P. Gajdoš: Každá generálska hviezda je ocenením práce vojaka v prospech ozbrojených síl a Slovenska

Prezident SR Andrej Kiska, ktorý je zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR, dnes vymenoval do prvej generálskej hodnosti doterajšieho plukovníka gšt. Slavomíra Staviarskeho a do hodnosti generálmajor povýšil brigádneho generála Ľubomíra Svobodu. Zároveň do prvej generálskej hodnosti vymenoval aj plk.v.v. Ivana Čierneho za celoživotnú prácu v prospech vojenského športu.

„Každá generálska hviezda je ocenením doterajšej práce vojaka v prospech ozbrojených síl a celého nášho Slovenska, a to častokrát aj na úkor svojej rodiny a blízkych. No zároveň verím, že pánov generálov bude povýšenie motivovať ešte ku kvalitnejším výkonom. A zároveň budú príkladom aj pre ďalších profesionálnych vojakov,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.

„Vaše dnešné povýšenie na základe návrhu vlády z decembra minulého roka je prirodzeným uznaním Vašej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky. A preto nielen ja, vláda, ale predovšetkým naši občania oprávnene očakávajú, že vážnosť Vašej hodnosti potvrdíte v činnostiach, ktoré vykonávate,” povedal prezident SR Andrej Kiska.

V mene generálov sa poďakoval novovymenovaný brigádny generál Slavomír Staviarsky: „Chceme poďakovať za dôveru, ktorú týmto do nás vkladáte. Dovolím si za nás všetkých vyjadriť presvedčenie a uistiť vás, že v našej službe v prospech Slovenskej republiky budeme konať podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia tak, aby sme túto dôveru nesklamali a boli prínosom pre bezpečnosť a obranyschopnosť našej vlasti,” uviedol.

Brigádny generál Staviarsky v súčasnosti pôsobí ako náčelník Štábu strategického plánovania, generálmajor Svoboda je veliteľom Vzdušných síl Ozbrojených síl SR a brigádny generál v.v. Čierny je bývalý dlhoročný šéf vojenského športového centra, ktorý sa počas svojho pôsobenia výrazne zaslúžil o rozvoj vojenského športu.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 09.01.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 6345


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu