Akvizičná agentúra Bratislava - Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty


Dátum:13.10.2015
Číslo vestníka:202/15
Linka:https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/314526/
Typ obstarávania:oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Uverejnené v profile:Nie

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu