Profesionál, 20. septembra 2007


V dnešnom Profesionálovi vám priblížime priebeh základného kurzu odstreľovačov, ktorého sa zúčastnili predovšetkým členovia Vojenskej polície a útvarov osobitného určenia.
dátum: 25.09.2007 čas: 8:00 min. veľkosť: 29.33 MB prehrať záznam prehrať záznam

Textový prepis relácie:

Redaktor: "V dnešnom Profesionálovi vám priblížime priebeh základného kurzu odstreľovačov, ktorého sa zúčastnili predovšetkým členovia Vojenskej polície a útvarov osobitného určenia."

 

 Inštruktor odstreľovačského kurzu (1): "Momentálne sa nachádzame vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť, konkrétne na pechotnej strelnici, kde sa uskutočňuje kurz odstreľovača, jeho základná časť. Strelnica je dlhá celkovo 350 metrov, čo je pre potreby základného kurzu dostatočné, lebo frekventanti sa snažia zvládnuť streľbu z odstreľovacej pušky Dragunov maximálne do tých 100 ‑ 150 metrov a pochopiť základné princípy vojenského odstreľovača. Ďalej sa v priestore nachádzajú aj iné strelnice, dlhšie, ktoré budeme potom v budúcnosti využívať pri zdokonaľovacej časti kurzu a pri samotnej inštruktorskej časti kurzu. Tam už je vlastne streľba na tie dlhšie vzdialenosti, tých 300 ‑ 400, maximálne 500 metrov."

 

  Inštruktor odstreľovačského kurzu (2): "Takým nepísaným pravidlom je, že odstreľovač by mal byť lenivý a pomalý. Z toho vyplýva, že odstreľovač by mal byť kľudnej, rozvážnej povahy, mal by byť nefajčiar, mal by zvládať stres, ktorý ja naňho vyvíjaný, aj keď sprvoti to tak nevyzerá. Keď niekto leží na streche polhodinu, hodinu s okom pritlačeným na optiku je to takisto stres."

 

  Inštruktor odstreľovačského kurzu (1): "Na kurze sa zúčastňujú práve príslušníci Vojenskej polície. Títo príslušníci v priebehu jedného týždňa sa učia zvládnuť streľbu zo svojej služobnej zbrane, odstreľovacej pušky Dragunov, a to pri mierení alebo respektíve vedení streľby na vzdialenosť 50, 100, 150 a maximálne až 200 metrov."

 

 Inštruktor odstreľovačského kurzu (2): "Dobré predpoklady pre odstreľovača má človek, ktorý sa kedysi venoval streľbe zo športových zbraní alebo poľovník, za sebou mal základy nejakej streleckej prípravy. Potom sa už postupuje, aby na tomto kurze boli zvládnuté základy streľby na stredné a dlhšie vzdialenosti. Dôraz sa kládol samozrejme na celkovú pozíciu streleckú, zvládali sme tri pozície alebo dávali sme dôraz na tri pozície. Dominantná je v ľahu, ale takisto pozícia aj v kľaku a v sede a takisto sme skúšali aj alebo trénovali sme aj v stoji. Zbraň, ktorú frekventanti alebo účastníci kurzu používali, jedná sa o ruskú odstreľovaciu pušku Dragunov SVD. Táto zbraň je rýdzo vojenská, je to univerzálna zbraň na stredné a dlhšie vzdialenosti, ktorá nie je presne určená na exaktnú streľbu alebo na policajnú streľbu, je to rýdzo vojenská zbraň. Frekventanti zvládali kurz výborne, výsledky boli dobré.

 

  Bude sa strieľať v troch polohách, v leže, v sede alebo v kľaku alebo v stoji, keďže pôjdeme k terčom. Neexistuje to, keď si zoberieš so sebou spacák, karimatku, že to niekde v poli necháš, takisto ani v poli nenechávaš nič za sebou. Nábojnice neberiem do úvahy. Zoberiete si všetok materiál, ktorý potrebujete na to, aby ste všetky tieto tri polohy zvládli, zoberiete si deväť nábojov, z toho vždycky nabijete len tri do zásobníka. Zložíte si veci a pôjdeme strieľať. Dobre? Prvá zmena ide alebo druhá. Druhá zmena sa pripraví, čiže zobrať deväť nábojov a veci najnutnejšie na streľbu, najnutnejšie, je to na vás, budete to ťahať za sebou. Tu sa zložíte, máte na to minútu. Teraz!

 

 Čiže v zásade táto streľba pre laika vyzerá ako absolútne nezáživná záležitosť, pretože ide o to, že chlapi si ľahnú na čiaru a strieľajú, neni to nejaký dynamický pohyb, neni tam vidno hneď výsledok, čiže na prvý pohľad to vyzerá veľmi nezáživne, nezaujímavo, aj keď to za sebou skrýva veľa aspektov, ktoré musí strelec zvládnuť a zohľadniť v tej streľbe, aby v zásade sa dopracoval k nejakému rozumnému výsledku.

 

  Vztyk! Všetky veci zobrať so sebou. Poďme. Stop! Na rozptýlenie frekventantov sme na záver použili dve cvičenia. Jedno bolo rýdzo statické, frekventanti ležali časový úsek presne neohraničený s nabitými a namierenými zbraňami a na jemný signál, ktorý sme vydali potľapkaním po nohe, museli riešiť situáciu jednou ranou čo najpresnejšie. Druhé také zaujímavé cvičenie zvládli, bola to takzvaná FBI streľba, približovanie sa k terču. Frekventanti si zobrali so sebou veci potrebné pre streľbu, ktoré so sebou aj mali po celý čas, po celý čas pochodu v zásade k terču a na rôzne vzdialenosti, pri rôznych polohách sme riešili tam situáciu, to znamená troma ranami v ľahu, presun bližšie k terču, troma ranami v kľaku alebo v sede, presun ešte bližšie k terču a troma ranami v stoji sme riešili danú situáciu. Nakoľko sme vo vojenskom objekte, sú to vojenskí policajti, tak sme toto zaradili do programu. Každopádne to bol pre nich prínos a spestrenie relatívne nudného statického cvičenia po predchádzajúce štyri dni. Ja som sa snažil ich docieliť k tomu, aby ich výkony nekolísali, to znamená, aby neboli na jednej strane obrovské sústrely a na druhej strane veľké rozptyly. Snažil som sa, aby ich výkony boli stabilizované. Hovorím boli tu ľudia, ktorí prvýkrát držali zbraň, a som spokojný s tým, že zvládli túto záverečnú streľbu s tým, že ich rozptyl bol uspokojivý."


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu