Letecké opravovne Trenčín, a.s.


LO Trenčín | HOREZZA |

Zásady odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti

PDF dokument

Kritériá na priznanie variabilnej zložky odmeny členov predstavenstva na rok 2011

PDF dokument

Životopisy zástupcov štátu v orgánoch spoločnosti

 
Ing. Milan Mutala - predseda predstavenstva a GR

PDF dokument

Ing. František Hochman - člen predstavenstva

PDF dokument

JUDr. Daniel Lukáč - predseda dozornej rady

PDF dokument

JUDr. Róbert Ruščák - člen dozornej rady

PDF dokument


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu