Akvizičná agentúra Bratislava - Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR


Dátum:09.09.2015
Číslo vestníka:178/15
Linka:http://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/310369
Typ obstarávania:oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Uverejnené v profile:Nie

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu