Stanovisko spoločnosti Patria k spoločnému slovensko-fínskemu vývojovému projektu 8x8

Obrázok k článku
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Fínskej republiky oznámili začiatok spoločného vývojového projektu bojového obrneného vozidla pechoty 8x8, pre ktorý spoločnosť Patria dodá podvozok vozidla Patria 8x8. 

Za priemyselných partnerov projektu ministerstvá obrany oboch krajín vybrali spoločnosti Konštrukta-Defence a. s. (hlavný dodávateľ), Patria Land Systems Oy (novovyvinutý podvozok) a EVPÚ a. s. (vežový komplet).

Projekt bojového obrneného vozidla 8x8 sa začne fázou skúšok na Slovensku a po slovenských skúškach vozidla sú naplánované aj skúšky vo Fínsku už počas tohto zimného obdobia. Na základe výsledkov tohto vývojového projektu a po úspešných skúškach MO SR plánuje obstarať do 81 kusov vozidiel v rámci modernizačného projektu OS SR, ktorý sa bude realizovať v období 2018-2024.

Obrnené modulárne vozidlo Patria 8x8 integruje osvedčené riešenia NATO a EÚ, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka. „V priebehu tohto projektu – spolu s EVPÚ a. s., Konštruktou Defence a. s. a ďalšími partnermi slovenského obranného priemyslu – vyvinieme novú verziu obojživelného obrneného modulárneho vozidla s integrovaným vežovým kompletom typu Turra, ktoré spĺňa požiadavky nielen OS SR ale aj OS FR. Keďže vo Fínsku prebieha nepretržitá výroba vozidiel typu Patria už od roku 2003, je pravdepodobné, že dodávky budeme môcť urýchliť. Taktiež máme veľké skúsenosti s transferom projektov a lokalizáciou výroby vozidiel, čím sa vytvoria pracovné a obchodné príležitosti na Slovensku v čase, keď projekt vstúpi do sériovej výroby,“ potvrdil Mika Kari, riaditeľ obchodnej divízie pozemnej techniky Patria.

Autor: Patria/MO SR, Foto: MO SR - ilustračné - Dátum: 17.11.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 1547


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu