Ministerstvo obrany predložilo na pripomienkovanie návrh Obrannej stratégie SR

Obrázok k článku
Ministerstvo obrany predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novej Obrannej stratégie Slovenskej republiky. Plní tak ďalší svoj záväzok z Programového vyhlásenia vlády SR.

Obranná stratégia určuje základné prístupy Slovenskej republiky k zabezpečovaniu svojej obrany. Nadväzuje na Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky a predstavuje politicko-strategický rámec pre Vojenskú stratégiu Slovenskej republiky, ktorá bude takisto v krátkom čase predložená do medzirezortného pripomienkového konania.

Od roku 2005, kedy bola prijatá aktuálne platná Obranná stratégia Slovenskej republiky, došlo k viacerým zmenám ovplyvňujúcim zabezpečovanie obrany štátu. Aktuálny návrh reaguje na zväčšovanie rizík v tejto oblasti, pričom  navrhuje strategickú adaptáciu obrany štátu, ktorej cieľom  je zvýšenie úrovne zabezpečovania obrany štátu v meniacom sa bezpečnostnom prostredí. Táto adaptácia je založená na dôslednom napĺňaní primárnej zodpovednosti Slovenskej republiky za svoju obranu a zodpovednosti za plnenie jej záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v oblasti obrany, ktorými je viazaná. V tomto kontexte je previazaná so strategickou adaptáciou NATO a EÚ na meniace sa bezpečnostné prostredie.

V rámci prípravy návrhu Obrannej stratégie Slovenskej republiky boli základné aktualizačné zámery predstavené na rokovaní aj zástupcom mimovládnych organizácií, Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky a nezávislým expertom. Ďalšie aktivity verejnej diskusie sa uskutočnia ešte pred predložením návrhu dokumentu na rokovanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. Po schválení vládou Slovenskej republiky sa návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky predkladá Národnej rade  Slovenskej republiky.

Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - ilustračné - Dátum: 05.09.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 163


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu