Rozvoj spolupráce so Súkromnou strednou odbornou školou, Exnárova 20, Bratislava - Ružinov má potenciál prispieť k úsiliu rezortu obrany o modernizáciu vojenského letectva

Ozbrojené sily Slovenskej republiky sa 20. novembra 2018 zúčastnili na Dni otvorených dverí Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20, Bratislava – Ružinov (SSOŠ Ružinov), ktorého cieľom bola propagácia učebných a študijných odborov, ktoré škola plánuje otvoriť v školskom roku 2019/2020. SSOŠ Ružinov realizuje vzdelávanie vo viacerých učebných a študijných odboroch technického zamerania, ktorých absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. V kontexte plánovanej modernizácie vojenského letectva, ako aj z hľadiska jeho súčasných potrieb je pre rezort obrany zaujímavý najmä študijný odbor mechanik lietadiel – mechanika. Zástupcovia Vzdušných síl OS SR a Regrutačnej skupiny Bratislava preto budúcim stredoškolákom prezentovali nielen všeobecné atribúty vojenského povolania, ale aj špecifiká profesionálnej služby vo vojenskom letectve.
 
Profil absolventa študijného odboru mechanik lietadiel – mechanika vyhovuje potrebám vojenského letectva a ponúka možnosť okamžitého uplatnenia na technických funkciách vo Vzdušných silách OS SR. Ďalšou z možností absolventov tohto študijného odboru je pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorá v spolupráci s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach už tretí akademický rok pripravuje pilotov, riadiacich letovej prevádzky a odborníkov na údržbu a prevádzku lietadiel pre potreby OS SR.

Autor: MO SR - SEĽUZ, Foto: MO SR - SEĽUZ - Dátum: 20.11.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 4980


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu