MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Rozbitie alebo rozpad


top

Pod týmto zaujímavým a zároveň aj trochu provokujúcim názvom sa 11. a 12. marca v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča a veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Vladimíra Galušku v priestoroch českého veľvyslanectva uskutočnila medzinárodná konferencia. Zameraná bola na 70. výročie zániku Česko- Slovenska v marci 1939. Konferenciu otvoril veľvyslanec Českej republiky Vladimír Galuška.


Podujatie zorganizoval Historický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava a Historickým ústavom Akadémie vied Českej republiky. Historici zo Slovenska, Českej republiky, Spolkovej republiky Nemecka, Rakúska, Poľska a Maďarska sa spoločne snažili na základe všetkých doteraz dostupných faktov nájsť odpovede na spektrum otázok ohľadne historických reflexií zániku Česko – Slovenska v roku 1939. Skúmali zahraničnopolitické aspekty zániku ČSR. Najmä vplyv vtedajších veľmocí na tento proces, ale aj záujmy susedných štátov. Všímali si vnútropolitický vývoj v Čechách a na Slovensku, najmä v období od prijatia Mníchovskej dohody do 15. marca 1939, ale aj národnostnú otázku, jej riešenie v spomínanom období a úlohu armády v danom historickom období.

Na konferencii vystúpili so zaujímavými príspevkami mnohí renomovaní historici. Či už to boli Jan Rychlík, Zlatica Zudová- Lešková, Jan Němeček, Jaroslav Šebek z Českej republiky, László Szarka z Maďarska, Mateusz Gniazdowski z Poľska, alebo Valerián Bystrický, Milan Zemko, Katarína Zavacká, Emília Hrabovec, Eduard Nižňanský zo Slovenska. Vojenské aspekty spomínaného obdobia pomohli vhodne osvetliť vystúpenia zástupcov Vojenského historického ústavu Bratislava: podplukovníka Miloslava Čaploviča, plukovníka v. v. Jozefa Bystrického, Františka Cséfalvaya a Igora Baka.Autor: MO SR - Jozef Žiak, Foto: MO SR - Peter Dovina - Dátum: 12.03.2009