Verejné obstarávanie


VO v roku 2012 | VO v roku 2011 | VO v roku 2010 | VO v roku 2009 | VO v roku 2008 | VO v roku 2007 | VO v roku 2006 | VO v roku 2005 |

 

Verejné obstarávania sa vyhlasujú vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - http://www.uvo.gov.sk/evestnik.


Vysvetlivky:

 • dátum - dátum uverejnenia na internetovej stránke Ministerstva obrany SR
 • predmet - popis obstarávaného predmetu s uvedením obstarávateľa
 • číslo vestníka - číslo vestníka Verejného obstarávania, v ktorom bola súťaž uverejnená
 • typ obstarávania:
  • výsledok - uverejnenie výsledku verejného obstarávania
  • metóda - uverejnenie metódy verejného obstarávania
  • predb. ozn. - uverejnenie predbežného oznámenia o vyhlásení metódy obstarávania
  • RK - verejná súťaž, ktorá prebieha formou rokovacieho konania
  • zrušenie - zrušenie verejnej súťaže
  • ukončenie - ukončenie verejnej súťaže
  • dodatok - dodatok ku uzatvorenej zmluve
  • redakčná oprava - oprava zverejneného verejného obstarávania
  • výzva na predkladanie ponúk - uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk pre verejné obstarávanie

 
Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu