MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Obrana 09/2019


Dátum:10.09.2019
Sumár:V septembri slávime Deň ozbrojených síl, a preto je ústrednou témou deviateho čísla mesačník Obrana vojenská symbolika. O znakoch, vyznamenaniach, rovnošatách a iných symboloch, ich histórii a význame sa zhovárame so zástupcom riaditeľa odboru vojenskohistorických výskumov Vojenského historického ústavu dr. Imrichom Purdekom. O zmysle tradícií pre ozbrojené sily i všeličom inom sme sa porozprávali s náčelníkom generálneho štábu generálom Danielom Zmekom. V septembrovom čísle nájdete i rozhovor s predsedom Vojenského výboru EÚ generálom Claudiom Grazianom. Naši reportéri vás zavedú na letecké dni SIAF, letný výcvik kadetov i na vojenskú púť do Čenstochovej.
Mini cover:nahlad
Súbor:/data/disk/casopis/Obrana_09_2019.pdf