Medzirezortné pripomienkové konania v roku 2005


PK 2009 | PK 2008 | PK 2007 | PK 2006 | PK 2005 |

Názov materiálu Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa Zip
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganského islamského štátu o darovaní vojenského materiálu SELP/K-69/3-997/2005 06.12.2005 Lenka AL-SHAFEI stiahnuť
Návrh programu vojenských cvičení v roku 2006 a súvisiaceho vysielania jednotiek a príslušníkov OS SR do zahraničia a prijatia príslušníkov a jednotiek cudzích ozbrojených síl na území Slovenskej republiky SEOPMV/K-218/3-38/2005- OdZV 01.12.2005 Peter Slovák stiahnuť
Návrh na prevod vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky SEMaI – 50-10/2005 29.11.2005 Eva Al-Sbenatyová stiahnuť
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov SELP/K-17/5-117 14.11.2005 Adriana Kállayová stiahnuť
Návrh stanov a zakladateľských listín akciových spoločností založených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rezorte Ministerstva obrany SR OdZZČ-1-176/200 03.11.2005 Božíková stiahnuť
Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených ministrovi obrany Slovenskej republiky OVD 284/2005 21.10.2005 Natália Maneková stiahnuť
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení neskorších predpisov SELP/K-15/3-554 18.10.2005 Alexandra Tomečková stiahnuť
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zmene hraníc Vojenského obvodu Leš» a Vojenského obvodu Valaškovce SELP/K-15/3-553 18.10.2005 Alexandra Tomečková stiahnuť
Návrh príspevku Slovenskej republiky do akcie EÚ na podporu misie Africkej únie (AÚ) AMIS II v Sudáne/Darfúre SEOPMV 70/2005-NATO 12.10.2005 Jaroslav Naď stiahnuť
Návrh na vyslanie čaty logistickej podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky do misie KFOR SEOPMV/K-142/4-7/2005-OdMiOp 12.10.2005 Juraj Kern stiahnuť
Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUFOR-ALTHEA v Bosne a Hercegovine SEOPMV/K-154/3-168/2005-OdMiOp 12.10.2005 Juraj Kern stiahnuť
Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUFOR-ALTHEA v Bosne a Hercegovine SEOPMV/K-154/3-168/2005-OdMiOp 12.10.2005 Juraj Kern stiahnuť
Návrh na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Trvalá sloboda a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie ISAF v Afganistane SEOPMV/K-154/3-169/2005-OdMiOp 12.10.2005 Juraj Kern stiahnuť
Návrh transformácie vybraných príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky na akciové spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu OdZZČ-1-130/2005 10.10.2005 Mária Zafková stiahnuť
Memorandum o porozumení o poskytnutí podpory zo strany hostiteµskej krajiny SEOPMZ 604 -12 /2005 26.09.2005 Rudolf Harčár stiahnuť
1 2 3 4 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu