Biela kniha o obrane Slovenskej republiky


Biela kniha o obrane Slovenskej republikyBezpečnostná rada SR a Vláda SR 28. septembra 2016 schválili novú Bielu knihu o obrane Slovenskej republiky, ktorá poskytuje politicko-strategický a zdrojový rámec dlhodobého rozvoja obrany štátu. Je strategickou víziou a komplexným východiskovým opatrením na zvyšovanie obranyschopnosti Slovenskej republiky. Zároveň je dôležitou súčasťou napĺňania Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Schválená Biela kniha o obrane SR zhŕňa výsledky implementácie predošlej verzie z roku 2013 a aktualizuje rozvojové zámery v súlade s prioritami Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Pritom zohľadňuje zásadnú zmenu bezpečnostného prostredia  a súvisiace opatrenia prijaté vládou Slovenskej republiky, ako aj v rámci NATO a EÚ. 

Dokument bol dokončený po širokej verejnej diskusii. Do nej rezort obrany zapojil poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, viacerých bývalých ministrov, bývalých štátnych tajomníkov a bývalých náčelníkov Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, zástupcov mimovládneho sektora vrátane záujmových združení s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám, ale aj predstaviteľov vybraných odborových organizácií a Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky.

Biela kniha o obrane Slovenskej republiky sa využije v príprave ďalších strategických, koncepčných a plánovacích dokumentov, ako aj návrhov úprav právneho rámca zaručovania obrany štátu. V neposlednom rade má ambíciu prispieť k rozšíreniu znalostí širšej verejnosti o  obrane štátu a poskytnúť zahraničným partnerom základný obraz o pripravenosti a odhodlaní Slovenskej republiky plniť svoje spojenecké a ostatné medzinárodné záväzky.


Biela kniha o obrane Slovenskej republiky 2016 vo formáte pdf (17 MB)
Biela kniha o obrane Slovenskej republiky 2016 vo formáte pdf - vysoká kvalita (149 MB)


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu