Ondrejcsák predstavil novú Panorámu bezpečnostného prostredia

Obrázok k článku Nová kniha o globálnom bezpečnostnom prostredí je na svete. V poradí už ôsme vydanie publikácie Panorama of Global Security Environment 2011 predstavilo spolu so zástupcami ministerstva obrany Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy
(CENAA).

Publikáciu prezentovali jej editori - štátny tajomník MO SR Róbert Ondrejcsák, politický riaditeľ MO SR Marian Majer a riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka MO SR Vladimír Tarasovič.

Okrem slovenských autorov sa podujatia zúčastnili tiež veľvyslanci Belgicka a Nemecka a zástupcovia ďalších zastupiteľských úradov, ministerstva zahraničných vecí, mimovládnych organizácií a akademickej obce.

Panorama of Global Security Environment 2011 obsahuje 45 analýz, z ktorých každá má iného autora. Týchto 45 autorov pochádza až z 19 krajín.

Prvú kapitolu o strategickom hodnotení obrany obohatili svojimi príspevkami  šiesti vrcholní predstavitelia NATO a štátni tajomníci zo Slovenska, Holandska, Dánska, Nórska, Nemecka a USA.

Ďalšími nosnými témami vydania sú Blízky Východ a Afrika, trans-atlantické vzťahy, post-sovietsky priestor, vyšehradská spolupráca a tiež špecifické témy ako energetika, kybernetická či nukleárna bezpečnosť.

Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia je projektom slovenskej bezpečnostnej a zahraničnopolitickej komunity a najdôležitejšou publikáciou v SR, ktorá sa pravidelne venuje zahraničnej a bezpečnostnej politike a medzinárodným vzťahom.

Cieľom publikácie je poskytnúť expertom, akademikom a decízorom, ako aj študentom relevantné analýzy o najdôležitejších otázkach medzinárodných vzťahov a globálneho bezpečnostného prostredia.

Ministerstvo obrany spolupracuje s mimovládnou organizáciou CENAA už niekoľko rokov pri viacerých projektoch ako napríklad Letná škola pre mladých profesionálov, či konferencia o Strategickom hodnotení obrany.

Autor: MO SR - Barbora Padrtová, Foto: MO SR - archív - Dátum: 06.03.2012
Hodnotenie:
Čítanosť: 566


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu