generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko


Osobné údaje:
Dátum
narodenia
10. novembra 1954, Humenné
   
Vzdelanie:
  Vojenská akadémia Antonína Zápotockého v Brne, mechanizácia – automatizácia (postgraduálne štúdium)
  Vysoká škola ekonomická v Bratislave, ekonomické riadenie (postgraduálne štúdium)
  3. stupeň vysokoškolského vzdelania v oblasti ekonomického riadenia - CSc.
  Vojenská politická akadémia
  vyšší vojenský kurz Armády SR
   
Vykonávané funkcie:
  generálny tajomník služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  odborník plniaci úlohy pre člena vlády
  asistent poslanca NR SR
  vysokoškolský pedagóg
  poradca v oblasti bezpečnosti
  manažér v súkromných spoločnostiach
   
Profesionálny životopis:
1974 ukončenie štúdia na Vojenskej strednej škole elektrotechnickej - rádiolokačnej v Liptovskom Mikuláši
   
1974 - 1978 vojak z povolania v útvaroch a zariadeniach na rôznych technických a veliteľských pozíciách vo vtedajšej ČSĽA
   
1978 - 1981 štúdium na Vojenskej politickej akadémii v Bratislave, vedecká ašpirantúra na Slovenskej akadémii vied v obore ekonomických vied (CSc.)
   
1981 - 1990 pedagóg a vedecko-výskumný pracovník v oblasti vojnovej ekonomiky, ekonomického zabezpečenia obrany na katedre Politickej ekonómie a vojnovej ekonomiky a vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave na Národohospodárskej fakulte
   
1990 - 2016 poradca v oblasti bezpečnosti a manažér v súkromných spoločnostiach
   
2016 odborník plniaci úlohy pre člena vlády - poradca ministra obrany
   
2016 vymenovaný do funkcie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky
   
2017 generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
   
Jazykové znalosti:
  anglicky, rusky
   
Záujmy:
  šport, kultúra, čítanie, štúdium
   
Ján Hoľko je ženatý a má tri deti.
   
Kontakt:
  E-mail:
kagt@mod.gov.sk

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu