MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Slovensko sa chce zapojiť do boja proti ISIL a vojakov plánuje opäť vyslať aj do Pobaltia


top
Bezpečnostná rada SR a vláda SR dnes odsúhlasili návrh príspevku Slovenskej republiky na boj proti terorizmu - ISIL, ktorý plánuje slovenská delegácia ponúknuť spojencom na májovom minisamite NATO v Bruseli. Rezort obrany a diplomacie tiež dostali mandát od vlády na rokovanie so zahraničnými partnermi o návrhu príspevku na takzvanú predsunutú prítomnosť (enhanced Forward Presence) krajinách B3.

Severoatlantická aliancia sa na svojom poslednom samite vo Varšave v roku 2016 zaviazala, že prispeje k stabilizácii bezpečnostnej situácie v regióne a podporí iracké sily v boji proti teroristickým skupinám. „Náš príspevok bude zameraný výhradne na plnenie výcvikových úloh, poskytovanie poradenstva a asistenciu pri budovaní kapacít irackých síl na území Irackej republiky. Neplánujeme vyslať žiadne bojové jednotky,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš. Celkovo by malo v krajine pôsobiť do 47 príslušníkov Ozbrojených síl SR, pričom by malo ísť o dva mobilné výcvikové tímy na výcvik odmínovania a na školenie dielenských špecialistov údržby a opráv pozemnej techniky T-72 a BVP, výcvikový tím síl pre špeciálne operácie ako aj výcvikový tím Vojenskej polície. Tiež sa počíta s vyslaním vojakov na zabezpečenie nevyhnutnej podpory. Tento príspevok by mal trvať maximálne dve šesťmesačné rotácie.

NATO v Iraku pôsobí od januára 2017 v rámci nebojovej aktivity, ktorou je najmä poskytovanie poradenstva a výcviku irackému vojenskému personálu. Na májovom minisamite hláv štátov a vlád členských krajín NATO v Bruseli sa očakáva deklarovanie ďalších príspevkov zo strany členských štátov. Ak partneri akceptujú slovenský návrh, konkrétny materiál na schválenie bude predložený Bezpečnostnej rade, vláde SR a Národnej rade SR.

V rámci Akčného plánu pripravenosti NATO (RAP), ktorého cieľom je posilniť kolektívnu obranu Aliancie v súvislosti s hrozbami z východu a juhu, chce Slovensko pokračovať vo svojom príspevku. Aktuálne pôsobí v Lotyšsku 149 slovenských profesionálnych vojakov, ktorí boli do krajiny vyslaní na výcvikovú misiu v rámci spoločnej iniciatívy krajín Vyšehradskej štvorky. Po novom by malo byť do krajín B3 vyslaných 150 vojakov maximálne na dve šesťmesačné rotácie. Rokovania, ktoré teraz rezort obrany absolvuje sa teraz zamerajú na výber krajiny pôsobenia a zaradenie pod vedenie niektorého spojenca. Aj tento materiál bude následne posudzovať Bezpečnostná rada SR, vláda SR a nakoniec Národná rada SR.

Na základe akčného plánu, ktorý bol schválený v roku 2014 na samite vo Walese, rozmiestnili spojenci mnohopráporové skupiny v Poľsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku. Slovensko by malo v polovici roka 2018 vyslať do Pobaltia mechanizovanú rotu, čatu opráv a prevádzky a tiež niekoľko vojakov v obväzisku poľnej nemocnice ROLE 1 a podpornom prvku.


Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - archív - Dátum: 17.05.2017