4, 29. januára 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 3, 26. januára 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 3/2018, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 60/2012 o vyzbrojovaní v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 98/2016
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 2, 19. januára 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 1, 17. januára 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis hlavného služobného úradu č. 98/2015 o ustanovení služobných úradov, o ustanovení rozsahu pôsobnosti vedúcich služobných úradov a o ustanovení rozsahu pôsobností veliteľov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní dodatkov k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 3. Oznámenie Vojenského spravodajstva o vydaní služobného predpisu hlavného služobného úradu
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 6. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní vojenských predpisov a služobných pomôcok
 7. Redakčné oznámenie


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu