Obrana 07/2018


Ťažiskovými témami júlovej Obrany sú radiačná, chemická a biologická ochrana v Ozbrojených silách SR, deväťdesiate jubileum Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie, návrat druhej rotácie vojenských policajtov z námornej operácie EUNAVFOR MED Sophia a certifikácia 12. mechanizovanej práporovej skupiny. Obrana sa porozprávala s riaditeľom VTSÚ Františkom Petrášom a s končiacim predsedom Vojenského výboru NATO gen. Petrom Pavlom. Dočítate sa v nej však aj o súťažiach Kemp 2018, Železný muž či Vojaci očami detí, o spoločnom slovensko-českom cvičení vojenských hasičov Fire Rescue, o spomienke na čs. légie v Ríme či o Dni detí s ozbrojenými silami.
Obrana 07/2018, 30.67 MB Toto je rozšírené vydanie

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu