MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Fotogaléria


Rezort obrany pripravil pre vojakov Priemyselný deň so zameraním na predstavenie vozidiel 4x4


Dátum:06.12.2017
Správa:
Minister obrany Peter Gajdoš dnes vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie otvoril Priemyselný deň 2017. Druhý ročník podujatia bol zameraný na prezentáciu vozidiel 4x4, na ktorých obstaranie má rezort obrany mandát od vlády SR. Na Záhorí dnes bol predstavený aj výsledok doterajšieho slovensko-fínskeho vývoja vozidla 8x8.

“Dnešné podujatie sme pripravili predovšetkým pre vojakov, pretože oni sú tí, ktorí budú s novou technikou pracovať a garantovať bezpečnosť našej krajiny,” zdôraznil šéf rezortu obrany. Pripomenul, že na prezentáciu produktov slovenského obranného a bezpečnostného priemyslu, ako aj zahraničných partnerov, boli dnes pozvaní aj členovia Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a zástupcovia médií, pretože rezort obrany trvá na transparentnosti celého procesu.

Ako ďalej minister Gajdoš zdôraznil, cieľom rezortu obrany je, aby do modernizácie Ozbrojených síl SR bol v maximálnej možnej miere zapojený domáci obranný priemysel. “Tak, aby slovenské spoločnosti dostali čo najväčší priestor a zbrojárska výroba na Slovensku opäť ožila. Ak domáci obranný priemysel nepodporíme práve my, zavádzaním jeho produktov do výzbroje našich ozbrojených síl, budú to mať slovenské firmy o to ťažšie s presadením v zahraničí,” pripomenul.

Predseda komisie a koordinátor pre tvorbu a posudzovanie strategických dokumentov rezortu obrany a generálny tajomník Služobného úradu MO SR Ján Hoľko zdôraznil transparentnosť celého procesu obstarania vozidiel. “Napriek tomu, že sa objavujú rôzne výhrady, chcem zdôrazniť, že ide o spôsob obstarania, ktorý je v súlade tak s európskou, ako aj slovenskou legislatívou,” vysvetlil s tým, že aktuálne je cieľom nájsť partnera a spôsob, akým zabezpečiť pre ozbrojené sily vozidlo 4x4 s dôrazom na maximálne zapojenie domáceho obranného priemyslu.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim zdôraznil, že Priemyselný deň 2017 považuje za významný krok v snahe rezortu modernizovať ozbrojené sily. “Máme možnosť odskúšať si a získať tak prvé skúsenosti z rôznych typov a druhov vozidiel, o ktoré by sme mohli mať záujem, čo samozrejme vítame. Máme pripravené tímy expertov zastúpených všetkými druhmi vojsk, ktoré si nezávisle vyskúšajú tieto vozidlá a neskôr skúsenosti z testovacej jazdy môžu využiť pri vojskových skúškach,” vysvetlil.

Ako doplnil národný riaditeľ pre vyzbrojovanie genmjr. Daniel Zmeko v priestore VTSÚ Záhorie dnes bolo 19 kusov ťažkej bojovej techniky a zároveň ďalšie produkty domáceho aj zahraničného obranného priemyslu. “Pre nás je to jeden z podstatných krokov pri dokončovaní procesov, ktoré majú slúžiť k zabezpečeniu modernizácie. Poznatky sa využijú v potrebných analýzach a bude s nimi možné dlhodobo pracovať,” povedal. Zároveň majú dnes účastníci možnosť hlasovať za budúci názov vozidla 8x8.

Zastúpenie na dnešnom Priemyselnom dni 2017 malo celkovo takmer 40 spoločností. Okrem statickej expozície produktov obranného priemyslu boli súčasťou prezentácie aj dynamické ukážky bojových/viacúčelových obrnených vozidiel 4x4 a tiež streľby.
 
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:6
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:SVK MOD stages Industry Day for soldiers to present 4x4 vehicles
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš uviedol do Siene slávy ďalších štyroch novodobých veteránov


Dátum:04.12.2017
Správa:
Sieň slávy ministerstva obrany je bohatšia o ďalších štyroch novodobých veteránov. Za mimoriadne skutky nad rámec plnenia služobných povinností do nej minister obrany SR Peter Gajdoš dnes uviedol pplk. v. v. Daniela Bavoľára, nrtm. Antonína Havlína a dvoch príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny. Už tradične tak urobil pri príležitosti predvianočného stretnutia predstaviteľov rezortu obrany s novodobými veteránmi, ktorých je v súčasnosti už viac ako 7000. Na podujatí sa tento rok zúčastnili aj vojnoví veteráni II. svetovej vojny, aby im rezort aj touto formou poďakoval za ich hrdinské činy.
 
„Myslím, že toto stretnutie je vynikajúcou príležitosťou, aby sme poďakovali všetkým profesionálnym vojakom, ktorí kedy pôsobili v zahraničných operáciách a misiách. Svojou prácou tak prispeli k tomu, aby sme aj my mohli žiť v bezpečnejšom prostredí,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej doplnil, je presvedčený, že uvedenie ďalších hrdinov do Siene slávy motivuje aj ďalších vojakov pre plnenie úloh aj nad rámec svojich služobných povinností.
 
„Dnes môžeme vzdať hold vojakom, ktorým nebol ľahostajný osud iných, napriek tomu, že pôsobili vo väčšine prípadov v mimoriadne ťažkých bezpečnostných a klimatických podmienkach,“ doplnil náčelník generálneho štábu gen. Milan Maxim. 
 
V súčasnosti pôsobí v zahraničných misiách a operáciách 276 príslušníkov Ozbrojených síl SR, z toho 23 žien. Celkovo sa doteraz v zahraničí vystriedalo viac ako 18 000 slovenských vojakov, z toho takmer 500 žien. Do Siene slávy bolo doteraz uvedených 40 vojakov, vrátane tých, ktorí pribudli dnes.
 
V rámci tohtoročného stretnutia vyhlásil minister obrany Peter Gajdoš už v poradí 21. ročník ankety Vojenský čin roka. Už tradične bude rezort oceňovať mimoriadne skutky v troch kategóriách - záchrana života, pomoc verejnosti a priateľ armády.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:6
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Minister Gajdoš inducts another 4 contemporary veterans into the Hall of Fame
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš rokoval s macedónskym náčelníkom generálneho štábu genpor. M. Velichkovskim


Dátum:30.11.2017
Správa:
Minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu rokoval s genpor. Metodijom Velichkovskim, náčelníkom Generálneho štábu Armády Macedónskej republiky. Témami stretnutia boli priority v oblasti medzinárodnej bezpečnosti, ako aj doterajšia spolupráca oboch krajín v oblasti obrany.
 
Šéf rezortu obrany informoval macedónskeho náčelníka generálneho štábu o strategických dokumentoch, ktoré v tomto roku pripravil rezort obrany, a tiež o modernizačných projektoch pre Ozbrojené sily SR. “Naše strategické dokumenty zdôrazňujú primárnu zodpovednosť Slovenska za vlastnú obranu,” zdôraznil na stretnutí minister. 
 
Obaja tiež ocenili doterajšiu spoluprácu slovenských a macedónskych vojakov v zahraničných operáciách. Spoločne pôsobili napríklad v operáciách ALTHEA v Bosne a Hercegovine, ISAF v Afganistane, alebo v Iraku. 
 
Témou rozhovoru bola aj podpora integrácie Macedónskej republiky do EÚ a NATO, pri ktorej minister Gajdoš zdôraznil, že región západného Balkánu Slovensko vníma ako zahraničnopolitickú prioritu.  Na stretnutí tiež macedónskemu náčelníkovi generálneho štábu ponúkol možnosť ďalšieho pokračovania účasti príslušníkov macedónskych ozbrojených síl na Medzinárodnom kurze pre štábnych dôstojníkov (ISOC) v Akadémii Ozbrojených síl SR. V minulosti sa na ňom zúčastnilo 11 dôstojníkov z Macedónska.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Minister Gajdoš meets with Macedonian Chief of General Staff Lt Gen M. Velichkovski
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Experti z NATO na ministerstve obrany hodnotili obranné plány


Dátum:24.11.2017
Správa:
Experti z NATO na obranné plánovanie na pôde rezortu obrany rokovali s expertným tímom Ministerstva obrany SR. Cieľom bolo zhodnotiť existujúce, ako aj plánované spôsobilosti Slovenskej republiky, medzinárodné príspevky a zapojenie sa do medzinárodných aktivít. Z pohľadu obranného plánovania ide o jednu z najdôležitejších aktivít. Tím Severoatlantickej aliancie viedol riaditeľ Sekcie obranného plánovania, obrannej politiky a plánovania NATO Paul Savereux.
 
Hodnotenie obranných plánov členských krajín NATO sa ako súčasť celého procesu uskutočňuje každé dva roky. Cieľom takýchto bilaterálnych rokovaní je posúdiť ako sú zapracované požiadavky na plnenie spôsobilostí, ktorými naša krajina prispieva do tzv. Cieľov spôsobilostí 2017,“ vysvetlil generálny riaditeľ Sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania MO SR brigádny generál Josef Pokorný, ktorý viedol rokovania za slovenskú stranu.
 
Samotné hodnotenie nadväzuje na proces pridelenia a schválenia cieľov spôsobilostí. Takýmto záväzkom je pre Slovenskú republiku napr. dosiahnutie plnej operačnej pripravenosti mechanizovanej brigády. NATO rokovaním, aké sa v týchto dňoch koná na Slovensku získa informáciu o reálnej schopnosti Aliancie plniť svoje úlohy v kontexte Strategickej koncepcie NATO a tiež komplexný obraz o spôsobilostiach a plnení obranných plánov spojencov.
 
Paula Savereuxa prijal aj štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák. Na stretnutí bolo deklarované, že nové strategické dokumenty a plány spolu s vyššími investíciami do obrany vytvárajú predpoklady na to, aby sa Ozbrojené sily SR po dlhých rokoch úpadku znovu začali rozvíjať a Slovensko bude schopné lepšie zabezpečiť svoju obranu a tým aj záväzky, ktoré v NATO na seba prevzalo.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Pavol Vitko
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:NATO experts assess defence plans at SVK MOD
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Vojenskí policajti zo Slovenska zasahovali v nočnej operácii vo vodách Stredozemného mora


Dátum:18.11.2017
Správa:
Príslušníci Vojenskej polície, ktorí aktuálne pôsobia v operácii EUNAVFOR MED SOPHIA sa podieľali na niekoľkohodinovom nočnom zásahu vo vodách Stredozemného mora. Cieľom bolo preskúmať neznáme plavidlo a poskytnúť pomoc jeho posádke. Zjavne poškodenú jachtu, ktorá neodpovedala na rádiové volanie, objavili slovenskí vojenskí policajti počas rutinného monitorovania priestoru.

„Vzhľadom na predpoklad, že posádka plavidla môže byť zranená, v rámci zásahového tímu sme na palubu vyslali príslušníkov Vojenskej polície so špecializovaným zdravotníckym vzdelaním. Zvyšní členovia tímu boli podpornou zálohou,“ uviedol veliteľ slovenského kontingentu nrtm. Ladislav Kováč. Ako ďalej vysvetlil, ukázalo sa, že loď je prázdna. „V rámci prehliadky sme skutočne ocenili špičkové vystrojenie našej jednotky, čiže prístroje nočného videnia, záchranné inframajáky a špeciálne svetlá,“ zdôraznil.

Následne plavidlo odovzdali talianskym bezpečnostným zložkám, ktoré spolupracujú s príslušníkmi operácie EUNAVFOR MED SOPHIA.

Slovenská republika sa do svojej historicky prvej námornej operácie zapojila v auguste tohto roku. Príslušníci Vojenskej polície majú za sebou desiatky záchranných operácií a kontrol iných plavidiel.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Vojenská polícia
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:6
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Military policemen from Slovakia embark on a nighttime mission in the waters of the Mediterranean
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš vyzdvihol hodnotu demokracie počas pietnej spomienky pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu


Dátum:17.11.2017
Správa:
Minister obrany Peter Gajdoš si dnes spolu s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu uctil na cintoríne vo Vrakuni pri Pamätníku popraveným a umučeným politickým väzňom komunizmu všetkých, ktorí v boji za demokratický režim a slobodu položili svoje životy.

„Nie je to tak dávno, keď sloboda a demokracia boli potláčané a ľudia boli za svoje kritické názory prenasledovaní a trestaní. Naše poďakovanie v tento deň by malo patriť všetkým, ktorí sa nebáli vzoprieť sa režimu a odhodlane bojovali za demokraciu,“ povedal šéf rezortu obrany.

Ako ďalej uviedol, demokracia je hodnotou, ktorú si treba vážiť a chrániť. „V poslednej dobe sme svedkami toho, že čoraz viac ľudí inklinuje k extrémistickým a radikálnym skupinám, a to je veľmi nebezpečné. Demokraciu a slobodu nemôžeme nikdy považovať za samozrejmosť,“ zdôraznil minister.

Popoludní si minister obrany pripomenul Deň boja za slobodu a demokraciu aj v rámci pietneho aktu pri pamätníku na Devíne.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:4
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Minister Gajdoš highlights the value of democracy in an act of remembrance on the occasion of Struggle for Freedom and Democracy Day
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Zamestnanci rezortu obrany a profesionálni vojaci si pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu


Dátum:16.11.2017
Správa:
Zamestnanci rezortu obrany a profesionálni vojaci si dnes slávnostným nástupom pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu a odkaz 17. novembra.
 
„Aj s odstupom času si náš obdiv zaslúži skutočnosť, že ako národ sme sa dokázali opäť raz zomknúť, vydržať a nepoľaviť zo svojich požiadaviek, až kým sme neprešli cieľovú rovinu. A teraz je našou úlohou už iba jediné – chrániť a vážiť si to, čo sa nám podarilo dosiahnuť a nepovažovať to nikdy za samozrejmosť,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
Šéf rezortu obrany tiež poďakoval zamestnancom a osobitne všetkým príslušníkom Ozbrojených síl SR za to, že zodpovedným plnením svojich úloh v prospech krajiny sa aj oni podieľajú na utvrdení občanov v tom, že Slovensko je demokratickým štátom. „Občania Slovenska sa môžu vždy na našich vojakov spoľahnúť, že sú tu pre nich a nie proti nim, pretože aj o tom je demokracia,“ povedal minister.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:0
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:SVK MOD civilian employees and military professionals remember Struggle for Freedom and Democracy Day
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Vláda schválila postup ministerstva obrany pre obstaranie vozidiel 8x8 a 4x4


Dátum:15.11.2017
Správa:
Bezpečnostná rada a vláda dnes schválili postup ministerstva obrany pre obstaranie vozidiel 8x8 a 4x4 pre ozbrojené sily v zmysle pokračovať vo výskume a vývoji. Nešlo o schválenie nákupu. V prípade bojových obrnených vozidiel 8x8 by teda malo ísť o slovensko-fínske vozidlo na podvozku Patria, pričom zapojenie slovenského obranného priemyslu by malo dosiahnuť až 70 percent z celkového objemu projektu. V prípade obrnených vozidiel a taktických obrnených vozidiel 4x4 rezort obrany navrhol vývoj vlastného vozidla s možnosťou spolupráce so strategickým partnerom. Pričom podiel domáceho obranného priemyslu presiahne v tomto prípade až 80 percent. Obe riešenia tak napĺňajú tézu programového vyhlásenia vlády o podpore domáceho obranného priemyslu. Výhodou tiež bude, že vozidlá budú v 100-percentnom vlastníctve štátu.
 
„Chcem zdôrazniť, že konečné riešenie nie je „politické“, ale to najlepšie pre ozbrojené sily, ktoré vybrali odborníci na základe požiadaviek a technickej špecifikácie vojakov,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že vďaka výraznému zapojeniu domáceho obranného priemyslu by malo vzniknúť až do 150 nových pracovných miest. „Obe navrhované riešenia sú tie najefektívnejšie z hľadiska spôsobilosti zabezpečiť sebestačnosť Slovenskej republiky v oblasti obrany v čase krízy, či vojny,“ doplnil minister.
 
Ako uviedol predseda komisie a koordinátor pre tvorbu a posudzovanie strategických dokumentov rezortu obrany a generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko v rámci hľadania riešenia odborníci porovnávali prakticky všetky relevantné vozidlá na trhu. „Záver je taký, že podvozok obrneného vozidla Patria spĺňa vojensko-technické požiadavky najlepšie, pričom projekt bude riešený v rámci spoločného výskumu a vývoja s vládnou účasťou. Umožňuje tak konštrukčné prispôsobenie vozidiel podľa našich požiadaviek a zároveň vývoj úplne nového vozidla slovenskej výroby,“ povedal. Dodal, že v prípade vozidiel 4x4 sa ako najlepšie riešenie ukazuje vývoj vlastného vozidla.
 
Náklady na obstaranie vozidiel 8x8  by nemali presiahnuť sumu 417 miliónov eur, pričom predpokladaná cena za jedno vozidlo je do 4 miliónov eur s DPH. Obstaranie by sa malo realizovať v rokoch 2018 - 2024. V prípade vozidiel 4x4 je stanovená maximálna suma na 782,7 milióna eur, pričom náklady na 1 vozidlo by mali byť od 1,2 mil. do 3,5 mil. eur s DPH v závislosti od modifikácie vozidla. Vývoj by mal byť ukončený v roku 2018 a s jeho zavedením sa počíta v rokoch 2019 až 2029. V oboch prípadoch sa počíta so zdrojmi z rozpočtu rezortu obrany.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:0
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Government approves the procedure for SVK MOD to procure 8x8 and 4x4 vehicles
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš rokoval s holandským veľvyslancom H. Cor van der Kwastom


Dátum:14.11.2017
Správa:
Minister obrany Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany prijal nového veľvyslanca Holandského kráľovstva v SR Henka Cor van der Kwasta. Počas stretnutia sa venovali aktuálnym témam obranno-bezpečnostnej spolupráce v rámci NATO a Európskej únie, ako aj bilaterálnej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom.
 
„Agenda, na ktorej môžeme vzájomne spolupracovať, je široká. Obe krajiny si uvedomujú zmeny v bezpečnostnom prostredí. Intenzívna spolupráca v oblasti obrany je preto  nevyhnutná,“ zdôraznil šéf rezortu obrany. V tejto súvislosti bolo témou diskusie aj PESCO, ku ktorému v pondelok v Bruseli zatiaľ pristúpilo 23 členských štátov EÚ.
 
Minister Gajdoš na dnešnom stretnutí navrhol veľvyslancovi, aby Holandsko zvážilo participáciu príslušníkov Holandských ozbrojených síl v Centre výnimočnosti EOD v Trenčíne, či ich zapojenie do NFIU na Slovensku.
 
Šéf rezortu obrany na stretnutí zároveň ocenil dlhodobú podporu Holandska v súvislosti s medzinárodným kurzom pre štábnych dôstojníkov – ISOC, ktorý je organizovaný zo strany Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši a poďakoval za podporu vo forme pravidelnej účasti holandských ozbrojených síl na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF. Vyzdvihol aj spoluprácu oboch krajín v Afganistane, kde v minulosti príslušníci OS SR pôsobili aj pod vedením Holandska.
 
Holandský veľvyslanec  H. Cor van der Kwast sa počas bilaterálneho stretnutia zaujímal aj o možnosť využitia Centra výcviku Lešť, či Výcvikového a testovacieho centra radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) v Zemianskych Kostoľanoch, čím sa opätovne potvrdila vysoká kvalita a pozitívne renomé výcvikových priestorov, ktoré SR ponúka.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Minister Gajdoš meets Dutch Ambassador Henk Cor van der Kwast for talks
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

P. Gajdoš: Účasť v PESCO pre nás znamená príležitosť posilniť naše obranné spôsobilosti


Dátum:13.11.2017
Správa:
Účasť v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie (PESCO) pre nás znamená príležitosť posilniť naše obranné spôsobilosti využiteľné či už pre národné účely, alebo pri plnení našich medzinárodných záväzkov. Zároveň znamená intenzívnejšiu spoluprácu s ozbrojenými silami ostatných členských štátov EÚ. Zhodnotil to minister obrany SR Peter Gajdoš po tom, ako spolu so štátnym tajomníkom rezortu diplomacie Ivanom Korčokom vyjadrili podpisom spoločnej notifikácie zámer Slovenskej republiky vstúpiť do PESCO. Mandát k tomuto aktu získali od vlády SR minulú stredu. Celkovo pristúpilo k PESCO 23 krajín.
 
„Ozbrojené sily SR sa v súčasnosti nachádzajú pred viacerými významnými modernizačnými projektmi, čo si bude vyžadovať veľa síl. Práve PESCO vytvára priestor na to, ako tieto sily využiť efektívnejšie. Napríklad pri výskume, vývoji a spoločnom obstarávaní vojenskej techniky,“ vysvetlil minister Gajdoš. Zároveň doplnil, že PESCO tiež ponúka možnosti pre väčšie zapojenie obranného priemyslu SR do medzinárodných projektov.
 
Ako prvý, by SR chcela cez PESCO rozvíjať projekt tzv. nepriamej palebnej podpory, ktorý bude ostatným partnerom odprezentovaný ešte tento týždeň na expertnom seminári v Bruseli. „Má jasné kontúry, preto pevne veríme, že si u nich nájde značnú podporu,“ uviedol šéf rezortu obrany. Podľa jeho slov by mohol čerpať aj prostriedky z novovytvoreného Európskeho obranného fondu, čím by sa do veľkej miery znížila jeho finančná náročnosť.
 
Súčasťou dnešného zasadnutia ministrov obrany členských štátov EÚ bude aj zhodnotenie doterajšieho pokroku v rámci implementácie Globálnej stratégie EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, kde bol dosiahnutý výrazný pokrok najmä pokiaľ ide o obranno-bezpečnostné opatrenia, ktoré stratégia upravuje. Samotnému zasadnutiu predchádzalo stretnutie ministra Gajdoša s rezortnými partnermi z krajín V4 s cieľom skoordinovať svoje pozície pred samotným zasadnutím. „Spoločne sme silnejší, a teda aj naše spoločne koordinované postoje majú silnejšiu váhu, či už na pôde EÚ, alebo NATO,“ zdôraznil minister. V závere rokovacieho dňa sa šéf rezortu obrany ešte zúčastní na rokovaní riadiaceho výboru Európskej obrannej agentúry.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - KOd
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:P. Gajdoš: Our participation in PESCO is an opportunity for us to strengthen our defence capabilities
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

P. Gajdoš: Deň vojnových veteránov je jedinečnou príležitosťou, aby sme vzdali úctu všetkým statočným ľuďom, ktorí bojovali aj za našu lepšiu budúcnosť


Dátum:11.11.2017
Správa:
Minister obrany SR Peter Gajdoš si dnes na vojnovom cintoríne v Petržalke - Kopčanoch pripomenul 99. výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Spoločne s predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a podpredsedom Slovenskej národnej strany Antonom Hrnkom vzdali zároveň úctu vojnovým veteránom, ktorých deň si dnes svet pripomína.

„Deň vojnových veteránov je jedinečnou príležitosťou, aby sme spoločne vzdali hold všetkým statočným ľuďom, ktorí bojovali aj za našu lepšiu budúcnosť. A to, že dnes žijeme v slobodnej krajine nemôžeme nikdy považovať za samozrejmosť,“ zdôraznil minister.  Ako ďalej uviedol vo viacerých mestách na Slovensku môžu dnes občania stretnúť profesionálnych vojakov, ktorí im ponúknu kvet červeného maku, aby v tento deň zdobil aj ich kabát na počesť hrdinov nielen 1. svetovej vojny, ale každého jedného ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva.

„Je našou povinnosťou pripomínať si tieto udalosti, pretože 1. svetová vojna výrazným spôsobom ovplyvnila dejiny Európy i sveta,“ uviedol predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosti Anton Hrnko. Zároveň zdôraznil, že je dôležité urobiť všetko pre to, aby sa takéto vojnové besnenia už nikdy nezopakovali.

Ako doplnil generálny tajomník Služobného úradu MO SR Ján Hoľko, k tomuto miestu je potrebné pristupovať s pokorou a úctou. „Po 1. svetovej vojne zostali veľké obete, ktorých pamiatku si pripomíname každoročne na tomto pietnom akte,“ uviedol.

Minister obrany SR dnes pri príležitosti Dňa vojnový veteránov zároveň udelil pamätné medaily ministra obrany SR III. stupňa plk. v. v. Jurajovi Kayserovi, mjr. v. v. Štefanovi Chňapekovi a plk. v. v. Štefanovi Dorociakovi.

Po pietnej spomienke šéf rezortu obrany podporil aj 4. ročník „behu na počesť vojnových veteránov“. Spoločne s profesionálnymi vojakmi, študentmi Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, športovcami Vojenského športového centra Dukla v Banskej Bystrici na čele s Matejom Tóthom absolvoval približne 5-kilometrovú trať. Behu sa zúčastnilo celkom 133 účastníkov. Pietnou spomienkou si ukončenie 1. svetovej vojny pripomenul aj štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Saloň na Šafárikovom námestí v Bratislave za prítomnosti veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrewa Gartha.

Profesionálni vojaci dnes červené maky na znak úcty vojnovým hrdinom rozdávali v Bratislave, vo Zvolene, v Rožňave, v Prešove a v Žiline.
 
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:4
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:P. Gajdoš: War Veterans Day is a unique opportunity to pay our respect to all brave people who have fought for our better future
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu zavádza, ak tvrdí, že ministerstvo obrany s ním nerokovalo


Dátum:11.11.2017
Správa:
Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP) zavádza, ak tvrdí, že nebolo prizvané na rokovanie v súvislosti s aktuálnymi modernizačnými projektmi pre Ozbrojené sily SR. Osobne sa na ňom zúčastnil aj samotný predseda ZBOP Tibor Straka, ktorý je jedným z predstaviteľov súkromnej spoločnosti MSM GROUP s r. o. Rokovanie sa uskutočnilo ešte v septembri tohto roku a je z neho vyhotovený riadny zápis. Následne sa v októbri uskutočnila na ministerstve obrany aj technická rada ZBOP.

V rámci prezentácie boli prítomným zástupcom domáceho obranného priemyslu predstavené všetky požiadavky rezortu obrany, hlavné kritériá obstarávania a možné spôsoby obstarania. Cieľom stretnutia bolo, aby si spoločnosti domáceho obranného priemyslu mohli  lepšie plánovať svoje ponuky pre ministerstvo obrany, resp. pre využitie ich produktov v rámci Ozbrojených síl SR.

Zástupcovia spoločností boli tiež informovaní o snahe ministerstva mať svojho zástupcu v agentúre NATO NSPA, ktorá by mohla byť vhodným nástrojom pre širšie zapojenie obranného priemyslu do dodávok produktov nielen pre Slovensko, ale aj iné krajiny Aliancie. V rámci pracovného rokovania sa tiež uskutočnili prezentácie spoločností slovenského obranného priemyslu, vrátane tých, ktoré združuje ZBOP.

Ministerstvo obrany SR preto opätovne zdôrazňuje, že proces obstarania vozidiel 8x8 a 4x4 je maximálne transparentný a cieľom vedenia rezortu obrany je vybrať najlepšie riešenie pre Ozbrojené sily SR na základe ich operačných požiadaviek. Rezort chce zapojiť do projektu v maximálnej možnej miere domáci obranný priemysel, aby tak naplnilo ďalšiu z téz programového vyhlásenia vlády SR. To bude možné po úspešnom ukončení výskumu a vývoja a po technických a vojskových skúškach, ktorú sú základnou podmienkou zavedenia techniky do Ozbrojených síl SR. Následne vláda rozhodne o spôsobe obstarania týchto bojových vozidiel. To znamená, že ak bude projekt úspešný, tak jednotlivé podniky budú do procesu zapojené v rámci svojich možností a kapacít. Samotná realizácia projektu je v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

P. Gajdoš: Proces obstarania vozidiel 8x8 a 4x4 je transparentný, chceme najlepšie riešenie pre vojakov


Dátum:10.11.2017
Správa:
Proces obstarania vozidiel 8x8 a 4x4 je maximálne transparentný, cieľom vedenia rezortu obrany je vybrať najlepšie riešenie pre Ozbrojené sily SR na základe ich operačných požiadaviek. Ministerstvo zároveň chce zapojiť do projektu v maximálnej možnej miere domáci obranný priemysel, aby tak naplnilo ďalšiu z téz programového vyhlásenia vlády SR. Realizácia projektu je v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. Na tlačovej konferencii to dnes uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
„Materiál, o ktorom začala v stredu rokovať Bezpečnostná rada SR je vysoko odborný a analytický. Nešlo o to, že by bol nekvalitne spracovaný, alebo že by s ním členovia nesúhlasili. Požiadali však o to, aby mali na preštudovanie viac času,“ vysvetlil minister s tým, že materiál prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. „Materiál nie je vyhradený pre to, že by sme chceli niečo účelovo tajiť. Obsahuje však presne stanovené operačné požiadavky ozbrojených síl, ktoré nie je možné zverejniť,“ zdôraznil šéf rezortu obrany.
                              
Ako ďalej zdôraznil predseda komisie a koordinátor pre tvorbu, posudzovanie a realizáciu strategických dokumentov rezortu obrany a generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko navrhované riešenie je zamerané predovšetkým na výskum a vývoj vlastných vozidiel 8x8 a 4x4. „A výsledkom budú vozidlá, ktoré budú v 100-percentnom vlastníctve Slovenskej republiky a okrem zavedenia do našich ozbrojených síl ich bude možné predávať aj ďalej. Znamená to viac práce pre slovenských občanov a to, že peniaze z predaja zostanú na Slovensku,“ povedal. Ako ďalej vysvetlil, doteraz nebola podpísaná žiadna zmluva. S fínskou stranou bolo podpísané iba memorandum o spolupráci a naň nadväzujúca technická dohoda. „Už sme požiadali o jej odtajnenie, pretože cieľom nie je nič tajiť,“ zdôraznil.
 
Podpora vývoja a výskumu patrí do portfólia ministerstva obrany a na tento účel má vo svojom rozpočte vyčlenené peniaze. Je to zároveň jedna z aktivít, v ktorej bude musieť byť rezort obrany aktívny aj v rámci Stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ (PESCO).
 
Podľa vládou schváleného materiálu z mája tohto roka, by náklady na obstaranie vozidiel 8x8  nemali presiahnuť sumu 417 miliónov eur.  Obstaranie by sa malo realizovať v rokoch 2018 -2024. V prípade vozidiel 4x4 je stanovená maximálna suma na 782,7 milióna eur, pričom zavedením sa počíta v rokoch 2019 až 2029. V oboch prípadoch sa počíta so zdrojmi z rozpočtu rezortu obrany.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:P. Gajdoš: The process of procuring 8×8 and 4×4 vehicles is transparent
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

P. Gajdoš: Navyšovanie počtov vojakov v Afganistane aktuálne neplánujeme, nie je však vylúčené naplnenie súčasného mandátu


Dátum:09.11.2017
Správa:
Slovenská republika v súčasnosti neplánuje navyšovať počty svojich vojakov v Afganistane, avšak, nie je vylúčené, že do budúcnosti naplní aktuálne mandát schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Po dnešnom rokovaní ministrov obrany NATO v Bruseli to uviedol šéf slovenského rezortu obrany Peter Gajdoš.
         
„Malo by sa to týkať predovšetkým zdravotníkov, ktorí mali ukončiť svoje pôsobenie po odchode českého zdravotníckeho tímu, pod ktorým pôsobili. Zatiaľ sme ich v Afganistane ponechali a zvažujeme, že tam zostanú aj naďalej,“ vysvetlil minister Gajdoš.
         
V rámci rokovania dnes ministri obrany členských krajín NATO ocenili novú stratégiu USA pre Afganistan, kde sa zhodli, že výsledok rýchleho opustenia tejto stále nestabilnej krajiny by bol deštruktívny.  
 
V rámci včerajšieho multilaterálneho rokovania krajín pôsobiacich pod kanadskou bojovou skupinou v Lotyšsku potvrdilo Slovensko vyslanie dvoch styčných dôstojníkov do veliteľstva bojovej skupiny ešte do 15. novembra 2017. Rovnako tiež potvrdilo zámer prispieť do posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Pobaltí, a to od druhého polroka 2018 v počte do 152 vojakov.
         
Minister Gajdoš sa dnes v Bruseli stretol aj s ministerkou obrany Francúzskej republiky Florence Parly, s ktorou prediskutoval predovšetkým participáciu oboch krajín na tzv. Stálej štruktúrovanej spolupráci EÚ (PESCO) a možné využitie tohto formátu aj pri rozvoji bilaterálnej spolupráce oboch krajín.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - KOd, NATO
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:5
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:P. Gajdoš: We are currently not planning to increase our troop numbers in Afghanistan, but we do not rule out fulfilling the existing mandate
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš sa dnes zúčastnil na rokovaní ministrov obrany členských krajín NATO


Dátum:08.11.2017
Správa:
Minister obrany SR Peter Gajdoš sa dnes zúčastnil na stretnutí ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli. Témou rokovaní bolo predovšetkým efektívne zabezpečenie kolektívnej obrany a stability bezpečnostného prostredia.

Šéf slovenského rezortu obrany v tejto súvislosti informoval o príspevku Slovenskej republiky do Iraku, kde budú naši vojaci v zmysle schváleného mandátu poskytovať výcvik miestnym bezpečnostným silám v oblasti odmínovania, ako aj v oblasti údržby a opráv techniky sovietskej výroby. „Naša angažovanosť v Iraku je jedným z dôležitých príspevkov SR v rámci zaisťovania bezpečnosti v širšom susedstve euroatlantického priestoru,“ zdôraznil minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej uviedol, Slovenská republika je zároveň pripravená vyslať v budúcom roku príslušníkov Ozbrojených síl SR aj do Lotyška, a to v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti NATO. Malo by ísť o príspevok v počte do 152 príslušníkov.

Ministri dnes na stretnutí hovorili aj o revízii veliteľskej štruktúry NATO, ktorá by mala ešte efektívnejšie reagovať na zmenené bezpečnostné prostredie, vrátane kybernetických útokov, či hrozieb hybridného charakteru.

Šéfovia rezortov obrany budú dnes večer za účasti vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federici Mogherini diskutovať aj o ďalšom prehlbovaní strategickej spolupráce NATO s EÚ. Rokovaniu bude dominovať najmä diskusia o nových oblastiach spolupráce NATO a EÚ, pričom jednou z najsľubnejších oblastí je rozvoj spolupráce v oblasti cezhraničnej vojenskej mobility. 
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - KOd
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:0
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Minister Gajdoš today participated in a meeting of Defence Ministers of NATO Allied countries
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš slávnostne odovzdal vojakom do užívania prvé lietadlo Spartan


Dátum:31.10.2017
Správa:
Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes slávnostne odovzdal do užívania vojakom prvé z dvoch lietadiel Spartan. Nové dopravné lietadlo im odovzdal v priestoroch Dopravného krídla gen. M. R. Štefánika v Kuchyni. Z pohľadu modernizácie ozbrojených síl ide o ďalší historický okamih.
 
„Chcem zaželať našim pilotom veľa šťastných letových hodín. Verím, že nová moderná technika bude pre nich zároveň aj motiváciou pre ešte kvalitnejšie plnenie úloh,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že lietadlo bude slúžiť nielen pre potreby vojakov, ale v rámci domáceho krízového manažmentu aj všetkým občanom Slovenskej republiky.
 
Podľa predsedu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a podpredsedu Slovenskej národnej strany Antona Hrnka ide o jeden z významných krokov pre naplnenie cieľa v súvislosti s reformou ozbrojených síl v zmysle, že Slovensko bude mať malé, dobre vyzbrojené a vycvičené a nasaditeľné ozbrojené sily. „Z hľadiska nasaditeľnosti je toto lietadlo významným krokom. Treba však pokračovať aj vo vyzbrojovaní základnej časti našich ozbrojených síl, ktorou sú pozemné sily,“ povedal.
 
„Spôsobilosť prepravovať vojakov a materiál vzdušnou cestou je jednou z hlavných charakteristických rýs moderných armád. Ja som veľmi rád, že sa k nim opätovne pridávame, keďže túto spôsobilosť sme po vyradení lietadiel typu AN na čas stratili. Verím, že toto lietadlo bude vždy dobre pripravené flexibilne plniť aktuálne požiadavky,“ doplnil náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim.
 
Nákup dvoch dopravných lietadiel C-27J Spartan bol zrealizovaný v súlade s Koncepciou rozvoja Vzdušných síl OS SR. Zmluva o dodávke bola podpísaná ešte v roku 2014. Nový stroj nahradí už vyradené lietadlá AN-24 a AN-26. Vzdušné sily OS SR tak neprídu o spôsobilosť dopravného letectva s prepravnou kapacitou, akou od vyradenia lietadiel typu Antonov dočasne nedisponovali.
 
Nový C-27J Spartan  prepraví okrem 3-člennej posádky 46 profesionálnych vojakov. Výhodou je tiež jeho využitie v rámci domáceho krízového manažmentu. V rámci neho bude možné dopravné lietadlo využiť napríklad na prepravu ranených, ako aj na prepravu materiálu pre potreby zásobovania, či na hasenie požiaru.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:0
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Minister Gajdoš hands over the first Spartan airlifter to airmen in a formal ceremony
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

STANOVISKO: Ministerstvo obrany sa ohradzuje voči poškodzovaniu svojho dobrého mena


Dátum:27.10.2017
Správa:
Ministerstvo obrany SR sa ohradzuje voči cieleným útokom údajne nezávislého analytika Jaroslava Naďa. Tie tento týždeň už prekročili hodnotenie odbornej práce a prerástli do osobných útokov a urážok voči nielen najvyšším predstaviteľom ministerstva a Ozbrojených síl SR, ale aj radovým štátnym zamestnancom.

Svojím konaním poškodzuje dobré meno ministerstva obrany a ozbrojených síl, ktoré sú z pohľadu verejnosti dlhodobo vnímané ako jedna z najdôveryhodnejších inštitúcií štátu. Jaroslav Naď však svojimi vyjadreniami dehonestuje prácu zamestnancov a profesionálnych vojakov, ktorí sa napríklad podieľali na príprave strategických dokumentov. Bez akejkoľvek zodpovednosti cielene uráža a dehonestuje prácu ľudí. 

Napríklad nevieme, z akých zdrojov pochádza jeho tvrdenie, že predstavitelia rezortu obrany majú na rokovania pripravené nekvalitné podklady. Nie je to pravda. Jaroslav Naď to však očividne opäť tvrdí iba s úmyslom, aby spochybňoval rezort obrany aj pred zahraničnými partnermi. Veď napokon tak, ako to ešte ako politický riaditeľ poradil aj svojmu ministrovi Galkovi, v prípade návrhu stiahnutia vojakov z Cypru, bez akéhokoľvek politického konsenzu.

Jaroslav Naď sa rád prezentuje ako odborník, ktorý pochádza z rezortu obrany. Určite si preto pamätá, že na viaceré informácie sa v rámci neho vzťahuje povinnosť mlčanlivosti a podliehajú ochrane utajovaných skutočností. A páve povinnosť mlčanlivosti platí aj po ukončení služobného pomeru, čo Jaroslav Naď dlhodobo nerešpektuje a tieto informácie zneužíva. A to hraničí až s porušovaním zákona. Zároveň pripomíname, že tak, ako aj v každom inom rezorte, aj v tom našom, platí zákon o ochrane osobných údajov. Vedenie ministerstva obrany a velenie ozbrojených síl si ctí zákony, a preto nepodľahne nervozite Jaroslava Naďa, ktorý by sa rád zapojil ako civilná osoba do rozhodovacích procesov na ministerstve obrany.

„Rešpektujeme slobodu prejavu aj právo na iný odborný názor, ako je ten náš.  Avšak vyjadrenia niekoho, kto nenesie za tento rezort žiadnu zodpovednosť, sú vyskladané z klebiet a prerastajú do osobných urážok bežných zamestnancov, dehonestujú prácu každého jedného zamestnanca a profesionálneho vojaka,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.

„Vyjadrenia Jaroslava Naďa o absencii zanietenia bojovať za ozbrojené sily ma urážajú a považujem ich za účelové, s cieľom poškodiť naše dobré meno,“ vyjadril sa náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, v prípade, že to bude nevyhnutné, Ministerstvo obrany SR zvažuje do budúcnosti ochranu svojho dobrého mena aj právnou cestou.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - ilustračné
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:0
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Official statement from the Ministry of Defence on its good reputation being damaged
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš ocenil v Trenčíne účastníkov národného boja za oslobodenie


Dátum:24.10.2017
Správa:
Minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš dnes v priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne odovzdal pamätné medaily dvom účastníkom národného boja za oslobodenie.  Prevzali si ho 95-ročný Štefan Šteflovič a 90-ročný Pavol Liška, ktorí si tieto ocenenia nemohli prevziať osobne pri Pamätníku na Dukle v deň výročia Karpatsko-duklianskej operácie.
 
„Žiaľ, zdravie týmto dvom hrdinom nedovolilo zúčastniť sa osobne na oslavách na Dukle, no ja som presvedčený, že si zaslúžia, aby sme im tieto ocenenia odovzdali osobne, a poďakovali im tak za všetko, čo pre náš národ a našu lepšiu budúcnosť urobili,“ povedal šéf rezortu obrany.
 
Ako ďalej uviedol, množstvo ľudí v súčasnosti vníma slobodu, mier a demokraciu ako samozrejmosť. „No nie je to správne. Prakticky denne vidíme vo svete, aký krehký je mier a je doslova našou povinnosťou neustále pripomínať mladej generácii, že nebol a nie je zadarmo,“ zdôraznil minister Gajdoš.
 
Ako dnes uviedli obaja ocenení účastníci národného boja za oslobodenie, vysoko si vážia, že rezort obrany na nich nezabudol a takýmto spôsobom si ich uctil. "Srdečná vďaka všetkým," povedali.
 
Štefan Šteflovič, rodák z Adamoviec pri Trenčíne, bol účastníkom národného boja za oslobodenie od 15. marca 1939 do 5. mája 1945. Pavol Liška z Dobrej Vody v okrese Trnava bol účastníkom národného boja za oslobodenie v období od 29. augusta 1944 do 1. novembra 1944. Dnes žijú obaja v Trenčíne.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Jozef Žiak
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:0
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Minister Gajdoš decorates veterans of WWII national struggle for liberation in Trenčín
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Prvé z dvoch lietadiel Spartan je už na Slovensku


Dátum:24.10.2017
Správa:
Prvé z dvoch dopravných lietadiel C-27J Spartan je už na Slovensku. Dnes po 10. hodine pristálo na letisku v Kuchyni. Ide tak o naplnenie ďalšieho modernizačného projektu v prospech Ozbrojených síl SR.  V najbližších dňoch sa musí ešte uskutočniť technické odovzdanie Dopravnému krídlu generála M. R. Štefánika Kuchyňa. Následne je na 31. októbra 2017 naplánované slávnostné odovzdanie lietadla do užívania Vzdušných síl OS SR aj za účasti zástupcov médií.
 
„Z pohľadu modernizácie našich ozbrojených síl ide o ďalšiu historickú udalosť. Po vyradení posledného lietadla AN-26 naše vzdušné sily dopravným lietadlom s takouto prepravnou kapacitou nedisponovali. Chcem však zdôrazniť, že nebude slúžiť iba ozbrojeným silám, ale je pripravené aj pre domáci krízový manažment v prospech všetkých občanov Slovenskej republiky,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
Obstaranie dvoch dopravných lietadiel C-27J Spartan sa datuje ešte do roku 2008, keď bol dodávateľ vybraný v rámci verejnej obchodnej súťaže. Zmluva o dodávke však bola reálne podpísaná až v roku 2014. Súčasťou kontraktu je tiež päťročná logistická podpora. Druhé zo zakúpených lietadiel by malo prísť na Slovensko začiatkom budúceho roka. O výške možnej sankcie za oneskorenú dodávku prvého z lietadiel bude rezort informovať až po ukončení rokovaní.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:0
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:The first of the two Spartan C-27J is already in Slovakia
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie

Minister Gajdoš prijal troch zahraničných predstaviteľov


Dátum:23.10.2017
Správa:
Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany prijal ministra obchodu amerického štátu Indiana Jima Schellingera, náčelníka generálneho štábu maďarských ozbrojených síl genpor. Tibora Benkő a veľvyslanca Estónska v SR Reina Oidekivima. Všetkým predstavil strategické dokumenty, ktoré pripravil rezort obrany.
 
Témou rokovania s ministrom Schellingerom bola predovšetkým dlhoročná vynikajúca spolupráca Ozbrojených síl SR s Národnou gardou štátu Indiana, a to tak v oblasti výcviku predovšetkým s 5. plukom špeciálneho určenia, ako aj v oblasti spoločných cvičení.
 
„Spolupráca našich vojakov bola aj tento rok veľmi aktívna. Oceňujem, že príslušníci Národnej gardy štátu Indiana sa minulý týždeň zúčastnili na Slovensku na našom tohtoročnom najväčšom cvičení Slovenský štít 2017,“ povedal minister obrany Gajdoš. Zároveň tiež ocenil účasť partnerov na kurze ISOC v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
 
S náčelníkom generálneho štábu OS Maďarska genpor. Tiborom Benkő sa minister obrany SR Peter Gajdoš zhodol na dôležitosti regionálnej spolupráce, a to aj vo formáte V4. Vyzdvihol tiež spoločný projekt TISA, v rámci ktorého sa koncom septembra tohto roku uskutočnil už 15. ročník cvičenia Blonde Avalanche, na ktorom sa už tradične zúčastnili aj maďarskí vojaci.
 
Na stretnutí s estónskym veľvyslancom Reinom Oidekivim bolo témou rokovania aj aktuálne predsedníctvo Estónska v Európskej únii. V tejto súvislosti minister Gajdoš ocenil, že v rámci neformálneho stretnutia ministrov obrany bolo do programu zakomponované aj kybernetické cvičenie.
Obrázok:top
Autor:MO SR - KOd
Autor foto:MO SR - Ivan Kelement
Autor video:
Top správa:Nie
Poradie TOP správ:4
Pridať sociálne buttony?:Áno
Nedávať do galérie:Nie
Nedávať do tlačových správ:Nie
Anglický názov:Minister Gajdoš receives three representatives from abroad
( !!! nezaklikávať !!! ) Slovenské V4:Nie
Anglická správa aj do V4:Nie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>