Generálmajor Maxim končí vo funkcii veliteľa Pozemných síl OS SR

Obrázok k článku
Vážení kolegovia, profesionálni vojaci, zamestnanci rezortu obrany,
 
dňom 31. mája 2009, po viac ako štvorročnom pôsobení odchádzam z funkcie veliteľa Pozemných síl OS SR a začínam plniť úlohy súvisiace s vyčlenením v prospech Ministerstva obrany SR. Dovoľte mi, aby som Vám osobne poďakoval za podporu, ústretovosť a pochopenie, ktoré ste mi v uplynulom období prejavili. Vyjadrujem presvedčenie, že naša spolupráca nekončí, ale pokračuje.
            Želám Vám veľa pracovných úspechov a spokojnosti v osobnom živote.
 
S úctou a pozdravom
generálmajor Ing. Milan MAXIM
veliteľ Pozemných síl OS SR 
            Generálmajor Milan Maxim pôsobil v Trenčíne viac ako 8 rokov, od roku 2002 bol veliteľom síl výcviku a podpory a neskôr (v roku 2004) sa stal veliteľom pozemných síl. Počas jeho viac ako štvorročného pôsobenia vo funkcii veliteľa pozemných síl boli plnené rôzne rozhodujúce výcvikové aktivity a viaceré medzinárodné záväzky.

V rámci cieľa síl L 0035 bolo koncom roka 2005 v SRN vykonané afirmačné cvičenie veliteľstva a štábu 11. mechanizovaného práporu Martin a v tom istom roku aj veliteľstva pozemných síl. V mesiaci máj 2007, za účasti inšpektorov z NATO, bola vykonaná certifikácia tohto práporu. Ten bol zaradený do NRF – 10. V  októbri 2007 bola uskutočnená certifikácia 12. mechanizovaného práporu Nitra, taktiež za účasti inšpektorov z NATO a v týchto dňoch vyvrcholila príprava a bola vykonaná národná certifikácia 22. mechanizovaného práporu Michalovce.

V roku 2008 začali pozemné sily ozbrojených síl SR plniť úlohy pre bojové skupiny (Battle group - BG) EU. 1. januára 2008 začala príprava predurčených jednotiek pre BG EU. Od 1. júla 2009 až do konca tohto roka bude slovenská a česká bojová skupina vo fáze pohotovosti na území Slovenskej republiky.

Permanentnou úlohou pozemných síl bolo pripravovať a vycvičiť organické jednotky pre plnenie úloh medzinárodného krízového manažmentu (MKM). V období velenia generálmajora Maxima pôsobili pozemné sily v operáciách IRAQI FREEDOM, ale i UNDOF. Tieto operácie boli ukončené v roku 2008. Od tej doby je charakteristické zvyšovanie prítomnosti našich jednotiek, predovšetkým v operácii ISAF. Po prvý krát boli vysielané i multifunkčné ženijné roty a strážne čaty do Tarrin Kowt, Deh Rawood a Kandahar. Naďalej pokračujú misie ALTHEA, KFOR a UNFICYP.

Počas pôsobenia generálmajora Milana Maxima vo funkcii ich veliteľa, pozemné sily aktívne spolupracovali so zahraničnými armádami, predovšetkým z Českej republiky, Ukrajiny, Poľskej republiky či Rakúska. Na veľmi dobrej úrovni bola zabezpečená spolupráca v rámci projektu TISA, kde boli vyčlenené ženijné jednotky zo Slovenska, Ukrajiny, Maďarska a Rumunska. V oblasti radiačno-chemickej a biologickej ochrany (RCHBO)  spoločnými cvičeniami „Cooperative“  bola rozvíjaná spolupráca s Bundesheerom Rakúska. Táto spolupráca pokračovala i s ďalšími jednotkami z Maďarska, Slovinska, Česka, Francúzska a Rakúska. V rámci spolupráce s národnou Gardou INDIANA – USA sa v tomto roku vybraní príslušníci 22. mechanizovaného práporu Michalovce zúčastnili prípravy predurčených jednotiek,  tak ako predtým príslušníci 21. a 12. mechanizovaného práporu.

Vo výcviku jednotiek protivzdušnej obrany, za pôsobnosti generálmajora Milana Maxima pozemné sily vykonávali v Českej republike ostré bojové streľby z kompletov IGLA a S-10, hodnotené známkou výborne.
V rámci prezentácie Ozbrojených síl SR sa pozemné sily podieľali na zabezpečení rôznych spoločenských aktivít ako napr. Národné letecké dni, Deň ozbrojených síl SR, Deň detí s OS SR, Boje na Hrone a na množstve ďalších, čím prispievali k zvyšovaniu dôveryhodnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
Začiatkom júna 2009 v kasárňach SNP v Trenčíne slávnostne odovzdá generálmajor Milan Maxim funkciu veliteľa Pozemných síl OS SR generálmajorovi Jaroslavovi Vývlekovi, ktorý doposiaľ zastával funkciu náčelníka štábu riadenia operácii (J-3) Generálneho štábu ozbrojených síl.

Autor: OS SR - kpt. Lenka Bušová, - Dátum: 27.05.2009
Hodnotenie:
Čítanosť: 410

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu