Akvizičná agentúra Bratislava - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení


Dátum:28.10.2015
Číslo vestníka:212/15
Linka:https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/316635
Typ obstarávania:výzva na predkladanie ponúk
Uverejnené v profile:Nie

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu