Obrana 09/2019


V septembri slávime Deň ozbrojených síl, a preto je ústrednou témou deviateho čísla mesačník Obrana vojenská symbolika. O znakoch, vyznamenaniach, rovnošatách a iných symboloch, ich histórii a význame sa zhovárame so zástupcom riaditeľa odboru vojenskohistorických výskumov Vojenského historického ústavu dr. Imrichom Purdekom. O zmysle tradícií pre ozbrojené sily i všeličom inom sme sa porozprávali s náčelníkom generálneho štábu generálom Danielom Zmekom. V septembrovom čísle nájdete i rozhovor s predsedom Vojenského výboru EÚ generálom Claudiom Grazianom. Naši reportéri vás zavedú na letecké dni SIAF, letný výcvik kadetov i na vojenskú púť do Čenstochovej.
Obrana 09/2019, 16.23 MB Toto je rozšírené vydanie

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu