Napriek sedemdesiatke stále v dobrej kondícii

Napriek sedemdesiatke stále v dobrej kondícii
Súčasní i bývalí príslušníci jedného z najstarších vojenských útvarov Ozbrojených síl SR si včera, 11. septembra 2008, pripomenuli významné jubileum. Slávnostným nástupom a dôstojnými oslavami si v Nemšovej uctili už sedemdesiate výročie vzniku Multifunkčnej zásobovacej základne Západ Nemšová. Súčasťou slávnostného aktu bolo aj odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti udelenia čestného názvu „Multifunkčná zásobovacia základňa Západ brigádneho generála Jozefa Martina Kristína." Tento čestný názov bol útvaru zapožičaný Rozkazom prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča číslo 5, zo dňa 17. júla 2007.
Pamätnú tabuľu slávnostne odhalila dcéra generála Kristina, herečka Eva Kristinová, ktorá sa minulý mesiac dožila vzácneho životného jubilea 80. rokov.
Osláv sa zúčastnil zástupca veliteľa SVaP brigádny generál Juraj Krištofovič, veliteľ Veliteľstva logistiky Trenčín plk. Štefan Vároš, generálny vikár MO SR plk. František Počurek, riaditeľ Odboru pre európske záležitosti Úradu vlády SR Mgr. Daniel Ország, primátor mesta Nemšová Ján Minďár a iné významné osobnosti vojenského i verejného života.
„Som dojatá a rada aj za svojho otca. Túto poctu si naozaj zaslúžil. Bol nám všetkým vzorom a veľmi často na neho spomínam,“ zdôverila sa Eva Kristinová po odhalení pamätnej tabule. 
„Zapožičanie čestného názvu je pre útvar veľkou cťou. Zároveň je aj veľkým záväzkom a výzvou, aby naďalej pokračoval v úspešnom pôsobení v štruktúrach Ozbrojených síl SR a ich reprezentácii na verejnosti a dokázal tak, že je hoden pocty, ktorej sa mu dostalo. Nech táto pamätná tabuľa pripomína úctivú spomienku nás všetkých na človeka, ktorý si naše uznanie, obdiv a úctu naozaj zaslúži. Nech pripomína aj ťažké časy utrpenia nášho národa a nech sa my, ani naši potomkovia podobného obdobia už nikdy nedožijeme,“ zdôraznil v slávnostnom príhovore veliteľ základne podplukovník Tibor Meliš.
Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj vyznamenanie príslušníkov útvaru Pamätnými medailami ministra obrany, medailami Za vernosť Ozbrojeným silám SR a Čestnými odznakmi OS SR.       
O príjemnú a dôstojnú atmosféru sa svojou produkciou postarala Vojenská hudba Trenčín. Záver podujatia patril tanečníkom z Vojenského folklórneho súboru Jánošík.
Viac sa o poslaní, hlavných úlohách a širokom pôsobení Multifunkčnej zásobovacej základne Západ Nemšová dočítate v októbrovom vydaní vojenského časopisu Obrana.
 
 
 
Jozef Martin Kristin
Narodil sa 18. januára 1897v Nemšovej, okres Trenčín.
Bol príslušníkom čs. légií českej a slovenskej armády a účastníkom prvého i druhého odboja. V rokoch 1940 až 1945 bol väznený. Počas prvej svetovej vojny pracoval v USA a v roku 1917 vstúpil v New Yorku do čs. zahraničného vojska. Prepravil sa do Európy, kde bol od marca 1918 príslušníkom čs. légií vo Francúzku. V októbri 1918 sa zúčastnil ťažkých bojov v oblasti Vouziers. Ako člen čs. vojenskej misie sa 4. decembra 1918 vrátil do vlasti.
            Od novembra 1920 bol opätovne aktivovaný do československej armády. Prešiel mnohými funkciami a zaradeniami. V rokoch 1935 až 1936 pôsobil na spravodajskom oddelení štábu Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave, potom v podobnej funkcii na veliteľstve VII. zboru.
            Po zániku Česko-Slovenska patril k tým desiatim bývalým legionárom, ktorí na čele s divíznym generálom Rudolfom Viestom a pplk. generálneho štábu Augustínom Malárom sa 14. marca 1939 obrátili na Snem Slovenskej krajiny a žiadali o zachovanie spoločného štátu Čechov a Slovákov.
            V deň vzniku Slovenského štátu bol ako splnomocnenec Slovenskej vlády pridelený veliteľstvu 15. divízie v Trenčíne a 15. marca 1939 prevzal jej velenie. Neskôr bol služobne zadelený na Ministerstvo národnej obrany. V lete 1939 bol krátko veliteľom Divíznej oblasti 1 a potom veliteľom pešieho pluku 46 v Kremnici. Po návrate na Ministerstvo národnej obrany bol 23. januára 1940 ustanovený za prednostu Pracovnej služby Ministerstva národnej obrany a zároveň aj za veliteľa vojenských táborov na Slovensku.
            Už v tom čase bol zapojený do občianskeho ilegálneho odboja, spolupracoval s odbojovou skupinou bývalého príslušníka čs. légií Jána Lichnera a s Obranou národa. Jeho hlavné poslanie spočívalo v pomoci pri organizovaní útekov českých vlastencov cez Slovensko, do Maďarska a Juhoslávie. Odbojovému hnutiu poskytoval takisto závažné informácie o slovenskej armáde. Jeho ilegálnu činnosť odhalili a v máji 1940 bol slovenskými vojenskými orgánmi zatknutý. Hlavný vojenský súd v Bratislave ho 13. augusta 1940 odsúdil na doživotný žalár a 17. októbra 1940 mu bola na základe rozsudku odňatá hodnosť major pechoty. Takmer celých päť vojnových rokov strávil vo väzení. Najskôr v Bratislave a potom v Leopoldove, kde sa 2. apríla 1945 dočkal oslobodenia sovietskym vojskom.
            Po skončení 2. svetovej vojny sa Jozef Martin Kristin zasadzoval za budovanie povojnovej čs. armády na demokratických a nadstraníckych princípoch. V apríli 1945 nastúpil do vojenskej činnej služby pri veliteľstve západnej oblasti čs. armády v Nitre. Neskôr pracoval na Ministerstve národnej obrany v Prahe a od júna 1946 už pôsobil vo funkcii predsedu „Prijímacej komisie pre dôstojníkov a rotmajstrov z povolania, slovenskej národnosti pri Ministerstve národnej obrany“ v Bratislave. Hodnosť mu vrátili so spätnou platnosťou a vo funkcii predsedu uvedenej prijímacej komisie bol 20. februára 1947 povýšený na brigádneho generála, s účinnosťou od 1. októbra 1946. Po komunistickom prevrate vo februári 1948 bol 3. marca 1948 postavený mimo vojenskú službu a 1. novembra 1948 preložený do výslužby, bez akýchkoľvek nárokov na dôchodok. Od 6. júna 1951 bol vo väzbe. Štátny súd v Bratislave ho 16. septembra 1952 odsúdil na štyri a pol roka väzenia so zaradením do pracovného tábora. Z väzenia sa dostal na základe amnestie prezidenta republiky Antonína Zápotockého zo 4. mája 1953. Potom, až do odchodu do dôchodku v roku 1964, pracoval ako skladník Pozemných stavieb v Trenčíne. V roku 1969 bol Vyšším vojenský súdom v Trenčíne rehabilitovaný. 26. októbra 1990 mu bola vrátená vojenská hodnosť brigádny generál in memoriam.
 Jozef Martin Kristin zomrel 24. apríla 1970 v Bratislave.
(Údaje poskytol Vojenský historický ústav Bratislava)
 

Autor: MO SR - Vladislav Vavrinec, Foto: MO SR - Vladislav Vavrinec - Dátum: 12.09.2008
Hodnotenie:
Čítanosť: 273

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu