MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Fotogaléria


Slovensko podporuje vstup Gruzínska do NATO

Štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák na pôde rezortu prijal veľvyslanca Gruzínska v SR Revaza Gačečiladzeho.

Diskutovali o nadchádzajúcom samite NATO v Bruseli, perspektívach členstva Gruzínska v NATO a o spolupráci NATO – Gruzínsko.

R. Ondrejcsák potvrdil, že SR je dlhodobo zástancom tzv. politiky otvorených dverí NATO a vstupom Čiernej Hory do NATO sa prístupový proces do NATO nezastavil. Rovnako SR podporuje integračné úsilie Gruzínska i ďalších krajín do NATO.

Partneri sa zhodli, že nadchádzajúci samit NATO vyšle silný signál partnerstva s Gruzínskom. Už dnes je spolupráca NATO – Gruzínsko veľmi intenzívna. Slovensko k tomu prispieva aj pôsobením experta na obranné vzdelávanie v Tbilisi.

Autor: MO SR - KaŠTAT, Foto: MO SR - KaŠTAT - Dátum: 21.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 19

Do Lotyšska odchádza plniť úlohy 150 vojakov

Do Lotyšska odchádza plniť úlohy ďalších 150 slovenských vojakov. Nadviažu tak na minuloročné pôsobenie príslušníkov Ozbrojených síl SR v Pobaltí a pripoja sa k dvom styčným dôstojníkom, ktorí v Lotyšsku pôsobia v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti už od novembra minulého roka. Počas slávnostného nástupu v priestoroch 11. mechanizovaného práporu Martin sa dnes s nimi rozlúčili aj minister obrany SR Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko. 
 
„Chcem zdôrazniť, že naši vojaci nebudú plniť bojové úlohy. Práve naopak, do Lotyšska odchádzajú plniť úlohy založené na princípe solidarity, budú sa podieľať na eliminovaní akýchkoľvek hrozieb, ktorým Aliancia čelí a spoločne sa pripravovať na reakciu voči akejkoľvek možnej agresii,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že aj týmto krokom Slovensko potvrdzuje, že nie je iba konzumentom, ale je aktívnym prispievateľom ku kolektívnej bezpečnosti.
 
Podľa slov náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniela Zmeka sú príslušníci vysielanej jednotky plne pripravení na všetkých úrovniach. „Preto pevne verím, že všetky náročné úlohy operácie, či už výcvikové, alebo operačné, budú splnené v plnom rozsahu,“ dodal. 
 
„Počas prípravy sme sa zodpovedne venovali najmä otázkam taktiky a operačných postupov, ktoré sme súčasne za účelom zjednotenia konzultovali aj so zahraničným partnerom,“ doplnil veliteľ vysielaného kontingentu mjr. Vladimír Moško.
 
Slovensko vysiela v rámci svojho príspevku príslušníkov mechanizovanej roty, Vojenskej polície, Národného podporného prvku, čaty opráv a zdravotníkov. V rámci bojovej skupiny vo výcvikovom priestore Adaži budú pod velením Kanady pôsobiť celkovo šesť mesiacov a v januári ich vystrieda ďalšia rotácia.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 21.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 147

Minister Gajdoš si v Zalaváre pripomenul 1155. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Minister obrany SR Peter Gajdoš si dnes v maďarskom Zalaváre uctil pamiatku sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 1155. výročia ich príchodu na Veľkú Moravu. Obec Zalavár je jedným z miest, v ktorom sv. Cyril a Metod počas svojej misie pôsobili. Na spomienkovej slávnosti, ktorá je zároveň 7. stretnutím vojenských ordinariátov Slovenska a Maďarska, sa zúčastnil aj maďarský minister obrany Tibor Benkő, J.E. Mons. František Rábek a J.E. Mons. László Bíró. 
 
„Slovákov a Maďarov spája spoločná kapitola dejín, spoločná kresťanská tradícia a spoločné hodnoty. Jedným zo svedectiev histórie našich dvoch národov je aj toto miesto, kde pred vyše 1000 rokmi pôsobili svätí Cyril a Metod,“ uviedol minister Gajdoš. „Cyril a Metod boli vzdelaní, ovládali cudzie jazyky a predstavovali jednotu medzi východom a západom, ktorú dnes niekedy ťažko hľadáme. V tomto môžu byť pre nás aj dnes veľkou inšpiráciou,“ dodal šéf rezortu obrany.
           
Obec Zalavár bola jedným z centier pôsobenia Cyrila a Metoda počas ich misie na Veľkej Morave. Stalo sa tak, keď počas cesty do Ríma pôsobili tri mesiace vo vtedajšom Blatnohrade (dnes Zalavár) na dvore Koceľa, syna nitrianskeho kniežaťa Pribinu. Pri obci sa nachádza rozsiahle archeologické nálezisko z obdobia Veľkej Moravy – základy Pribinovho hradu a Baziliky sv. Hadriána.V roku 2013 bolo v Zalaváre slávnostne odhalené súsošie sv. Cyrila a Metoda.
 
Pri príležitosti návštevy Maďarska dnes minister Gajdoš rokoval aj so svojim maďarským kolegom Tiborom Benkőm. Išlo o ich prvé  bilaterálne stretnutie od vymenovania ministra Tibora Benkő do funkcie. Témou spoločného rokovania bola vzájomná spolupráca v oblasti bezpečnosti a obrany, ako aj priority slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine, ktoré Slovensko po Maďarsku prevezme už budúci mesiac. Zároveň hovorili aj o pripravovanom memorande o porozumení v súvislosti so spoločným pôsobením v mierovej misii UNFICYP na Cypre.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 16.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 407

Ministerstvo obrany SR nebude pokračovať v trestnom oznámení na poslanca Krajniaka

Ministerstvo obrany SR nebude pokračovať v trestnom oznámení na poslanca NR SR Milana Krajniaka. Informoval o tom dnes generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko. Včerajší poslanecký prieskum branno-bezpečnostného výboru potvrdil, že obstaranie bojových obrnených vozidiel 8x8 formou vláda – vláda je najefektívnejšou a najtransparentnejšou formou realizácie tohto projektu.
 
„Do povedomia sa dostal celý rad nepravdivých informácií o spôsobe obstarania bojových obrnených vozidiel 8x8. V tejto súvislosti sme navrhli, aby bol v rezorte obrany vykonaný poslanecký prieskum, na ktorom sa zúčastnil predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko, ako aj jeho člen Milan Krajniak,“ uviedol generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko. Ako ďalej vysvetlil, na základe poslaneckého prieskumu potvrdil člen branno-bezpečnostného výboru Milan Krajniak, že jedinou možnosťou, ako realizovať plán rozvoja a výstavby ozbrojených síl nekorupčnou cestou, je realizácia projektu bojových obrnených vozidiel 8x8 formou vláda – vláda. „Zároveň sme sa spoločne zhodli na tom, že nepravdivé tvrdenie pána Krajniaka v súvislosti s 20 percentnou províziou bolo nesprávne zamenené s kategóriou obchodnej marže, ktorá je výrazne nižšia ako uvedených 20 percent,“ doplnil.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Pavol Vitko - Dátum: 15.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 369

Minister Gajdoš rokoval v Srbsku

Minister obrany SR Peter Gajdoš sa zúčastnil na oficiálnej návšteve Srbskej republiky. Okrem rokovania so svojim rezortným partnerom Aleksandrom Vulinom sa stretol aj s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Srbskej republiky Ivicom Dačićom a podpredsedom Národného zhromaždenia Srbskej republiky Vladimirom Marinkovićom. Šéf slovenského rezortu obrany počas rokovaní so srbskými partnermi zhodnotil aktuálnu politicko-bezpečnostnú situáciu v regióne západného Balkánu, potvrdil podporu SR v rámci integračného úsilia Srbskej republiky do Európskej únie a prediskutoval aj konkrétne možnosti rozvoja bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany.
 
„Slovensko vníma Srbsko ako strategického partnera a zároveň ako významný faktor bezpečnostnej a politickej stability západného Balkánu. Jeho pozícia je dôležitá najmä v súčasnosti, keď je zrejmé, že v Európe silnejú rôzne extrémistické sily a ohrozujú dlho budovanú stabilitu a európske hodnoty,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň doplnil, že rozširovanie EÚ je jednou z kľúčových zahranično-politických priorít Slovenska, pričom naša krajina je pripravená pomôcť aj prakticky, a to odovzdaním skúseností z oblasti vzdelávania, verejnej diplomacie, či reformy bezpečnostného sektora.
 
„Veľmi oceňujeme postoj a odvahu Slovenska najmä vo chvíľach, keď iné krajiny potrebujú pomoc. Sme vám nesmierne vďační za to, že vaša krajina neuznala jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova,“ uviedol srbský minister obrany Aleksandar Vulin. „Budeme spolupracovať, učiť sa navzájom a budeme sa snažiť rozvíjať naše civilno-vojenské vzťahy,“ dodal.   
 
Srbskí partneri počas rozhovorov ocenili postoj Slovenska k proeurópskemu smerovaniu Srbska, ako aj podporu zachovania jeho teritoriálnej integrity. Rovnako tak vyzdvihli úspešné spoločné pôsobenie v rámci operácií a misií medzinárodného krízového manažmentu, pričom pozitívne zhodnotili najmä spoluprácu v misii UNFICYP na Cypre. 
 
Počas rokovania ministra obrany SR s jeho rezortným partnerom boli prediskutované aj konkrétne možnosti rozvoja bilaterálnej spolupráce v oblasti vyzbrojovania, vojenského výcviku, vzdelávania a odbornej prípravy príslušníkov ozbrojených síl oboch krajín. V tejto súvislosti minister Gajdoš pripomenul svojmu kolegovi ponuku na účasť príslušníkov ozbrojených síl Srbska na odbornej príprave RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch a v Medzinárodnom kurze pre štábnych dôstojníkov ISOC na Akadémii Ozbrojených síl SR. Súčasťou rozhovorov bola aj potenciálna účasť tretích krajín v iniciatíve PESCO, vrátane Srbska, čomu je SR vzhľadom na pridanú hodnotu, ktorú môžu tretie štáty v PESCO ponúknuť, vysoko otvorená.
 
V rámci stretnutia minister Gajdoš srbského ministra Vulina informoval aj o strategických dokumentoch rezortu obrany a z nich vyplývajúcich modernizačných procesoch, ako aj podpore domáceho zbrojárskeho priemyslu. Práve oblasť obranného priemyslu a systematickú podporu kooperácie podnikov obranného priemyslu oboch krajín označil za jednu z ďalších možností, kde je možné prehlbovať spoluprácu.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 15.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 424

Minister obrany P. Gajdoš si v Srbsku pripomenul 100. výročie najväčšej vzbury slovenských vojakov počas 1. svetovej vojny

Minister obrany SR Peter Gajdoš si dnes v Srbsku pripomenul minulotýždňové 100. výročie vzbury vojakov trenčianskeho pešieho pluku známe ako Kragujevská vzbura. Išlo o najväčšiu a najtragickejšiu vzburu v rakúsko-uhorskej armáde počas 1. svetovej vojny, po potlačení ktorej bolo v roku 1918 odsúdených a popravených 44 slovenských vojakov. 
 
„Moderný svet častokrát zabúda na hrôzy, ktoré prinášajú ozbrojené konflikty. Dnes som vzdal úctu 44 slovenským vojakom, ktorí sa pred 100 rokmi postavili na odpor vojne a útlaku, a to aj napriek tomu, že vedeli, čo ich v prípade neúspechu čaká,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš. 
 
71. peší pluk (trenčiansky) vznikol v roku 1860, pričom od roku 1882 bolo jeho veliteľstvo dislokované v Trenčíne. Išlo o pluk s najvýraznejším slovenským zastúpením v rakúskej a neskôr rakúsko-uhorskej armáde. Jeho príslušníci pochádzali najmä z Trenčianskej, Oravskej a Turčianskej župy. 
 
Odpor proti vojne, únava a odhodlanie vzoprieť sa odchodu na južný front len krátko po návrate z náročného ruského zajatia vytvorili v rámci slovenskej posádky trenčianskeho pluku v srbskom Kragujevci napätie. To vyústilo do vzbury, z ktorej bolo následne 8. júna 1918 obžalovaných 81 vojakov. Z nich odsúdil mimoriadny vojenský súd na trest smrti zastrelením ešte v ten deň 44 Slovákov. 
 
Šéf rezortu obrany si v Srbsku uctil aj pamiatku civilných obetí 2. svetovej vojny pri pamätníku Zlomené krídla.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 14.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 400

P. Gajdoš: Zvažujeme naplnenie súčasného mandátu v Resolute Support, ako aj ďalšiu finančnú podporu pre Afganistan

Slovenská republika zvažuje naplniť svoj mandát v operácii Resolute Support v Afganistane a pripravuje aj rozhodnutie o ďalšom financovaní na podporu Afganskej národnej armády. Definitívne stanovisko k naplneniu týchto záväzkov vyjadrí na júlovom samite hláv štátov členských krajín NATO. Po dnešnom stretnutí ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli to uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. 
 
„Slovensko dlhodobo prispieva do úsilia Aliancie stabilizovať Afganistan a vnímame aj potrebu zaplniť existujúce prázdne miesta v operácii Resolute Support,“ povedal šéf rezortu obrany. „A tiež rozumieme aj potrebe pokračovať s finančnou podporou pre Afganskú národnú armádu aj po roku 2020. Rozhodnutie o pokračovaní financovania bude prijaté do júlového samitu v Bruseli,“ dodal.
 
Na okraj zasadnutia ministri obrany krajín V4 dnes v Bruseli zároveň potvrdili podpisom memoranda o porozumení vybudovanie veliteľstva logistickej podpornej skupiny krajín V4. „Veliteľstvo spoločnej podpornej logistickej skupiny spolu s pričlenenými jednotkami bude prvou stálou štruktúrou krajín V4 plniacou úlohy pre potreby NATO," uviedol minister obrany Peter Gajdoš a zároveň doplnil, že v rámci veliteľstva bude pôsobiť 28 príslušníkov Ozbrojených síl SR.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - KOd - Dátum: 08.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 653

Aliancia hodnotí obranné plány Slovenska pozitívnejšie ako v minulosti

Severoatlantická aliancia hodnotí obranné plány Slovenskej republiky pozitívnejšie ako v minulosti. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia rokov 2017 - 2018, ktorými sa dnes zaoberali ministri obrany členských krajín NATO na rokovaní Severoatlantickej rady. 
 
„V porovnaní s minulým hodnotením, NATO ocenilo predovšetkým naše postupné zvyšovanie výdavkov na obranu, ktoré by malo v roku 2020 dosiahnuť 1,6 % a v roku 2024 deklarované 2 % HDP. Aliancia tiež pozitívne hodnotí príspevky Slovenska do operácií a misií NATO, predovšetkým zapojenie sa do iniciatívy tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. „Na druhej strane zaostávame s plnením cieľa vybudovania ťažkej mechanizovanej brigády. Z tohto dôvodu pristúpila SR k urýchleniu vybudovania tankového práporu a pokračuje v obstarávaní bojových obrnených vozidiel 8x8,“ doplnil šéf rezortu obrany. Zároveň zdôraznil, že je vždy potrebné dávať do adekvátneho pomeru požiadavky Aliancie s reálnymi možnosťami danej krajiny a v zmysle článku 3 Washingtonskej zmluvy je SR povinná zvyšovať svoje obranné spôsobilosti na národnej úrovni.  
 
V tejto súvislosti tiež minister Gajdoš pripomenul, že napriek tomu, že NATO nepovažuje modernizáciu slovenského taktického letectva za prioritu, pretože podľa názoru Aliancie môžeme splniť záväzky NATINAMDS aj so súčasnými lietadlami MiG-29 alebo iným spôsobom. Jeho obnovu ale považuje súčasné vedenie rezortu obrany za principiálnu otázku zabezpečenia suverenity krajiny. „A preto platí, že najneskôr do konca júna predložím vláde SR materiál ďalšieho postupu oblasti zabezpečenia nášho vzdušného priestoru,“ vysvetlil. V súvislosti s problémom navyšovania vojenského personálu rezort obrany pripravuje koncepciu doplňovania personálu a novelu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, kde je hlavným zámerom motivovať príslušníkov ozbrojených síl ku kariérnemu rastu. 
 
Hodnotiaca správa sa realizuje na dvojročnej báze a pozostáva z troch častí – sumárneho hodnotenia, štábnej analýzy a tabuľkovej časti, pričom štábna analýza a tabuľková časť sú Severoatlantickou alianciou označené stupňom „NATO RESTRICTED“, alebo vyššie, pričom rovnako je to vo všetkých členských krajinách. Sumárne hodnotenie bude na základe požiadavky Ministerstva obrany SR následne dostupné oprávneným subjektom (v zmysle platnej legislatívy).
 
Šéf slovenského rezortu obrany sa dnes zúčastnil aj na sympóziu k Vojenskej mobilite, ktorej cieľom je rýchla a efektívna preprava jednotiek a materiálu  v prospech zvýšenia reakcieschopnosti spojencov v prípade krízových situácií, a ktorá patrí medzi projekty iniciatívy PESCO pod vedením Holandska. Ministri hovorili o pripravenosti ozbrojených síl a ich posilnení a zabezpečení. Šéf slovenského rezortu obrany v tejto súvislosti zdôraznil, že ak máme jeden súbor síl, potrebujeme jeden súbor ciest".

Autor: MOSR - KOd, Foto: MOSR - KOd - Dátum: 07.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 492

Deti zo Svidníka oslávili svoj sviatok s vojakmi

Stovky detí zo Svidníka a okolia dnes oslávili svoj deň netradične - s vojakmi, ktorí im pripravili „Deň detí s Ozbrojenými silami SR“ v areáli Vojenského historického múzea. Počas dňa mali možnosť bližšie sa zoznámiť s prácou, ale aj s výstrojom a výzbrojou profesionálnych vojakov. Pozdraviť deti a podporiť ich záujem o obranu vlasti prišiel aj minister obrany SR Peter Gajdoš, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky genpor. Daniel Zmeko, štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marián Saloň a poslankyňa Národnej rady SR za Slovenskú národnú stranu Magdaléna Kuciaňová. 
 
„Povolaniu profesionálneho vojaka častokrát uberá na popularite fakt, že verejnosť bežne do priameho kontaktu s prácou vojakov neprichádza. Preto som veľmi rád, že dnes máme možnosť malým aj veľkým, priblížiť každodennú prácu profesionálnych vojakov a pozdvihnúť tak povedomie o tom, že práve oni sú tí, ktorí sú pripravení pre obranu štátu a jej obyvateľov, a teda sú pripravení pomáhať 24 hodín denne, 7 dní v týždni,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. „Budem preto veľmi rád, ak dnešný deň inšpiruje niektoré z detí a možno aj dospelých práve pre povolanie vojaka,“ dodal.
 
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky genpor. Daniel Zmeko zdôraznil, že ho teší každá príležitosť na stretnutie a komunikáciu ozbrojených síl s verejnosťou. „Dnes tu máme do 200 profesionálov z našich ozbrojených síl z rôznych druhov vojenských odborností, ako aj 76 kusov techniky. Verejnosti tak môžeme predstaviť celú škálu úloh, ktoré plnia ozbrojené sily preto, aby mohli v noci deti, ktorým dnešný deň patrí, pokojne spávať,“ povedal. 
 
Riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Miloslav Čaplovič pripomenul, že  návštevníci Vojenského historického múzea vo Svidníku majú popri dnešnej oslave Dňa detí možnosť vidieť komplexnú expozíciu venovanú vojenským dejinám Slovenska aj počas celého roka. Zároveň dodal, že múzeum, ako aj ostatné historické pamiatky mesta sa tešia vysokej návštevnosti.
 
Spoluprácu s rezortom obrany ocenil aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák.“Veľa pre nás znamená, že vojaci pripravili oslavy Dňa detí práve tu v našom meste. Veľmi si to vážime,” povedal.
 
Celodenný program odštartoval prelet vrtuľníka UH-60 Black Hawk, pričom návštevníci mali možnosť vidieť aj zoskoky výsadkárov, boj zblízka, zadržanie páchateľa, ukážky činnosti kynológov a mnoho ďalších dynamických ukážok. Okrem toho sa mohla verejnosť bližšie zoznámiť s technikou, výstrojom a výzbrojou profesionálnych vojakov, z ktorých zaujal najmä tank T-72, bojové vozidlá pechoty, ale aj mínomety, raketomety a ďalšie. 
 
Pri tejto príležitosti zároveň rezort obrany ocenil víťazov výtvarnej súťaže „Vojaci očami detí“, do ktorej sa tento rok zapojilo skupinovo 183 škôl a 6 jednotlivcov. Porota zložená z odborníkov tento rok hodnotila celkovo až 1 662 súťažných výtvarných prác v dvoch súťažných kategóriách. Išlo o najväčší počet prác za posledné roky.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Pavol Vitko - Dátum: 02.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 983

Minister Gajdoš rokoval s holandským veľvyslancom H. COR van der Kwastom

Minister obrany Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany prijal veľvyslanca Holandského kráľovstva Henka COR van der KWASTA. Počas spoločného stretnutia diskutovali o aktuálnych témach, bilaterálnej spolupráci v oblasti obrany, ale aj o spolupráci v rámci štruktúr NATO a EÚ, predovšetkým o iniciatíve PESCO a jednotlivých projektoch. Veľvyslanec na stretnutí ministrovi Gajdošovi tiež odovzdal aj holandskú Bielu knihu o obrane, ktorá obsahuje informácie o spôsobilostiach a plánovaných investíciách.
 
„Aktívnou spoluprácou v rámci NATO a EÚ môžeme zosúladiť  postupy v oblasti obrany a bezpečnosti a aj týmto spôsobom efektívne a včas reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš, pričom zdôraznil, že smerovanie oboch krajín je jednoznačne proeurópske a proatlantické.
 
Témou stretnutia boli aj záväzky vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách. Minister Gajdoš informoval o vyslaní do 152 príslušníkov OS SR do Pobaltia v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti, ako aj o príspevku slovenských vojakov, ktorí v rámci výcvikovej aktivity NATO (NTCB-I) školia príslušníkov irackých bezpečnostných síl v oblasti mechanického odmínovania, ako aj v oblasti výcviku v údržbe a opravách sovietskej vojenskej techniky. V tejto súvislosti poďakoval aj za finančnú podporu Holandska na slovenský projekt v oblasti odmínovania. Jednou z tém rokovania bola aj agenda Európskej únie v oblasti obrany, najmä úspešný slovenský projekt nepriamej palebnej podpory „EuroArtillery“ a tiež projekt vojenskej mobility, kde je vedúcou krajinou Holandsko.
 
Šéf rezortu obrany na stretnutí tiež ocenil dlhodobú podporu Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (ISOC) na Akadémii Ozbrojených síl SR generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši zo strany Holandska. Zároveň vyzdvihol potenciál spolupráce v oblasti spoločného výcviku a nasadenia jednotiek, ako aj možnosti, ktoré ponúka výcvikové a testovacie centrum RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch a Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť EOD v Trenčíne.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - KOd - Dátum: 01.06.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 372

Minister Gajdoš odovzdal vojakom modernizované bojové vozidlá pechoty

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes v priestore Prevádzky špeciálneho skúšobníctva Lieskovec spoločnosti Konštrukta Defence v Dubnici nad Váhom odovzdal vojakom do užívania 21 kusov modernizovaných bojových vozidiel pechoty v dvoch verziách. Určené sú pre prápor ISTAR a pre mechanizované jednotky. Vozidlá symbolicky prevzal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko.
 
„Od samého začiatku deklarujeme potrebu modernizácie našich ozbrojených síl a toto je jeden z krokov, ktorým tento náš záväzok reálne plníme. Životnosť bojových vozidiel pechoty sme ich modernizáciou predĺžili minimálne o ďalších 20 rokov, pričom nové vozidlá tohto typu by nás stáli niekoľkonásobne viac ako toto riešenie, ktoré sme zvolili,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako vysvetlil, modernizácia jedného vozidla pre prápor ISTAR bola v hodnote 1,1 milióna eur a 1,5 milióna eur pre mechanizované jednotky.
 
Podľa generálneho tajomníka Služobného úradu MO SR Jána Hoľka je táto modernizácia reálnym napĺňaním Dlhodobého plánu rozvoja a výstavby. “Tu je vidieť výsledok našej snahy, že dnes sme vojakom odovzdali 21 modernizovaných vozidiel. Teší ma, že tento projekt zrealizovali naše podniky a máme schopných a odborne pripravených ľudí,” povedal.
 
Náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Daniel Zmeko zdôraznil, že dnes prevzatá bojová technika bude plnohodnotne využitá na zvýšenie spôsobilostí práporu ISTAR, zvlášť prieskumnej roty, ktorá s touto technikou a jej špeciálnou výbavou bude spĺňať požiadavky na vykonávanie prieskumu v súlade s výstavbou ťažkej mechanizovanej brigády. “Vozidlá pre mechanizované jednotky budú využité pre plnenie našich záväzkov, či už je to do predsunutej prítomnosti v Pobaltí, alebo výstavby bojových skupín,” vysvetlil. 
 
Aj v tomto prípade rezort obrany potvrdil, že podpora domáceho obranného priemyslu patrí k prioritám súčasného vedenia. Generálnym zhotoviteľom projektu, ktorý sa realizoval v dvoch etapách, bola štátna firma Konštrukta Defence, a. s. Jej generálny riaditeľ Roman Ušiak pripomenul, že projekt modernizácie vozidiel bol spracovaný podľa špecifikácie ozbrojených síl. “Následne bol spracovaný prototyp, ktorý prešiel kompletnými vojskovými skúškami, čím boli overené všetky požadované parametre a následne sme začali so sériovou modernizáciou,” povedal.
 
Z  počtu 21 modernizovaných bojových vozidiel, ktoré boli dnes odovzdané vojakom, je pre Prápor ISTAR v Prešove určených 11 kusov a pre mechanizované jednotky zvyšných 10 kusov. Celkovo  bude v rámci celého projektu zmodernizovaných 35 kusov bojových vozidiel pechoty, pričom časť z nich už bola vojakom odovzdaná na výcvik a prípravu ich spôsobilostí.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - KOd - Dátum: 29.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 2131

Medzinárodný deň mierových síl OSN si pripomenuli aj predstavitelia rezortu obrany a ozbrojených síl

Slovenskí profesionálni vojaci pomáhajú udržiavať mier a bezpečnosť v rámci misií Organizácie spojených národov (OSN) už 25 rokov. Od vzniku Slovenskej republiky pomáhalo doteraz v 19-tich mierových misiách takmer 7 500 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Predstavitelia rezortu obrany a ozbrojených si dnes pri Pamätníku zmierenia pripomenuli Medzinárodný deň mierových síl OSN a uctili pamiatku 6-tich kolegov, ktorí pri plnení úloh zomreli.
 
„Aj napriek odlúčeniu od domova a častokrát veľmi náročným podmienkam naši vojaci už 25 rokov odovzdávajú  svoje skúsenosti tým, ktorí to za hranicami Slovenska potrebujú, za čo im patrí naše poďakovanie a podpora. A samozrejme, nikdy nemôžeme zabudnúť na tých, ktorí sa už žiaľ, k svojim blízkym domov nevrátili,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. Zároveň sa dnes spojil aj so slovenskými vojakmi v zahraničí, ktorí aktuálne plnia úlohy pod hlavičkou OSN.
 
V súčasnosti pôsobí v misiách OSN 141 príslušníkov Ozbrojených síl SR, z toho 9 žien v mierovej misii UNFICYP na Cypre a ďalší dvaja vojaci plnia úlohy v  mierovej pozorovateľskej misii UNTSO na Golanských výšinách na hraniciach Izraela so susednými štátmi.  
 
Od roku 1993 plnilo úlohy v rámci medzinárodného krízového manažmentu v misiách a operáciách pod záštitou OSN, NATO a EÚ viac ako 18 100 príslušníkov Ozbrojených síl SR, z toho viac ako 500 žien, pričom aktuálne v zahraničí pôsobí 244 príslušníkov Ozbrojených síl SR, z toho 12 žien. 

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Pavol Vitko - Dátum: 29.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 682

Vojenskí policajti sa po úspešnom splnení úloh vrátili zo Stredomoria, Slovensko nateraz ukončilo pôsobenie v operácii SOPHIA

Príslušníci Vojenskej polície, ktorí pôsobili v Stredozemnom mori v rámci druhej rotácie v operácii EUNAVFOR MED Sophia II, sa po úspešnom splnení úloh vrátili na Slovensko. 10 vojenských policajtov dnes v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici privítal riaditeľ Vojenskej polície plukovník Michal Migát. Pôsobenie vojenských policajtov v tejto operácii bolo nateraz v zmysle Národnou radou SR schváleného mandátu ukončené. Opätovne sa do tejto operácie zapojíme pravdepodobne v roku 2020.
 
„Som veľmi hrdý na úspešné pôsobenie našich príslušníkov v operácii Európskej únie Sophia, ako aj na skutočnosť, že sme prispeli k bezpečnosti v Európskej únii. Pevne veríme, že budeme opäť pokračovať v tejto spolupráci s nemeckým partnerom,“ povedal riaditeľ Vojenskej polície plukovník Michal Migát.  
 
Od januára tohto roku pôsobila v tzv. "Boarding teame" na lodi pod nemeckým velením druhá rotácia zložená z dvoch päťčlenných tímov, príslušníkov slovenskej Vojenskej polície, ktorá v Stredomorí plnila úlohy medzinárodnej operácie EUNAVFOR MED Sophia. Slovenský naloďovací „boarding“ tím sa počas zásahu podieľal na záchrane viac ako 400 migrantov, z toho 41 žien a 9 detí.
 
Cieľom operácie EUNAVFOR MED Sophia je zastaviť prevádzanie ľudí z afrických štátov do Európy v súvislosti s migračnou krízou. Slovenská republika sa do svojej historicky prvej námornej operácie zapojila v auguste minulého roka. Príslušníci Vojenskej polície majú za sebou desiatky záchranných operácií a kontrol iných plavidiel.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Jozef Žiak - Dátum: 25.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 1164

Česko-slovenské légie vznikli v Taliansku presne pred 100 rokmi, ich vznik si pripomenula aj delegácia zo Slovenska

Presne pred sto rokmi 24. mája 1918 prevzal na Benátskom námestí v Ríme gen. Milan Rastislav Štefánik z rúk vtedajšieho talianskeho premiéra Vittoria Emanuela Orlanda prvú zástavu česko-slovenských légií, čo de iure znamenalo uznanie Česko-Slovenska ešte pred jeho oficiálnym vznikom. Túto významnú historickú udalosť si dnes na pamätnom mieste na Benátskom námestí v Ríme pripomenula aj slovenská delegácia, okrem ministra obrany SR Petra Gajdoša aj predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko a náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Daniel Zmeko. 
 
„Bojová zástava, ktorú na tomto mieste presne pred 100 rokmi prevzal generál Milan Rastislav Štefánik, sa stala symbolom aj pre ďalšie budúce podoby armád, ozbrojených síl a ich útvarov. Bola základným kameňom pre vznik samostatného česko-slovenského vojska a spoločného štátu Čechov a Slovákov. Dôležitosť a význam tejto bojovej zástavy potvrdzuje aj fakt, že do dnešného dňa platí, že ak nejaký útvar príde o svoju bojovú zástavu, tak zaniká,“ uviedol minister Peter Gajdoš.
 
Generál Milan Rastislav Štefánik, ktorý zakladal légie nielen tu v Taliansku, ale aj v Rusku a vo Francúzsku, bol Európan dnešného typu. Bol veľký vlastenec, ale nie nacionalista a slobodu našich národov nechcel preto, aby sme utláčali iných, ale aby sme boli rovní a rovnoprávni v rodine európskych národov. Ako dediči jeho odkazu musíme byť hrdí na to, že už pred sto rokmi rozmýšľali naši vlastenci týmto spôsobom,“ ocenil zásluhy generála M. R. Štefánika predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko. „Česko-slovenské légie dláždili cestu vzniku nového štátu na mape Európy. Sú preto zaslúžene jedným z našich symbolov a tradícií,“ doplnil riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Miloslav Čaplovič. 
 
Česko-slovenský odboj v Taliansku siaha do roku 1917, keď sa tu vytvoril spolok zajatcov s názvom Česko-slovenský dobrovoľný zbor. Významný zlom v rozvoji légií nastal v apríli roku 1918, keď sa po náročných rokovaniach podarilo vtedy ešte plk. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi uzavrieť zmluvu medzi talianskou vládou a Československou národnou radou v Paríži o zriadení samostatného česko-slovenského vojska v Taliansku. Zo zmluvy vyplývalo, že Česko-slovenské vojenské jednotky budú súčasťou samostatnej československej armády vo Francúzsku, politicky boli podriadené Česko-slovenskej národnej rade v Paríži a vojensky podliehali veleniu talianskej armády. Uvedená zmluva je zároveň hodnotená ako fakticky prvé uznanie budúceho samostatného česko-slovenského štátu zo strany Dohody.  
 
Minister obrany Peter Gajdoš sa pri príležitosti spomienkovej slávnosti v Taliansku stretol aj s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl Talianska gen. Claudiom Grazianom. Počas rokovaní diskutovali najmä o aktuálnych výzvach európskej bezpečnosti, skúsenostiach z pôsobenia v medzinárodných misiách a operáciách, ako aj možnosti rozvoja bilaterálnej spolupráce. Okrem toho sa venovali aj očakávanému spoločnému pôsobeniu v rámci eFP v Lotyšsku, ale aj spolupráci Vojenskej polície s Talianskou jednotkou karabinierov v Iraku. Minister Gajdoš informoval generála Graziana aj o postupe v slovenskom projekte „EuroArtillery“, pričom ocenil účasť Talianska v ňom a recipročne sa zaujímal aj o taliansky PESCO projekt „Armoured Infantry Fighting Vehicle“, v ktorom je naopak účastníkom Slovenská republika. „S náčelníkom Generálneho štábu talianskych ozbrojených síl gen. Claudiom Grazianom sme sa zhodli na podpore záujmu Aliancie rozšíriť spôsobilosti v Afganistane, ale aj v Iraku. Slovenské ozbrojené sily majú v prípade rozšírenia spôsobilostí v Iraku záujem o posilnenie svojho príspevku tiež v oblasti výcviku štábov, ako aj v štruktúre velenia,“ povedal náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Daniel Zmeko po rokovaní.

Autor: MOSR - KOd, Foto: MOSR - KOd - Dátum: 24.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 888

Minister obrany Peter Gajdoš rokoval s guvernérom štátu Indiana Ericom Holcombom

Minister obrany Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany prijal guvernéra štátu Indiana Erica Holcomba. Témou spoločnej diskusie boli otázky týkajúce sa bilaterálnej spolupráce so Spojenými štátmi americkými, najmä s Národnou gardou štátu Indiana (INNG), ktorá pretrváva už takmer 25 rokov.

Spolupráca medzi nami je už dlhé roky na vynikajúcej úrovni, čoho dôkazom je množstvo medzinárodných cvičení, v rámci ktorých nás vojaci z Národnej gardy Indiana podporili svojou účasťou. Som rád, že tomu nebude inak ani tento rok počas nášho cvičenia Slovak Shield 2018,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš a zároveň vyzdvihol podporu Národnej gardy štátu Indiana pri transformačnom procese slovenských ozbrojených síl. 
 
Minister obrany Peter Gajdoš diskutoval s guvernérom štátu Indiana Ericom Holcombom aj o modernizačných projektov v zmysle systémovej a systematickej modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V tejto súvislosti v krátkosti informoval guvernéra štátu Indiana o Dlhodobom pláne rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. Témou diskusie bol aj výcvik slovenských pilotov pre vrtuľníky Black Hawk, kde minister Gajdoš poďakoval za pomoc zo strany USA, a tiež aj očakávané dodanie ďalších vrtuľníkov v najbližšom období.
 
Šéf rezortu obrany informoval guvernéra Holcomba o príspevku Slovenskej republiky v Iraku, kde slovenskí vojaci cvičia príslušníkov irackých bezpečnostných síl v oblasti mechanického odmínovania a výcviku a tiež v údržbe a opravách sovietskej vojenskej techniky v rámci výcvikovej aktivity NATO (NTCB-I), ako aj o operácii Resolute Support v Afganistane, kde slovenskí profesionálni vojaci plnia úlohy v silách špeciálneho určenia. Hovorili aj o plánovanom vyslaní do 152 príslušníkov Ozbrojených síl SR do Pobaltia v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti, ktoré minulý týždeň schválila Národná rada SR.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 21.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 327

Minister Gajdoš rokoval s estónskym ministrom obrany Jürim Luikom

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany rokoval s ministrom obrany Estónskej republiky Jürim Luikom. Hlavnými témami stretnutia boli otázky bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany, posilnená predsunutá prítomnosť a modernizácia ozbrojených síl.
 
„S Estónskom sme partnermi tak v NATO ako aj v Európskej únii, čiže rozhodne máme na čom stavať a rozvíjať našu vzájomnú spoluprácu, či už v oblasti vzdelávania, vojenských cvičení, iniciatívy PESCO, alebo obranného priemyslu,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš.
 
Šéf slovenského rezortu obrany na stretnutí vyzdvihol doterajšiu spoluprácu v oblasti vojenského vzdelávania medzi Akadémiou ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Baltic Defence College v Estónsku v rámci organizácie CEFME – Stredoeurópskeho fóra o vojenskom vzdelávaní. Zároveň informoval estónskeho ministra obrany o možnostiach spolupráce v rámci Centra výcviku Lešť, Výcvikového centra RCHBO Zemianske Kostoľany, ale aj účasti na kurze ISOC v Liptovskom Mikuláši.
 
Ministri obrany diskutovali aj o medzinárodných záväzkoch a pôsobení vojakov v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Minister Gajdoš informoval o príspevku Slovenskej republiky v Iraku, kde slovenskí vojaci cvičia príslušníkov irackých bezpečnostných síl v oblasti mechanického odmínovania a výcviku a tiež v údržbe a opravách sovietskej vojenskej techniky v rámci výcvikovej aktivity NATO (NTCB-I). Hovorili aj o aj plánovanom vyslaní do 152 príslušníkov Ozbrojených síl SR do Pobaltia v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti. Šéf slovenského rezortu obrany tiež vyzdvihol úspech projektu nepriamej delostreleckej palebnej podpory „EuroArtillery“ v rámci projektov PESCO. Témou bol aj projekt vojenskej mobility, spolupráca medzi Európskou úniou a NATO a nová veliteľská štruktúra NATO.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Pavol Vitko - Dátum: 18.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 234

Minister Gajdoš rokoval s P. Boškovićom, zhodnotili aj takmer ročné členstvo Čiernej Hory v NATO

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany rokoval so svojím rezortným kolegom z Čiernej Hory Predragom Boškovićom. Témami diskusie boli súčasné bezpečnostné výzvy, spolupráca v rámci NATO, podpora európskej integračnej snahy Čiernej Hory, ako aj možnosti rozvoja bilaterálnej spolupráce.
  
„Slovenská republika vždy podporovala a aj naďalej bude podporovať európsku perspektívu Čiernej Hory. Som presvedčený, že práve jej proeurópske a proatlantické smerovanie je významným impulzom pre stabilizáciu západného Balkánu,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. Zároveň ocenil integračné úsilie krajiny o členstvo v Európskej únii.
  
Témou rokovania bolo aj takmer ročné členstvo Čiernej Hory v NATO. Minister Gajdoš informoval ministra Boškovića aj o pôsobení slovenských vojakov v operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu, predovšetkým v rámci výcvikovej aktivity NATO v Iraku. V tejto súvislosti vyjadril šéf slovenského rezortu obrany presvedčenie, že aj Čierna Hora podporí transformáciu tejto aktivity na nebojovú misiu.
  
V rámci stretnutia diskutovali ministri obrany aj o možnostiach prehĺbenia bilaterálnej spolupráce prostredníctvom výmeny skúseností z reformy ozbrojených síl, vyzbrojovania, ako aj vojenského vzdelávania. V tejto súvislosti pripomenul minister Gajdoš aj ponuku Slovenska na spoluprácu v oblasti RCHBO, účasť na Medzinárodnom kurze pre štábnych dôstojníkov (ISOC) na Akadémii Ozbrojených síl SR, a aj možnú spoluprácu pri príprave EOD expertov v Centre výnimočnosti na Slovensku. Čiernohorskému ministrovi tiež predstavil strategické dokumenty, ako aj výsledky doterajšej modernizácie pozemných a vzdušných síl.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Pavol Vitko - Dátum: 18.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 297

Minister Gajdoš sa stretol s predsedom Vojenského výboru NATO gen. Pavlom

Minister obrany SR Peter Gajdoš  a náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Daniel Zmeko dnes na pôde rezortu obrany rokovali s predsedom Vojenského výboru NATO gen. Petrom Pavlom. Témou stretnutia bolo plnenie záväzkov Slovenska v Severoatlantickej aliancii, pôsobenie príslušníkov Ozbrojených síl SR v medzinárodnom krízovom manažmente, ale aj nadchádzajúci samit NATO v Bruseli. Šéf rezortu obrany tiež generálovi Pavlovi poďakoval za štvorročné pôsobenie vo funkcii na čele Vojenského výboru.
 
„Severoatlantická aliancia je bezpečnostným pilierom Slovenska a my sme jednoznačne aktívnym členom. Dôkazom toho je plánované vyslanie slovenských vojakov do Pobaltia v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti,“ uviedol minister Gajdoš s tým, že Slovensko nie je ľahostajné voči bezpečnostným hrozbám doma, ale ani za svojimi hranicami.
 
Šéf rezortu obrany generála Pavla informoval aj o veľtrhu obrannej techniky IDEB, kde tento rok vystavuje historicky najväčší počet vystavovateľov. Témou rokovaní boli tiež strategické dokumenty vypracované rezortom obrany, prebiehajúca modernizácia ozbrojených síl, ktorá súvisí aj s plnením záväzku vynakladať na obranu 2 % HDP. Diskutovali tiež o spolupráci EÚ - NATO, iniciatíve PESCO, slovenskom projekte Euroartillery, ale aj projekte vojenskej mobility, kde sa zhodli, že nejde iba o administratívno-legislatívnu záležitosť, ale týka sa celej infraštruktúry členských krajín NATO.
 
Minister Gajdoš a náčelník Generálneho štábu OS SR genpor. Zmeko sa vo štvrtok stretli aj s veliteľom Spojeneckého veliteľstva pre transformáciu gen. Denisom Mercierom, ktorého informovali o účasti slovenských vojakov na zahraničných misiách a operáciách a tiež o modernizačných projektoch rezortu obrany, ktorými Slovensko plní požiadavky Severoatlantickej aliancie.

Autor: MO SR - KOd, Foto: OS SR - Dátum: 18.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 258

Minister obrany Peter Gajdoš rokoval s indickým štátnym ministrom pre vonkajšie záležitosti Shri M. J. Akbarom

Prehĺbenie bilaterálnej spolupráce, podpora slovenského obranného priemyslu, ako aj modernizačné projekty vojenskej techniky boli hlavnými témami dnešného stretnutia ministra obrany SR Petra Gajdoša a štátneho ministra pre vonkajšie záležitosti Indickej republiky Shri M. J. Akbara. 

„Jednou z oblastí, v ktorých možno prehĺbiť vzájomnú spoluprácu medzi oboma krajinami, je oblasť obranného priemyslu. Je tu príležitosť podporiť produkty nášho domáceho zbrojárskeho priemyslu aj z našej pozície, aby bolo zrejmé, že ide kvalitné a konkurencieschopné produkty,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. Ako ďalej doplnil, výmena informácií a skúsenosti z procesu modernizácie vojenskej techniky by bola prínosom pre obe strany. Šéf rezortu obrany tiež pripomenul možnú spoluprácu v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania v Centre výcviku Lešť, výcvik indických vzdušných síl na letových simulátoroch Ozbrojených síl SR, ako aj možnosť pre príslušníkov indických bezpečnostných síl zúčastniť sa na dôstojníckom kurze ISOC na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Šéf rezortu obrany zároveň informoval indického štátneho ministra pre vonkajšie záležitosti o Dlhodobom pláne rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. „Systémová a systematická modernizácia Ozbrojených síl SR, a teda moderné a kvalitne vyzbrojené ozbrojené sily sú dôležitým predpokladom schopnosti Slovenskej republiky reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie,“ povedal. Ako ďalej zdôraznil, ambíciou Slovenska je dosiahnuť výšku obranných výdavkov na úrovni 1,6 % HDP do roku 2020 a 2 % do roku 2024.

Na záver stretnutia si minister Gajdoš a štátny minister Akbar vymenili aj názory na  Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2018, ktorý sa v týchto dňoch koná v Bratislave. Štátny minister Akbar ocenil vysokú úroveň podujatia, veľký počet vystavovateľov a prezentáciu kvalitných produktov.


Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 16.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 195

Minister Gajdoš otvoril Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, prezentuje najmodernejšie produkty zbrojárskeho priemyslu

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes v Bratislave otvoril 7. ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018. Počas troch dní na ňom predstaví novinky z obranného priemyslu celkovo 170 vystavovateľov z 18 krajín sveta, pričom ústrednou témou tohto ročníka je modernizácia ozbrojených síl. Rezort obrany, ktorý nad podujatím už tradične prevzal záštitu, sa na veľtrhu prezentuje statickými, ale aj dynamickými ukážkami s viac ako 300 kusmi techniky, výstroje a výzbroje. 
 
Ako minister obrany som hrdý na to, že tento rok sa po rokoch môžeme pochváliť aj novinkami – vrtuľníkom UH-60M Black Hawk, modernizovanými bojovými vozidlami  pechoty, ale napríklad aj doterajším výsledkom slovensko-fínskeho vývoja, ktorým je prototyp obrneného vozidla 8x8,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. „Chcem však zdôrazniť a potvrdiť, že v rámci modernizácie je pre nás alfou a omegou maximálna možná podpora domáceho obranného priemyslu tak, aby bol konkurencieschopný nielen v regióne, ale aj na svetových trhoch,“ dodal. 
 
„Počas tohtoročnej výstavy IDEB sa predstaví najviac slovenských výrobcov slovenskej zbrojnej techniky, odkedy sa táto výstava organizuje. A to je ďalší dôkaz toho, že naša technika má svoje miesto na trhu, je na svetovej úrovni a máme perspektívu, aby sa uplatnila nielen v našich ozbrojených silách, ale aj vo svete,“ povedal predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko.
 
Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko doplnil: „Som veľmi rád, že návštevníci tu budú mocť vidieť reálny výsledok vývoja a výskumu, čiže vozidlo, ktoré je na svetovej úrovni.“
 
Rezort obrany sa bude na tohtoročnom IDEBe prezentovať aj výstavou venovanou tohtoročným významným výročiam, akým je napríklad 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny, alebo 25. výročie vzniku Slovenskej republiky a jej armády, neskôr ozbrojených síl. Medzinárodný obranný veľtrh IDEB 2018 je pre návštevníkov otvorený do piatka 18. mája 2018.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 16.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 245

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>