Vestníky MO SR vydané v roku 2017


Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 65, 20. septembra 2017

 1. Oznámenia Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenských obranných štandardov

Vestník MO SR, čiastka 64, 6. septembra 2017

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 11/2017 o zapožičaní bojovej zástavy
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 12/2017 o zapožičaní bojovej zástavy

Vestník MO SR, čiastka 63, 5. septembra 2017

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 10/2017 ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2017 o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie

Vestník MO SR, čiastka 62, 31. augusta 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 61/2017 o finančnej kontrole

Vestník MO SR, čiastka 61, 31. augusta 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 60/2017 o kontrole

Vestník MO SR, čiastka 60, 31. augusta 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 58/2017 o počte profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, na Fakultu vojenského zdravotníctva Univerzity obrany a o študijných odboroch vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2018/2019
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 59/2017 o počte prijímaných študentov na vysokoškolské štúdium otvárané v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2018/2019

Vestník MO SR, čiastka 59, 31. augusta 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 57/2017 o počtoch vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh a o termíne pravidelného cvičenia na rok 2018
 2. Oznámenie hlavného poddôstojníka ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 3. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenských predpisov a služobných pomôcok

Vestník MO SR, čiastka 58, 30. augusta 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 56/2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 16/2015 o uplatňovaní dane z pridanej hodnoty z tovaru a zo služieb

Vestník MO SR, čiastka 57, 23. augusta 2017

 1. Služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 54/2017 o náhrade škody
 2. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 55/2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 11/2016 o správe a vymáhaní pohľadávok štátu
 3. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní 47. dodatku k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. OOd-37/2012 z 30. novembra 2012
 4. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 56, 16. augusta 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 53/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 55, 15. augusta 2017

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 8/2017 k 73. výročiu Slovenského národného povstania 
 2. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 9/2017 k 25. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky 
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 54, 31. júl 2017

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 52/2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 53, 31. júl 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 51/2017 o zahraničných aktivitách
 2. Oznámenie odboru medzinárodných vzťahov Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodických pokynov upravujúcich postupy v oblasti zahraničných aktivít č. OdMV-26-48/2017-OMPV-II z 31. júla 2017

Vestník MO SR, čiastka 52, 20. júl 2017

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017 o vojenskej symbolike
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 3. Oznámenie Vojenskej polície o vydaní metodických pokynov

Vestník MO SR, čiastka 51, 7. júl 2017

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 49/2017 o zriadení vojenského vyznamenania Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu na zabezpečovanie záujmov obrany štátu pri územnom plánovaní, civilnej výstavbe, výstavbe vo vojenských obvodoch a činnostiach posudzovaných orgánmi štátnej správy č. ÚCLaSMŠ-37-10/2017 z 3. júla 2017

1 2 3 4 5 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu