Štátny tajomník M.Koterec otvoril konferenciu "NATO 2020 a ozbrojené sily: ako ďalej"

Za účasti prvého námestníka ministra obrany Českej republiky, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR a námestníka generálneho tajomníka NATO pre obrannú politiku a plánovanie dnes v Bratislave oficiálne otvoril štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec medzinárodnú konferenciu „NATO 2020 a ozbrojené sily: ako ďalej“.

Dvojdňovú konferenciu, ktorá sa za účasti viac ako stovky vystupujúcich a participantov koná v historickej budove Národnej rady SR, považuje štátny tajomník Koterec za dobrú príležitosť prispieť k diskusii o budúcnosti Aliancie do roku 2020 v kontexte blížiaceho sa stretnutia ministrov obrany členských krajín NATO, ktorý sa uskutoční budúci týždeň v Bruseli. V príhovore na úvod konferencie štátny tajomník vyslovil presvedčenie, že rôzne formy medzinárodnej spolupráce formou projektov rozvoja obranných spôsobilostí môžu významnou mieru reagovať na zložitú situáciu v našich obranných rozpočtoch. „Rovnako, môžu prispieť k prehlbovaniu našich vzájomných vzťahov, pretože si vyžadujú významnú mieru dôvery medzi spolupracujúcimi partnermi,“ povedal Koterec.

V prvý deň konferencie Miloš Koterec uskutočnil aj bilaterálne rokovanie s námestníkom generálneho tajomníka NATO pre obrannú politiku a plánovanie Hüseyinom Diriözom. S námestníkom generálneho tajomníka Aliancie hovoril o projekte „inteligentnej obrany“. Podľa štátneho tajomníka Slovensko oficiálne deklarovalo svoje zapojenie do piatich mnohonárodných projektov v rámci tejto aliančnej iniciatívy. „Ide o Centrá výnimočnosti ako strediská na vzdelávanie a individuálny výcvik, združovanie a zdieľanie mnohonárodných zdravotníckych spôsobilostí, zdieľanie spôsobilostí v oblasti radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, spôsobilosti v oblasti výcviku a cvičení a mnohonárodné centrum leteckého výcviku,“ vysvetlil Koterec. Diriöza informoval aj o projektoch v rámci krajín V4. „Spoločne so spojencami z krajín Visegrádskej štvorky sme počas spoločného zasadania ministrov obrany a ministrov zahraničných vecí  v apríli tohto roku podpísali spoločnú deklaráciu „Responsibility for a Strong NATO. Uvedená deklarácia svedčí o dôležitosti, ktorú prisudzujeme regionálnemu rozmeru inteligentnej obrany NATO,“ dodal štátny tajomník. Návrh štátneho rozpočtu na roky 2013 - 2014 bude podľa neho pre rezort obrany výzvou v podobe nižšieho rozpočtu na obranu. „Napriek tomu sa snažíme zabezpečiť primerané financovanie obrany, a to aj formou hľadania možných úspor v rámci vlastného rezortu,“ dodal Koterec.

Na konferencii dnes popoludní vystúpil aj náčelník generálneho štábu ozbrojených síl SR generálporučík Peter Vojtek.

Konferencia „NATO 2020 a ozbrojené sily: ako ďalej“, ktorú pod záštitou ministra obrany SR organizuje Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) v spolupráci rezortom obrany a Divíziou verejnej diplomacie NATO, sa stane jedinečným fórom pre diskusiu o vojensko-politických témach na najvyššej úrovni.

Účastníci majú možnosť počas dvoch dní diskutovať o úlohe a misii Severoatlantickej aliancie v rámci medzinárodnej bezpečnosti v nasledujúcej dekáde, budúcnosti operácií, regionálnej spolupráci v rámci NATO, Afganistane a partnerskej politike.

Autor: OS SR - mjr. Milan Vanga, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 02.10.2012
Hodnotenie:
Čítanosť: 1783


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu