Profesionál, 9. februára 2006


Akadémie Ozbrojených síl je jedinou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku, ktorá pripravuje budúcich vysokoškolsky vzdelaných dôstojníkov. Vyžaduje spojenie intelektuálnej vyspelosti, odbornej pripravenosti, dobrej fyzickej kondície, psychickej odolnosti a vodcovských schopností. V '60-tich rokoch vznikla spoločenská požiadavka vysokoškolsky vzdelaných dôstojníkov, na ktorú armáda reagovala a 1. septembra 1973 bola rozkazom prezidenta zriadená Vysoká vojenská technická škola v Liptovskom Mikuláši.
dátum: 10.02.2006 čas: 10:00 min. veľkosť: 23.35 MB prehrať záznam prehrať záznam

Textový prepis relácie:


AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Redaktor: "Akadémie Ozbrojených síl je jedinou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku, ktorá pripravuje budúcich vysokoškolsky vzdelaných dôstojníkov. Vyžaduje spojenie intelektuálnej vyspelosti, odbornej pripravenosti, dobrej fyzickej kondície, psychickej odolnosti a vodcovských schopností. V '60‑tich rokoch vznikla spoločenská požiadavka vysokoškolsky vzdelaných dôstojníkov, na ktorú armáda reagovala a 1. septembra 1973 bola rozkazom prezidenta zriadená Vysoká vojenská technická škola v Liptovskom Mikuláši. Spoločenské zmeny v roku 1989 si vynútili zmeny v zložení a štruktúre Ozbrojených síl a následne aj vo vojenskom školstve. Po vzniku Slovenskej republiky zlúčením Vysokej vojenskej technickej školy s Vysokou vojenskou pedagogickou školou vznikla Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši. Tá prevzala aj prípravu vojenských študentov z odborov, ktoré sa dovtedy študovali len v Českej republike. Na základe nových požiadaviek na Ozbrojené sily sa transformovalo aj vojenské školstvo. Dnes je tu Akadémia Ozbrojených síl s tromi študijnými programami."

 

Študentka: "Prečo som prišla na túto školu? Myslím, že je to hlavne zaujímavosť povolania, možno záujem o uniformu a očakávanie nejakej zaujímavej práce, žiadny stereotyp."

 

Študent: "Na túto školu ma priviedla myšlienka byť profesionálnym vojakom Ozbrojených síl Slovenskej republiky."

 

Študentka: "Pre mňa bolo vojenské povolanie vždy už od detstva mojim snom a taktiež ja si myslím, že vojenské povolanie je dosť lukratívne."

 

Študent: "To som sa rozhodoval už vlastne keď so bol na maturitách, keď som chcel vedieť kam budem pokračovať, tak vtedy som si vlastne pozrel vysoké školy a rozmýšľal som hlavne medzi vojenskou a policajnou, aby som vlastne rodičov čo najmenej zaťažoval."

 

Študentka: "Už od malička som chcela byť vojačkou. Potom ma to na chvíľku prešlo, ale otec mi navrhol, že či by som to nevyskúšala. Ja som sa mu síce prvú polhodinu smiala, ale nakoniec ma presvedčil a išla som na prijímačky, zvládla som ich, tak som tu."

 

Študent: "Som došiel dosť aj kvôli tomu, že ma baví elektrotechnika a vlastne som spojil elektrotechniku s vojenčinou, pretože ma obidve veci bavia."

 

Matúš GLINDA, študent: "Podmienky na štúdium na tejto škole sú veľmi vhodné hlavne kvôli zabezpečeniu čo sa týka výbavy, máme laboratória, sú tu meracie prístroje, ale veľmi veľké plus asi pre študentov alebo pre žiakov, ktorí sem idú je už len to, že na tejto škole dostávajú plat, ktorý asi nikde inde na žiadnej škole na Slovensku nedostanú."

 

Jaroslav KEPNER, študent: "Práve sa nachádzame na hodine informatiky, ktorá je zameraná na programovanie operácií súvisiacich s matematickými výpočtami. Vlastne softvérové vybavenie tejto učebne a vlastne celkovo zabezpečenie týchto hodín je pomerne solídne, čo môžete vidieť aj na monitore, ktorý vlastne zobrazuje šírenie elektromagnetického poľa (...) antény, čo je pomerne zložitý systém rovníc, ktorý by sa normálnych okolností musel počítať na niekoľko strán a vlastne tento program ho dokáže znázorniť takým spôsobom akým si to doteraz nedokázali vlastne študenti predstaviť, to znamená, že otvára nové možnosti čo sa týka vedomostí a znalostí a hlavne rozvíjania týchto praktických skúseností."

 

Mgr. Ján PÁPAY, vedúci ústavu telesnej prípravy a športu: "Neoddeliteľnou súčasťou prípravy vojenského profesionála je aj telesná výchova, ktorej cieľom na našej škole je u študentov rozvoj telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti tak, aby boli schopní plniť náročné bojové úlohy, ktoré ich čakajú v budúcnosti počas celej vojenskej služby. Vyvrcholením získania praktických zručností z výcviku sú hlavne zimné a letné telovýchovné sústredenia. Prvé v druhom ročníku je zamerané na získanie základov ovládania lyží, bežecké, zjazdové lyžovanie, presuny na skialpinistických lyžiach, orientácia v zimnom teréne."

 

Jana VLADÁROVÁ, študentka: "Volám sa Jana VLADÁROVÁ a som študentkou prvého ročníka na Akadémii Ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika kde študujem odbor manažment. Od roku 2000 som reprezentantkou Slovenskej republiku v behu do vrchu, od roku 2002 v letnom biatlone a vlastne po prechode na Akadémiu Ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika reprezentujem na športových podujatiach tunajšiu VTJ. Čo sa týka štúdia tak zatiaľ to zvládam v pohode. Ťažká je asi tá angličtina lebo máme strašne veľa hodín v prvom ročníku."

 

Redaktor: "V prvom ročníku musia všetci povinne absolvovať vyše 400 hodín anglického jazyka. Neskôr si môžu ako voliteľný vybrať z anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka."

 

Zuzana FUGOVÁ, študentka: "Angličtina je veľmi dôležitá, vlastne očakáva sa ten rozvoj hlavne tých čo sa týka tej spolupráce so zahraničnými krajinami a budúci dôstojník, ktorý nebude ovládať angličtinu je nepoužiteľný pre Ozbrojené sily."

 

Tomáš MACEJKO, študent: "Ja som kadet prvého ročníka, volám sa Tomáš MACEJKO a budúcim prvákom odporúčam, aby na túto akadémiu sa rozhodli prísť, pretože je to vynikajúca škola po každej stránke. Chalani sme tu vynikajúci tím, tvoríme super partiu a vrelo to odporúčam."

 

Študent: "Tým čo sa rozhodujú sem prísť vlastne by som chcel, aby sa psychicky a fyzicky začali pripravovať, lebo keď nemajú cieľ je to tu ťažké."

 

Študentka: "Nech športujú hlavne, lebo majú to o trošku ťažšie, ale iba o trošku, takže, aby sa starali o svoju kondíciu a vlastne a je to fajn."

 

Študent: "Terajším stredoškolákom, teda tým, ktorí sa chystajú na vysokú školu by som chcel hlavne odkázať, aby nech si už vyberú čokoľvek, je to len na nich a jedine čo potrebujú, skutočne potrebujú, je vôľa a chuť niečo robiť, pretože ak tieto dve veci majú nie je nič veľmi ťažké na to, aby to nezvládli, to znamená. že aj táto škola je síce náročná, mohol by som povedať, že viac ako ostatné, ale naozaj ak je odhodlanie tak sa všetko dá a vlastne treba do toho ísť."

 

ZIMNÝ VÝCVIK PREŠOVSKEJ PRIESKUMNEJ ROTY

 

Kpt. Marcel TROJAN, veliteľ roty: "Všetky činnosti, cieľom všetkých výcvikov, ktoré máme, ktoré absolvujeme do roka, je ich v priemere osem až desať komplexných poľných výcvikov, tak počas nich sa snažíme naučiť našich vojakov sa neustále zdokonaľovať v tejto činnosti prieskumnej."

 

Npor. Ján HAJDUČÍK, zástupca veliteľa roty: "Účelom prieskumnej jednotky je získavať informácie, ktoré sú potrebné pre naše nadriadené orgány, ktorí na základe tých informácií, ktoré my získame, môžu prijímať rozhodnutia adekvátne ich určeniu. Dneska napríklad cieľom tohto cvičenia bolo prekonávanie terénnych prekážok za pomoci lán a lanových štruktúr. Ide o to, že v prípade, že sa máme presunúť do nejakého priestoru tak môže naraziť na terénne prekážky, ktoré my musíme prekonať. Každá pasca môže byť s prípravou alebo bez prípravy s tým, že veliteľ jednotky či je to organického družstva si pripraví bojový rozkaz pre vykonanie pasce. Takže bude vykonaná pasca na prichádzajúce vozidlo vlastne s jednotkou o počte desať členov, desať príslušníkov. Vybehne jedna podskupina prepadová, ktorá vlastne zaistí priestor a ukoristí dokumenty a zoberie zajatca z toho vozidla. Na záver pri ústupe to vozidlo zničí a odchádza sa do zhromaždiska."

 

M. TROJAN: "Človek musí mať niečo nabehané, človek musí mať niečo našliapané, nachodené, niečo skúsené, niečo zažité, niečo vyskúšané, ale je to všetko o hlave, o tej pripravenosti a o celej príprave, preto máme také množstvo tých komplexných výcvikov a tých cvičení."

 

VOJENSKÝ ČIN ROKA

 

Redaktor: "Viera v pomoc a záchranu je všade kde nešťastie skrížilo naše každodenné cesty. Anketa Vojenský čin roka oceňuje statočné a odvážne skutky nielen vojakov v štyroch kategóriách ‑ Pomoc verejnosti, Priateľ armády, Mimoriadna cena a Záchrana života. Viac informácií o ankete nájdete na internetových stránkach ministerstva obrany. Návrhy na ocenenie posielajte do 28. februára na poštovú alebo elektronickú adresu Komunikačného odboru kancelárie ministerstva obrany. Navrhovatelia budú zaradení do žrebovania o hodnotné ceny, Vďaka vám oceníme skutky, ktoré by nemali padnúť do zabudnutia."


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu