M.Koterec: Chceme byť vzorom "inteligentnej obrany"

Na okraj konferencie NATO 2020 a ozbrojené sily: ako ďalej?, ktorú na 2. a 3. októbra 2012 zorganizovalo v Bratislave Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) pod záštitou Ministerstva obrany SR a Divíziou verejnej diplomacie NATO, sa dnes konalo dvojstranné stretnutie štátneho tajomníka MO SR Miloša Koterca s veľvyslancom Hüseyinom Diriözom, námestníkom generálneho tajomníka NATO pre obrannú politiku a plánovanie.

Ako pripomenul M. Koterec, medzinárodná spolupráca formou projektov rozvoja obranných spôsobilostí môže byť reakciou na zložitú situáciu v obranných rozpočtoch, a rovnako môže prispieť aj k prehlbovaniu vzájomných vzťahov medzi spojencami. Slovensko doteraz oficiálne deklarovalo svoje zapojenie do 5 mnohonárodných projektov v rámci iniciatívy tzv. „inteligentnej obrany“ (smart defence): ide o (1) centrá výnimočnosti ako strediská na vzdelávanie a individuálny výcvik, (2) združovanie a zdieľanie mnohonárodných zdravotníckych spôsobilostí, (3) zdieľanie spôsobilostí v oblasti chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej ochrany, (4) zdieľanie spôsobilostí pre oblasť výcviku a cvičení, (5) spoločné aktivity v rámci mnohonárodného centra leteckého výcviku.

„Črtá sa aj veľmi zaujímavá forma regionálnej spolupráce s Českou republikou, ktorá by sa mohla stať vzorom inteligentného prístupu k rozvoju spôsobilostí aj pre mnohé ďalšie krajiny,“ uviedol počas stretnutia M. Koterec a ubezpečil námestníka generálneho tajomníka NATO, že Slovensko má záujem na hľadaní kreatívnych riešení regionálnej obrannej spolupráce.

H. Diriöz ocenil účasť Slovenska na spomínaných projektoch a zdôraznil, že je dôležité podnikať patričné kroky teraz, v časoch ekonomickej krízy, ktorá neblaho pôsobí aj na obranné rozpočty. V tomto kontexte vyzdvihol aj sériu aktivít na slovenskej pôde súvisiacich s NATO v uplynulom období, vrátane konania konferencie CENAA: „Takéto podujatia sú nutné, pretože nám ide o zapájanie verejnosti a získanie jej podpory pre procesy prebiehajúce v NATO. Nemenej dôležité je informovanie sa navzájom o príkladoch hodných nasledovania,“ povedal.

Štátny tajomník MO SR informoval námestníka generálneho tajomníka NATO o aktuálnom stave prác na strategickom hodnotení obrany SR. Rezort obrany plánuje spracovanie Bielej knihy o obrane SR dokončiť  do konca roka 2012 s následnou prípravou rozvojového plánu s výhľadom do roku 2024.

Autor: MO SR - OIK KOd, Foto: web ilustračné - Dátum: 02.10.2012
Hodnotenie:
Čítanosť: 1240


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu