Operácia ISAF, Afganistan


Základné informácie:

oficiálny názov:

International Security Assistance Force

vznik:

20. december 2001 (Rezolúcia BR OSN 1386/2001)

Umiestnenie v Afganistane

miesto pôsobenia:

Afganistan

veliteľstvo ISAF:

ISAF Headquarters, Kábul

veliteľ ISAF:

gen. John F. Campbell (USA)

veliteľ slovenského kontingentu:

plk. Svetozár Bohuš

mandátový počet príslušníkov OS SR v operácii:

371 (uznesenie NR SR č.117 z 24. júla 2012)

aktuálny počet príslušníkov OS SR v operácii:

57 (november 2014)

webová stránka:

web NATO - ISAF

V súčasnosti prebieha transformácia z operácie "ISAF" na operáciu "RS" Resolute Support in Afghanistan.

Vojenská operácia (ďalej len „operácia“) ISAF bola spustená rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1386 z 20. decembra 2001 a bola prvotne zameraná na poskytovanie bezpečnosti v hlavnom meste Afganistanu, Kábule. Zodpovednosť za operáciu ISAF prevzalo v auguste 2003 NATO. V októbri 2003 rozhodla Bezpečnostná rada OSN o rozšírení mandátu ISAF, čo umožnilo postupné rozšírenie tejto operácie v rámci celého Afganistanu. Rozšírenie operácie ISAF na celé územie Afganistanu pod vedením NATO prebehlo v 4 fázach (v poradí sever, západ, juh a východ krajiny) v priebehu decembra 2003 až októbra 2006. Rozširovanie operácie ISAF bolo uskutočnené hlavne prostredníctvom provinčných rekonštrukčných tímov (PRT), ktorých úlohou sa stalo rozširovanie právomocí centrálnej afganskej vlády a podpora bezpečnosti a rozvoja Afganistanu. Popri vojenskom úsilí prebiehali v krajine aj politické procesy, ktorých cieľom bolo nasmerovať Afganistan na cestu stability a rozvoja. Popri fungujúcich PRT zohrávala v krajine čoraz väčšiu úlohu centrálna afganská vláda pod vedením prezidenta Hamída Karzaja. V prieLogo ISAF behu nasledujúcich rokov postupne dochádzalo k zapájaniu väčšieho počtu krajín a zvyšovaniu počtov ich príspevkov v tejto operácii, ktoré v decembri 2012 predstavovali 102 011 vojakov z 50 krajín. 

Na summite hláv štátov a vlád krajín NATO v Lisabone (19. – 20. novembra 2010) bol formálne spustený proces odovzdávania zodpovednosti (proces tranzície) za bezpečnostnú situáciu v Afganistane do rúk afganskej vlády. Spoločný návrh koncepcie prechodu zodpovednosti bol formálne potvrdený afganskou vládou a medzinárodným spoločenstvom na konferencii Kábule ešte v júli 2010. Operácia ISAF je v súčasnosti v poslednej etape odovzdávania zodpovednosti za bezpečnosť a správu krajiny do rúk afganských orgánov a mala by byť ukončená do roku 2014. 

Na summite v Chicagu (20, mája 2012) bol schválený Strategický plán NATO pre Afganistan, ktorý určuje smerovanie operácie ISAF na obdobie do roku 2014 a ďalšie angažovanie sa NATO v Afganistane po roku 2014. Prebieha plánovanie novej nebojovej operácie NATO v Afganistane po roku 2014, ktorá bude charakterom zameraná na plnenie výcvikových, asistenčných a poradných úloh pre vládu Afganistanu vrátane Afganských národných bezpečnostných síl.Pôsobenie Slovenskej republiky v operácii ISAF

Slovenská republika sa zapojila do úsilia o stabilizáciu Afganistanu v roku 2002, keď bola v rámci operácie Trvalá sloboda vyslaná do Afganistanu ženijná jednotka. Táto 40-členná stavebná letisková čata vykonávala svoje úlohy od októbra 2002 na letisku Bagram. Slovenská republika posilnila účasť OS SR v Afganistane už v rámci operácie ISAF vyslaním 16-člennej odmínovacej jednotky na medzinárodné letisko Kábul (KAIA) a jedného dôstojníka do veliteľstva KAIA. V októbri 2006 boli obe jednotky (pod novým názvom multifunkčná ženijná jednotka) zlúčené, pričom sa pôsobiskom tejto jednotky stalo letisko KAIA. V priebehu marca až mája 2007 bola jednotka presunutá na letisko v Kandaháre, kde pôsobila do konca roka 2012 (jej pôsobenie bolo ukončené uznesením NR SR č. 117/2012 z 24. júla 2012).

Zapojenie sa SR do práce provinčných rekonštrukčných tímov sa začalo v máji 2007, keď bol do maďarského PRT v Pol-e-Khomri v provincii Baghlan vyslaný dôstojník CIMIC, ktorý bol v auguste 2007 doplnený dôstojníkom pre riadenie operácií. Dôstojníci OS SR týchto istých špecializácií sa zapojili od marca 2008 aj do práce holandského PRT na základni Tarin Kowt v provincii Uruzgan, pričom v marci 2009 bolo ukončené pôsobenie OS SR v PRT Pol-e-Khomri a v júli 2013 aj v PRT Tarin Kowt.

Slovenská republika vyslala do operácie ISAF na dve rotácie v roku 2008 aj 7-členný zdravotnícky tím OS SR, ktorý pôsobil v spolupráci s českými kolegami v priestoroch českej poľnej nemocnice na medzinárodnom letisku KAIA v Kábule. Nasadenie menšieho zdravotníckeho tímu OS SR sa uskutočnilo aj v roku 2009, keď bol na jednu rotáciu v termíne od júla do decembra 2009 nasadený 3-členný zdravotnícky tím OS SR.

Slovenská republika postupne posilňovala aj zapojenie svojich strážnych jednotiek. V priebehu septembra 2008 bola vyslaná prvá strážna jednotka v počte 50 vojakov na stráženie základne Tarin Kowt v provincii Uruzgan, neskôr v decembri 2008 k nej pribudla 50-členná strážna jednotka na základni KAF v Kandaháre, ktorá bola v roku 2009 posilnená o 11 vojakov. Tretia strážna jednotka OS SR bola vyslaná v marci 2009 na stráženie základne Deh Rawood v provincii Uruzgan. Kvôli plneniu náročnejších úloh na základni Kandahár bola v apríli 2010 vyslaná nová 57-členná strážna jednotka na základňu KAF. V septembri 2010 ukončila strážna jednotka OS SR na základni Deh Rawood svoju činnosť a jej príslušníci boli presunutí na základňu Kandahár. V súčasnosti pôsobí v strážnej jednotke KAF 177 profesionálnych vojakov. Pôsobenie strážnej jednotky na základni Tarin Kowt bolo ukončené v decembri 2012 na základe uznesenia NR SR č. 117/2012 z 24. júla 2012. Dňa 9. júla 2013 pri útoku vojaka afgánskej armády zahynul v operácii na základni KAF v Kandaháre čat. Daniel KAVULIAK. 2. ďalší PrV boli ťažko zranení a 4 PrV boli zranení ľahko.

Príslušníci OS SR sa v decembri 2008 zapojili aj do výcviku afganských národných bezpečnostných síl vysielaním inštruktorov do operačného výcvikového a styčného tímu (OMLT) v Tarin Kowt. Počas roka 2011 sa úlohy OS SR pri výcviku rozšírili a preto bol doplnený mandátový počet príslušníkov OS SR v OMLT na 15 príslušníkov. V júni 2011 OS SR prevzali zodpovednosť za samostatný CSS OMLT (OMLT pre oblasť logistického zabezpečenia) v Tarin Kowt po Austrálii. V septembri 2012 bola v rámci OMLT nasadená nová spôsobilosť a to výcvik a oprava húfnic D-30. Nasadený bol výcvikový tím v Tarin Kowt. OMLT sa od júla 2012 transformoval na Military Advisory Team (MAT), takže aj naše jednotky sa odvtedy označujú ako CSS MAT a CSS MAT D-30. Pôsobenie CSS MAT D-30 bolo ukončené v júni 2013 a pôsobenie CSS MAT bude ukončené v mesiaci júl 2013.

V súvislosti s rastom počtu slovenských vojakov v operácii bolo potrebné doriešiť aj problematiku ich všestranného zabezpečenia. Z tohto dôvodu začal od septembra 2008 v operácii ISAF pôsobiť národný podporný prvok.

Postupne bolo posilňované aj zastúpenie OS SR vo veliteľstvách operácie ISAF, kde majú slovenskí dôstojníci priamy podiel na rozhodovaní o smerovaní operácie. Počet príslušníkov OS SR vo veliteľstvách bol postupne v súlade s rastom počtov slovenského kontingentu navýšený až na súčasný počet 21 príslušníkov OS SR.

Nevybuchnutá munícia a improvizované výbušné systémy predstavujú závažný problém a zdroj ohrozenia miestneho obyvateľstva a vojakov NATO. Z tohto dôvodu vyslala Slovenská republika v decembri 2010 do operácie ISAF tím na likvidáciu nevybuchnutej munície a improvizovaných výbušných prostriedkov (EOD) počte 4 príslušníkov. Ich pôsobenie bolo ukončené v decembri 2013.

Ozbrojené sily Slovenskej republiky aktívne podporujú ciele medzinárodného spoločenstva a smerovanie operácie ISAF v Afganistane, ktorých zámerom je vybudovať samostatné a efektívne bezpečnostné zložky Afganistanu. V záujme zapojiť sa do tohto procesu ešte aktívnejšie bol v septembri 2011 do operácie vyslaný tím špeciálnych síl (SOTU). Príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny plnili v Afganistane úlohy výcviku a mentoringu špeciálnych jednotiek afganskej národnej polície. Pôsobenie SOTU bolo ukončené v mesiaci marec 2013. 


Aktuálna štruktúra kontingentu OS SR v operácii ISAF je nasledujúca:

• veliteľstvá operácie ISAF (16/6),
• národný podporný prvok (NSE 21/13),
• SOTG- SOAG(36/36)
• DCM-C (6/2)
 

Posledná aktualizácia: 18.11.2014, 13:33

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu