Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ na Ministerstve obrany SR


sk_eu_2016V druhom polroku 2016 predsedá Slovenská republika historicky prvýkrát Rade EÚ. MO SR má skúsenosti s prípravou veľkých podujatí, ako bolo napríklad rokovanie ministrov obrany a Vojenského výboru NATO. Predsedníctvo v Rade Európskej únie však nie je jednorazové podujatie, ale kontinuálna zodpovednosť za sériu aktivít, ktorá trvá 6 mesiacov. Svojím charakterom je preto predsedníctvo jedinečnou skúsenosťou a unikátnou príležitosťou ako pre Slovenskú republiku, tak aj pre rezort obrany.

Cieľom Slovenska je prejaviť sa ako schopný manažér a vyjednávač. Našou snahou je predovšetkým kvalitne zvládnuť aktuálnu agendu a prispieť k riešeniu výziev, pred ktorými dnes Európska únia stojí. Počas SK PRES chceme zároveň prezentovať to najlepšie, čo v našej krajine máme, a to jednak z pohľadu kapacít rezortu obrany, ale aj spropagovať našu krajinu z hľadiska kultúry a cestovného ruchu. Tak, ako ostatné rezorty, využijeme v tomto kontexte expertízu kolegov z MZVaEZ SR, ktoré je zároveň národným koordinátorom SK PRES.

V oblasti Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, ktorú pokrýva v SR najmä MZVaEZ SR spolu s MO  SR, zabezpečuje predsedanie rokovaniam v Rade EÚ Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini  a Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Rezort obrany tak zohráva podpornú úlohu, no zároveň je pripravený aktívne prispieť k pozitívnemu vývoju agendy EÚ na politickej i expertnej úrovni, ako aj prostredníctvom organizácie predsedníckych podujatí.

MO SR prispieva k realizácii predsedníctva vo významnej miere aj na národnej úrovni. Zabezpečuje dopravu ministerských delegácií a podieľa sa na bezpečnostných opatreniach počas rokovaní na najvyššej úrovni, ako aj na príprave vybraných podujatí rezortu zahraničných vecí.

Oficiálna stránka predsedníctva SR v Rade EÚ


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu